Työttömyyskassa

Jytyn työttömyyskassa


Perjantaina 31.10.14 toimistomme on avoinna klo 8.30 - 13.00. 

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä muissa työttömyyskassan maksettaviksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun ansioturvan järjestäminen jäsenilleen.

 


Työttömyyskassan yhteystiedot