Työttömyyskassa

Jytyn työttömyyskassa

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa (JYTK) on aloittanut toimintansa 1.1.2015. Kassafuusiossa Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa (MMTK) sulautui Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä muissa työttömyyskassan maksettaviksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun ansioturvan järjestäminen jäsenilleen.

>Siirry työttömyyskassan kotisivuille: www.jytk.fi