Työttömyyskassa

Jytyn työttömyyskassa

Kassa on suljettu torstaina 17.4.14.


Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä muissa työttömyyskassan maksettaviksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun ansioturvan järjestäminen jäsenilleen.


KOKOUSKUTSU

 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään 22.5.2014 paikkana SLK-TALO, luentosali 34, Rautatieläisenkatu 5, 00520 Helsinki
Kokous alkaa klo 15.00

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat, joista kes­keisinä vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2015 jäsenmaksun perusteesta päättäminen ja kassan sijoitustoiminnan periaatteet. Lisäksi päätetään Maa-, meri- ja metsäalojen työttömyyskassan sulautumisesta Julkis- ja yk­sityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan sekä kassan sääntömuutoksista.

Kokousmateriaali on kassan jäsenten nähtävänä kassan toimitiloissa, os. Asemamiehenkatu 4, Helsinki sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n aluetoi­mistoissa 12.5.2014 alkaen toimistojen aukioloaikoina.

 

HALLITUS

 

 


Työttömyyskassan yhteystiedot