Työttömyyskassa

Jytyn työttömyyskassa

 

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä muissa työttömyyskassan maksettaviksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun ansioturvan järjestäminen jäsenilleen.

 


Työttömyyskassan yhteystiedot