Työttömyyskassa

Jytyn työttömyyskassa


Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä muissa työttömyyskassan maksettaviksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun ansioturvan järjestäminen jäsenilleen.

 


Työttömyyskassan yhteystiedot