Yleissopimuksessa neuvottelutulos

27.1.2016

Erilaisissa järjestöissä ja säätiöissä noudatettavassa yleissopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 26.1.2016 kuluvan vuoden palkankorotuksista. Sopimuskausi alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017 (12 kk).

Toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.2.2016 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 %. Jos yrityksessä on käytössä palkkausjärjestelmä ja siihen liittyvät palkkataulukot, korotetaan taulukkoja yleiskorotusta vastaavasti.

Tuntipalkkoja korotetaan 10 senttiä samasta ajankohdasta. Osa-aikaisten kuukausipalkkoja korotetaan työajan suhteessa.  Palkkaratkaisu on Tykan 2.jakson mukainen.

Luottamusmiesten korvaukset on korotettu jo 1.8.2014 lukien koskemaan koko sopimuskautta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, puh. 020 789 3716