Yksityinen terveyspalveluala neuvottelutulokseen

10.11.2015

Yksityistä terveyspalvelualaa koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 16 eurolla kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,47 % kuukaudessa, ellei taulukkokorotuksesta johdu korkeampaa korotusta. Osa-aikatyössä korotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja työsopimuksen mukaisen täyden työajan suhteen perusteella.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.1.2016 lukien eurolla ja hälytysrahaa 0,47 % pyöristäen lähimpään senttiin.

Neuvotteluosapuolina ovat Terveyspalvelualan Työnantajaliitto ja Terveyspalvelualan Unioni.

Lisätietoja: Päivi Salin, Terveyspalvelualan Unioni ry:n puheenjohtaja, Jytyn työmarkkina-asiamies, puh. 020 789 3716