Työterveyshuollon asema säilytettävä ennallaan

1.12.2015

Keskeiset työmarkkinakeskusjärjestöt katsovat, että työterveyshuollon asemaa osana terveydenhuollon kokonaisuutta ei tule heikentää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Työterveyshuollon aseman ja tehtävien säilyttäminen edellyttää näiden palvelujen saatavuuden turvaamista. Työterveyshuollon aseman heikentäminen lisäisi eriarvoisuutta. Samalla myös eläkepoliittisten tavoitteiden saavuttaminen ja työterveyden asiantuntemus vaarantuisivat. Lisäksi hallitusohjelmassa asetettu sote-uudistuksen 3 miljardin euron säästötavoite jäisi toteutumatta, toteavat keskusjärjestöt yhteisessä kannanotossaan.

Lisätietoja:

Johtaja Ilkka Oksala, EK 050-3018590
Työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen, SAK 040-8345030
Johtaja Maria Löfgren, Akava 040-5682798
Johtaja Katarina Murto, STTK 050-5689188

Liite: Järjestöjen yhteinen kannanotto (pdf)