Turvapaikanhakijoille tietoa työelämästä

3.12.2015

#Jytyläiset kävivät marraskuun lopussa Evitskogin vastaanottokeskuksessa kertomassa turvapaikanhakijoille suomalaisesta työelämästä. Suunnittelija Ellinoora Vesala ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo tapasivat joukon kurdeja, jotka olivat erityisen kiinnostuneita oppisopimuskoulutuksesta, yrittäjyyden eri muodoista sekä ammattiliiton tarjoamasta työelämän turvasta.

Työelämän syrjään kiinni pääseminen tuntuu kuitenkin monelle melko kaukaiselta, vaikka intoa olisikin. Haasteita Evitskogissa aiheuttaa suomen kielen opetuksen niukkuus sekä pitkät välimatkat vastaanottokeskukselta lähimpään taajamaan. Vaikka opiskelu vastaanottokeskuksen ulkopuolella olisikin periaatteessa mahdollista, niin vastaanottotuen määrä ei mahdollista koulussa käymistä, ja suomen kielen taitokin pitäisi petraantua ensin.

Keskustelua herätti myös suomalaisen yhteiskunnan tutkintokeskeisyys ja harmi siitä, että omassa maassa kovalla työnteolla hankittua ammattitaitoa on vaikea Suomessa hyödyntää.

Projekti yhteistyössä STTK:n kanssa

Käynti Evitskogissa oli osa STTK:n jäsenliittojen yhteistä projektia, johon osallistui Jytyn lisäksi viisi muuta liittoa. Projektin tarkoituksena on tutustuttaa turvapaikanhakijoita suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämän kulttuuriin STTK:n työelämä-materiaalin avulla. Se miten toimimme työelämässä, tasa-arvoon pyrkien, yhdessä sopien ja neuvotellen kertoo paljon myös yleisestä suomalaisesta tavasta toimia yhdessä. Projektia jatketaan mahdollisesti liittojen toimesta eri puolella maata tämän pilottivaiheen jälkeen.

Teksti: Ellinoora Vesala
Kuvat Pekka Sipola