Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa palkkaratkaisu vuodelle 2016

Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 30.9.2015.  Toisen jakson palkkaratkaisu on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Toinen jakso alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017 (12 kk). Kokoaikaisten toimihenkilöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen 16 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 % samasta ajankohdasta. Palkkataulukkoa korotetaan kaikissa tehtäväluokissa 16 euroa kuukaudessa.

Osa-aikaisten  kuukausipalkkaisten palkankorotus määräytyy työajan suhteessa.  Henkilöstön edustajien korvausten korotukset koko sopimuskaudella on huomioitu jo 1.3.2014 allekirjoitetussa pöytäkirjassa.  

Jyty:n hallitus käsittelee neuvottelutulosta seuraavassa kokouksessaan.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, puh. 020 789 3716