STTK: Palkansaaja tienannut tänään pörssipomon päiväpalkan

8.2.2017

STTK:n laskelmien perustana ovat yhtiöiden julkiset vuosikertomukset ja tilastokeskuksen tiedot. Helsingin pörssin listattujen suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaiskompensaatioiden mediaani oli vuonna 2015 yhteensä 1 170 440 euroa. Palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli samana vuonna 37 038 euroa. Lisäksi oletettiin, että toimitusjohtaja työskenteli vuonna 2015 yhteensä 300 päivää ja palkansaaja 252 päivää. Näillä oletusarvoilla toimitusjohtajan päiväkohtaiseksi mediaanipalkaksi muodostui 3 901 euroa, ja palkansaajan vastaava luku oli 147 euroa päivässä.

Palkat, palkitseminen ja tuloerot ovat jatkuvasti yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä. Viime aikojen maailmanpoliittisten mullistusten taustalla on eri maissa yhteinen piirre: keskiluokan tyytymättömyys tulojensa kehittymiseen.

- Työtä tekevät keskituloiset kokevat, että kasvun hedelmät eivät ole jakaantuneet yhteiskunnassa oikeudenmukaisesti eikä markkinatalous toimi reilulla tavalla. Tämä on johtanut poliittisen populismin nousuun, voimistanut ääriliikkeitä ja vähentänyt poliittisen päätöksenteon ennustettavuutta. Useat kansainväliset talousjärjestöt kuten OECD, Maailmanpankki ja Maailman talousfoorum (WEF) ovat sittemmin arvioineet, että eriarvoisuuden kasvu on yksi suurimmista riskeistä talouskehitykselle, STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio toteaa.

STTK aikoo seurata, miten listattujen suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien ansioiden välinen suhde jatkossa kehittyy.

- Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien mediaanitulojen välinen ero kuvaa osaltaan erittäin suurituloisten ja tavallista palkkaa ansaitsevien välillä olevaa kuilua. STTK haluaa edistää reilua markkinataloutta ja kaikkien työtä arvostavaa Suomea. Työstä saatavalla palkalla on merkitystä paitsi toimeentulon, myös tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Edellä kuvatun kuilun leveneminen tulevaisuudessa ei ole yhteinen etu ja siksi palkkaeroista ja palkitsemisesta on keskusteltava, Aarnio sanoo.

Toimitusjohtajien kokonaiskompensaatiot yhtiöittäin vuodelta 2015 löytyvät STTK:n sivuilta www.sttk.fi. Sieltä löytyvät myös STTK:n teesit oikeudenmukaiseen palkitsemiseen.

Lisätietoja:

STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, puhelin 0400 381 634.