Partiotyönantajat ry:n työehtosopimuksessa neuvottelutulos

27.1.2016

​Partiotyönantajat ry:n  talokohtaisessa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 26.1.2016 kuluvan vuoden palkankorotuksista. Sopimuskausi alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017 (12 kk).

Toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.2.2016 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 %.  Palkkataulukkoja  korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Osa-aikaisten kuukausipalkkoja korotetaan työajan suhteessa.  Palkkaratkaisu on Tykan 2. jakson mukainen.

Luottamusmiesten korvaukset on korotettu jo 1.8.2014 lukien koskemaan koko sopimuskautta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, puh. 020 789 3716