Oikaisu Ilta-Sanomien artikkeliin lomarahojen lakisääteisyydestä

Ilta-Sanomien artikkeli (29.9) koskien lomarahojen lakisääteisyyttä on epätarkkuudessaan surkuhupaisa. Artikkelista löytyy virheitä pullollaan oleva lista työehtosopimuksista, joiden soveltamisaloille työskenteleville lomaraha jatkossa maksettaisiin. Listalla on mukana useita työehtosopimuksia, joissa lomarahat ovat olleet osa palkkaa jo vuosikymmeniä.

Jutussa on myös haastateltu Suomen Yrittäjien Janne Makkulaa, jonka mukaan normaalisitovissa työehtosopimuksissa mennään vuosilomalain mukaan eli lomarahoja ei makseta. Tämäkin väite on täysin tuulesta temmattu. Normaalisitovat työehtosopimukset eli työehtosopimukset, joita sovelletaan vain työnantajaliittoon kuuluviin työnantajiin, eivät laadultaan ole yleissitovaa heikompia. Lomarahoista on hyvin laajalti sovittu eri työehtosopimuksilla. Hyvä on muistaa sekin, että lomarahaa on maksanut myös moni sellainen työnantaja, jolla ei ole siihen ollut työehtosopimukseen perustuvaa velvoitetta. 

Kun lehti lähtee mukaan mainostamaan parannuksia työntekijöille, olisi syytä ensin tarkistaa faktat. Lomarahan lakisääteiseksi muuttamisen perimmäisenä tavoitteena ovat säästöt – siis palkkakulujen karsiminen. Vaikka pieni osa työtä tekevistä muutoksesta hyötyykin, kyseessä ei suinkaan ole parannus. Suurimmalle osalle työssäkäyviä suomalaisia muutos tarkoittaa lomarahan, siis käteen jäävän palkan, leikkaamista. Se taas ei voi olla vaikuttamatta sekä kotitalouksien pärjäämiseen ja kuluttamiseen että myös verotulojen kertymiseen.

Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies, puh. 050 5912341