Neuvottelutulos Suomen Pakolaisapua koskevassa talokohtaisessa palkkaratkaisussa

27.1.2016

Suomen Pakolaisapua koskeva talokohtainen palkkaratkaisu saavutettiin 26.1.2016  koskien kuluvan vuoden palkankorotuksia. Sopimuskausi alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017 (12 kk).

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.2.2016 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 %.

Palkkausjärjestelmän mukaisia taulukkotaulukkoja  korotetaan 12,85 euroa kuukaudessa. Korotuksessa on huomioitu palkkausjärjestelmästä tulevia heijasteita, jonka vuoksi taulukkojen yleiskorotus on alhaisempi.  

Osa-aikaisten kuukausipalkkoja korotetaan työajan suhteessa.  Palkkaratkaisu on Tykan 2. jakson mukainen.

Luottamusmiesten korvaukset on korotettu jo 1.8.2014 lukien koskemaan koko sopimuskautta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, puh. 020 789 3716