Neuvottelutulos Energiateollisuuden toimihenkilöiden palkankorotuksista

9.12.2015

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa syntyi neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista. Toinen sopimusjakso alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.1.2017.

Toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.8.2016 alkaen 8 eurolla, kuitenkin vähintään 0,22 prosentin yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja korotetaan 8 eurolla ja henkilöstön edustajien korvauksia 0,22%. Henkilöstön edustajien korvaukset pyöristyvät lähimpään täyteen euroon.

Lisätietoja: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies, Puh. 020 789 3717.