Jyty: Mielenosoitukseen osallistuminen vapaaehtoista mutta toivottavaa

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty tähdentää, että Helsingin Rautatientorilla sekä monilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea 18.9. järjestettävät mielenosoitukset on suunnattu hallituksen toimenpiteitä vastaan, joilla hallitus pyrkii heikentämään palkansaajien työehtoja. Mielenosoituksilla palkansaajajärjestöt ja jytyläiset muiden mukana puolustavat vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista.

Erityisen periaatteellinen kysymys on Jytyn mukaan hallituksen päätös säätää työehtojen heikennyksistä pakkolaeilla. Se tarkoittaa, että hallitus haluaa murtaa työmarkkinoiden sopimusoikeuden keskeisimmän periaatteen. Näiden toimenpiteiden jälkeen ei ole ihme, että palkansaajat laajalla rintamalla ovat nyt liikkeellä.

Toki on myös jäseniä, jotka eivät mielenosoitukseen aio osallistua.

Tiedotusvälineissä ja mm. sosiaalisessa mediassa on ollut viime päivien aikana muutamia juttuja ja kirjoituksia siitä, että osa Jytyyn tai muihin ammattiliitoihin kuuluvista jäsenistä jättää mielenosoitukset väliin.

Jyty tähdentää, että mielenosoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Mm. Jytyn jäsenillä on siis täysi oikeus olla myös osallistumatta. Viranhaltijoista ja heidän osallistumisoikeudestaan on säädetty erikseen.

Jytyn jäsenistöltä tullut palaute kertoo, että sopimusjärjestelmä on tärkeää. Nyt hallitus haluaa murtaa suomalaisen työmarkkinoiden sopimusoikeuden keskeisimmän periaatteen.

Tähän asti työ on ollut valtiovallan erityisessä suojelussa ja lait on tehty heikoimpien turvaksi. Valitettavasti hallituksen leikkaukset kohdentuvat erityisen voimallisesti jytyläiseen jäsenkenttään niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä kirkon työpaikoilla.

Jyty painottaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä sopia.

Tarkempaa tietoa ja ohjeistuksia mielenosoituksiin liittyen löydätte Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi ja Jytyn sosiaalisen median kanavista www.facebook.com/jytyliitto ja www.twitter.com/Jyty_ry

Lisätietoja: Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756. maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.