Kirkon sopimusneuvotteluille jatkoaika

Neuvottelutuloksen mukaisesti sopimusosapuolet käynnistävät yleisen palkkausjärjestelmän arvioinnin. Arvioinnin tulosten perusteella palkkausjärjestelmää voidaan tarvittaessa kehittää ja uudistaa sekä lisätä ohjeistusta paikallisen toteuttamisen tueksi.

Mikäli yleisen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ei päästä yksimielisyyteen 18.12.2015 mennessä, toteutetaan palkantarkistus yleiskorotuksena.

Johdon palkkausjärjestelmässä ja tuntipalkkajärjestelmässä palkantarkistus suoritetaan yleiskorotuksena.

Neuvottelutuloksesta tiedotetaan tarkemmin joulukuussa, kun yleisen palkkausjärjestelmän arviointiin liittyvät neuvottelut on saatu päätökseen.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi p. 040 719 6506