Kilpailukykysopimuksen vaikutukset osittaista hoitorahaa saaviin

25.1.2017

Kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-ala unioni ry ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO ry sekä KT Kuntatyönantajat esittävät huolestuneisuutensa kilpailukykysopimuksen mukaiseen työajan pidentämiseen ja osittaiseen hoitorahaan liittyen.

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa. Eri aloilla työajan pidennys toteutettiin eri tavoin ja esimerkiksi kunta-alalla säännöllinen työaika nousi 30 minuutilla viikossa 1.2.2017 alkaen. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia ei ole muutettu. Tämä johtaa siihen, että osittaisella hoitovapaalla oleva työntekijä menettää osittaisen hoitorahan, jos hänen työaikansa nousee yli 30 tunnin/viikko. Jos taas osittaisella hoitovapaalla olevan työntekijän työaikaa ei nosteta, saattaa työntekijän palkka alentua.

Kunta-alan parttien näkemyksen mukaan tilanne on haastava. Työajan pidentäminen oli kilpailukykysopimuksen mukaan tarkoitus saattaa voimaan ansiotasoa muuttamatta. Mikäli tilannetta ei korjata, osittaisella hoitovapaalla olevan työntekijän käytettävissä olevat tulot kuitenkin alenevat osittaisen hoitorahan menettämisen tai palkan alentamisen kautta. Osittaisella hoitovapaalla olevien määrä on varsin pieni. Käsityksemme mukaan enintään 30 tuntia viikossa tekeviä työntekijöitä, jotka saavat Kelan maksamaa osittaista hoitorahaa on kunta-alalla noin 6100, joista valtaosa on naisia. Tulojen vähenemisen merkitys on henkilökohtaisella tasolla suuri.

Kunta-alan partit esittävätkin, että Kela selvittäisi pikaisesti sisältääkö lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki sellaista harkinnanvaraisuutta, joka mahdollistaisi osittaisen hoitorahan pitämisen ennallaan silloin, kun työajan pidentämisen taustalla on kilpailukykysopimus.

Mikäli em. laki ei sisällä mahdollisuutta harkinnanvaraisuuteen, kunta-alan partit esittävät, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelisi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisen 1.2.2017 lukien niin, että sen soveltaminen ei johtaisi kilpailukykysopimuksen tarkoituksen vastaisiin lopputuloksiin eli osittaisen hoitorahan menettämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi lain muuttamista siten, osittaisen hoitorahan osalta päätöksenteossa voitaisiin jättää huomioimatta kilpailukykysopimuksen perusteella tehty työajan pidentäminen.

Helsingissä 25. tammikuuta 2017

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY
KUNTA-ALAN UNIONI RY
KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY
KT KUNTATYÖNANTAJAT


Lisätietoja Jytyssä:

Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja
puh. 040 5945872
sähköposti: marja.lounasmaa@jytyliitto.fi