Jytyn liittovaltuustovaalien tulos kerrotaan ma 10.10. klo 15 jälkeen

7.10.2016

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuuston vaalien tulos julkistetaan maanantaina 10.10. klo 15 alkavan liittohallituksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa vahvistetaan vaalitulos.

Liittovaltuuston vaalin lopputulos vahvistetaan vaalijärjestyksen 5 § 7 momentin mukaisesti. Tulos kerrotaan liiton eri viestintäkanavien kautta liiton nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) sekä sähköpostitse liiton hallinnolle ja yhdistyksille sekä valituille itselleen.

Vaaleissa, jotka on toimitettu 26.9. - 9.10.2016 klo 20.00 välisenä aikana, on valittu jäsenistön edustajat liiton ylimpään päättävään elimeen eli liittovaltuustoon. Ehdokkaita oli kaikkiaan 82 joista 43 tulee valituksi sitovalla jäsenäänestyksellä (liittoäänestys), jossa on noudatettu enemmistövaalitapaa.

Vaalipiireittäin liittovaltuutettujen määrät ovat seuraavat: Pohjois-Suomen alue 8 paikkaa, Itä-Suomen alue 12 paikkaa, Etelä-Suomen alue 12 paikkaa ja Länsi-Suomen alue 11 paikkaa.

Yleisvarajäseniksi ovat tulleet valituiksi samasta vaalipiiristä seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Yleisvarajäsenten määrä on puolet siitä määrästä, mikä vaalipiirissa on valittu varsinaisia valtuutettuja.