Jyty: Suomen-mallia ei tule rakentaa vain viennin lähtökohdista

29.10.2016

”Naisten ja miesten tasa-arvo on laajalti hyväksytty tavoite yhteiskunnassa ja työelämässä. Valitettavasti palkkauksessa sen toteutuminen on jämähtänyt viime vuosina iskulauseenomaiselle ”naisten euro on 80 senttiä” -tasolle, korosti Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki Jyväskylässä lauantaina 29.10.

Jytyn yhdistyspäivillä, palkkatasa-arvoon keskittyvän maanantaisen Naisten palkkapäivän aaton aattona, puhunut Pihlajamäki muistuttaa, että Suomessa ollaan lähtökuopissa hankkeessa nimeltä Suomen-malli. Erityisesti vientivetoiset työnantajaliitot ovat puhuneet, hallituksen tukemana, että malli olisi yksi avain ”Suomen pelastamiseksi”. 

”Suomeksi sanottuna tavoitteena olisi tehdä tulevaisuudessa palkkaratkaisuja, joilla tuettaisiin kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukykyä palkankorotusten määrittelyssä, mutta edistettäisiin myös pitkäjänteisesti työllisyyttä, tuottavuuden kehitystä sekä julkisen talouden tasapainoa. Katsomme, että Suomen-mallissa tulisi huomioida myös palkanmuodostuksessa palkkatasa-arvoon liittyvät toimet.”

Pihlajamäki painottaa, että mikäli Suomen-malli konkretisoituu tulevissa neuvotteluprosesseissa, sen soveltaminen työehtoihin alkaa syksyn 2017 liittokierroksella. Hänen mukaansa pelkona on, että suunniteltu malli voi huonosti suunniteltuna ja toteutettuna vesittää palkkatasa-arvon toteutumista työmarkkinoilla, jos korotukset tulevat lähinnä vientiteollisuuden suunnalta määriteltyinä. ”Suomen-malli ei voi merkitä missään nimessä sitä, että vientisektori sanelisi muiden alojen palkat.”

Suomen-mallin suunnittelu on siis vasta lähdössä käyntiin. ”Olennaista on, että julkinen sektori on täysivaltaisena sopijaosapuolena mukana Suomen-mallia rakentamassa”, Pihlajamäki painottaa.

Pihlajamäen mukaan tärkeää on huomata, että työnantaja- ja työntekijäliitot käyvät neuvottelut palkkaratkaisusta, eivät keskusjärjestöt, koska EK ilmoitti lopettaneensa ns. tupot eli keskistetyt sopimukset.

Jytylle on Pihlajamäen mukaan ensiarvoisen tärkeää, että koordinaatio mm. julkisen sektorin liittojen osalta mahdollisessa Suomen-mallissa toimii. ”Ja kyllä kokonaisuuden koordinointityössä mielestäni palkansaajapuolella myös keskusjärjestöjen asiantuntemusta tarvitaan.”

”Suomen-mallissa mm. naisvaltaisen julkisen sektorin huomioiminen palkkatasa-arvon näkökulmasta tulee olla aivan keskeinen. Mm. Jytyn jäsenistä lähes 90 % on naisia. On lisäksi hyvä huomata, että Suomessa julkisen alan lisäksi yksityisen palvelusektorin naisvaltaisuus on jatkuvassa kasvussa”, Pihlajamäki huomauttaa.

”Mallia suunniteltaessa haluamme olla myönteisessä hengessä pelinrakentajia. Tavoitteemme on, että ensi vuoden liittokierroksella ja myöhemmin tulevilla sopimuskierroksilla selvitetään tarkasti vientialojen lisäksi myös muiden sektoreiden tuottavuuskehitystä, johon Suomen-malli alustavan suunnitelman mukaan pohjautuisi. Näihin mm. sote- ja maakuntauudistus tuovat omat haasteensa ja mausteensa.”

Jyty pitää Pihlajamäen mukaan äärimmäisen tärkeänä, että Suomi monessa suhteessa mallimaana esimerkiksi naisten oikeuksien edelläkävijänä, saisi vihdoin vietyä eteenpäin aiempaan pidemmin askelin myös tasa-arvoista palkkapolitiikkaa.

”Jos Suomen-mallissa tätä näkökulmaa ei huomioida, sukupuolten välisten palkkaerojen kurominen umpeen ei toteudu. Nykyhallitus on myös sitoutunut samapalkkaohjelman jatkamiseen aiempienkin hallitusten tapaan – ainakin paperilla - joka on myös hyvä muistaa. Toivottavasti puheet palkkatasa-arvon edistämisestä eivät jää vain juhlapuheiden tasolle.” 

”Olemme Suomessa pystyneet ratkomaan vaikeitakin asioita neuvottelupöydissä sopimusosapuolia kunnioittaen ja avoimesti keskustellen ja sopien. Tällä linjalla on hyvä jatkaa, kuitenkin tietyistä reunaehdoista kiinni pitäen. Ruotsin-mallista on paljon opittavaa, mutta se ei ole eikä voi olla sellaisenaan Suomen-malli.”

Lisätietoja:  Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537756

*Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.