Jyty: Kelan etuuskäsittelijävalinnoissa jopa ikäsyrjintää

21.10.2016

Toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelaan ei ole henkilöstön rekrytoinnin osalta sujunut Julkis-ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mukaan mallikkaasti - eikä ehkä laillisestikaan.

Toimeentulotuen perusosan maksatus siirtyy kunnilta Kelalle vuoden 2017 alussa. Muutoksen seurauksena työntekijöitä on rekrytoitu Kelaan. Jyty huomauttaa, että kun asiaa käsiteltiin vuonna 2014 eduskunnassa, selkeänä viestinä oli, että kuntien työntekijöiden osaamista toimeentulotukeen liittyvissä asioissa on hyödynnettävä.

”Valiokunta korostaa, että Kela tarvitsee riittävän henkilöstöresursoinnin kokonaan uuden tehtävän hoitamiseen. Kun lisähenkilöstöä toimeentulotuen hoitamiseen tullaan Kelaan tarvitsemaan, valiokunta katsoo, että riittävän asiantuntemuksen turvaamiseksi on tarpeen tehdä rekrytoinnit ensisijaisesti kunnissa toimeentulotukiasioita hoitaneesta henkilöstöstä.”

Jyty on äärimmäisen pettynyt siitä, että valiokunnassa korostettua periaatetta eli osaamisen ja työkokemuksen merkitystä ei ole kuitenkaan toteutettu kaikissa kunnissa. Esimerkiksi Oulussa  Kelan ensimmäisessä haussa, joka oli tarkoitettu kaupungin työntekijöille, kaikkia etuuskäsittelijöitä, jotka olivat hakeneet Kelasta em. töitä, ei valittu edes haastatteluun. Myös Espoosta on tullut huolestuneita yhteydenottoja rekrytoinneista.

Jyty katsoo, että epäilyt siitä, että ikä saattaa olla eräs kriteeri, jolla valikoidaan haastatteluun kutsuttavat ja valittavat, on aiheellinen. Tällainen toiminta ei ole linjassa työurien pidentämisen kanssa, mutta ennen kaikkea kyseessä on iän perusteella tapahtuvaa syrjintää.

Kelan toiminta aiheuttaa hämmennystä, kun ammattitaidolla ja osaamisella ei olekaan merkitystä. Onko sama odotettavissa sote- ja maakuntauudistuksessa? Toivottavasti huoleen ei ole aihetta.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537756 tai edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 5945872

* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.