Jyty huolissaan uhkaavista henkilöstövähennyksistä

15.10.2016

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki on huolissaan sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena uhkaavista henkilöstöleikkauksista niin sote- ja maakuntasektoreilla kuin kuntien tehtäviksi jäävillä aloilla. Kokemuksia rankoista säästökuureista ja jopa henkilöstövähennyksistä on saatu Jytyn edustamilla aloilla maistiaisina jo jonkin aikaa paitsi kunnissa myös kolmannella sektorilla sekä ammattikorkeakoulujen puolella. Viimeisimpinä esimerkkeinä mm. Pori ja Kaakkois-Suomen amk-konserni.

”Henkilöstöön kohdistuvat uhkakuvat perustuvat mm. siihen raakaan totuuteen, että yhteisöverot ovat olleet laskusuunnassa jo pidemmän aikaa ja valtionosuuksia kunnilta on karsittu ja ollaan karsimassa.”

Imatralla liiton Itä-Suomen alueen seminaarissa lauantaina 15.10. puhunut Pihlajamäki muistuttaa, että hallituksen päätösten mukaan sote-palveluiden siirtyessä kunnilta maakunnille reilun vuoden kuluttua vuoden 2019 alusta, jäävät kuntien tehtäviksi lähinnä mm. teknisen sektorin, opetuksen, sivistyksen sekä nuorisotyön ja päivähoidon tehtävät. Soten ns. tukipalvelut ovat siirtymässä neljään valtakunnalliseen palvelukeskukseen.

Jytyn puheenjohtaja katsoo, että nämä palvelukeskukset eivät lisää esim. talous- ja hallintohenkilöstön tehtävien joustavuutta ja kunnissa jo nyt olevien alan tehtävien hyödyntämistä. ”Valtakunnallisen palvelukeskuksen tilalle olisi rakennettava ainakin useampia maakuntien ohjauksessa olevia alueyksiköitä tai ne voisivat olla suoraan osa maakuntien tai niissä toimivien palvelulaitosten toimintaa.”     

Pihlajamäki korostaa, että uudistusten myötä kaikkien kuntien veroprosentteja ollaan lisäksi laskemassa 12,3 %-yksikköä vuonna 2019. Se merkitsee sitä, että esim. kunnassa, jossa kuntaveroprosentti on 20 vuonna 2018, se on seuraavana vuonna enää 7,7 prosenttia. ”Sillä veroprosentilla pitäisi sitten hoitaa kaikkien kuntien vastuulle sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen jäävät tehtävät. Tärkeää on muistaa, että parina seuraavanakin vuonna kuntaveroprosenttien nostolle on asetettu 0,5 :%:n katto.”

”Katsomme, että veroprosenttia ei tule rajoittaa. Sillä kavennetaan kuntien oikeutta päättää itsenäisesti verotuksestaan ja pienenevillä verotuloilla vaarannetaan lisäksi palveluja tuottavan henkilöstön asema”, Pihlajamäki korostaa.  

Yhteensä kunnilta on katoamassa sote-uudistuksen myötä lähes 18 miljardia euroa. Huolta kuntiin jäävien eurojen riittävyydestä aiheuttaa myös se, miten kunnat selviävät jo olemassa olevien lainojensa hoidosta pienenevien tulojen seurauksena. Myös tyhjilleen mahdollisesti jäävien kiinteistöjen ylläpito ja vastuut niiden hoidosta ovat vielä pääosin ratkaisematta.  

”Tiedämme kaikki, että kuntien taloustilanne on jo tällä hetkellä erittäin vaikea. Yksittäisistä kunnista kipeimmin leikkaukset ovat kuluvana vuonna kohdistuneet Poriin, jossa muutama päivä sitten kunta-alaa edustavat liitot ottivat voimakkaasti kantaa päättyneisiin yt-neuvotteluihin. Niiden seurauksena kaupunki säästää lomauttamalla tietyin rajauksin henkilöstöään kolmeksi viikoksi loppuvuoden aikana. ”

Pihlajamäen mukaan vastaavia esimerkkejä on muitakin. ”Yhteisenä nimittäjänä lähes kaikilla niillä on heikossa jamassa oleva kuntatalous, jota paikataan sitten rankalla kädellä työntekijöitä vähentämällä ja lomauttamalla, vaikka tehtävät eivät ole mihinkään hävinneet vaan pikemminkin vain lisääntyneet.”

Hallituksen olisi Pihlajamäen mukaan hyvä viimeistään nyt muistaa ohjelmansa linjaus kuntatalouden tasapainottamisesta. ”Ja myös lupaus, että kunnille kompensoidaan kiky-sopimuksen vaikutukset, jolloin vältettäisiin sellaiset perustelut, joita mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonserni käytti aloittaessaan yt-neuvottelut syyskuun lopussa. Työnantajien mukaan kikyn vaikutukset voivat johtaa enintään 50 henkilötyövuoden vähentymiseen taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä.”

 Lisätietoja: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi  

* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.