Jyty esittää yhteiskuntasopimusta kuntasektorille

2.12.2015

(KORJAUS: aivan tekstin loppuun lisätty 2.12. klo 13.30 punaisella merkitty kappale)

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on äärimmäisen pettynyt siihen, että laajaa kaikkia toimialoja kattavaa yhteiskuntasopimusta  ei saatu synnytettyä. Jyty esittääkin, että yli 400 000 palkansaajaa edustavalla kuntasektorilla käynnistettäisiin  omat ns. yhteiskuntasopimusneuvottelut, joilla hallituksen esittämä ja valmisteilla oleva pakkolainsäädäntö voitaisiin välttää.

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa, että kaikki kivet on nyt käännettävä sopimuksen aikaansaamiseksi. Vaikka sitten vain kuntasektorille.

Pihlajamäen mukaan korvaavan sopimuksen on perustuttava siihen, että se on oikeudenmukainen ja kohtelee palkansaajia tasapuolisesti. Ei voi olla niin, että pieni- ja keskituloiset julkisen sektorin naisvaltaiset alat ovat työmarkkinaratkaisun suurimmat maksajat.

Jytyn puheenjohtaja painottaa, että hallituksen pakkolakiesitykset ovat sopimusjärjestelmän vastaisia, sillä niissä puututaan yksipuolisesti palkansaajajärjestöjen sopimusvapauteen. Monet oikeusoppineet pitävät hallituksen esityksiä edelleenkin perustuslain vastaisina.

Lisätietoja: puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa: Työmarkkinaneuvottelut kariutuivat – etenevätkö pakkolait? Lue lisää alla olevasta linkistä:

http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/tyomarkkinaneuvottelut-kariutuivat-etenevatko-pakkolait-.aspx

PS. Jos pakkolait toteutuvat, ne astuvat voimaan vasta vuonna 2017. Pakkolakien valmistelu jatkuu ensi vuoden puolella. Niihin liittyy runsaasti perustuslaillisia ongelmia. Se, mitkä lait lopullisesti toteutuvat, nähdään vasta kun lainsäädäntö tulee eduskunnan käsittelyyn loppukeväästä. Tiedotamme yhteiskuntasopimusaiheesta lisää Jytyn yhdistysten aktiiveille sähköpostitse sekä koko jäsenistölle liiton nettisivuilla ja sosialisessa medissa, mm. Facebookissa. Seuraa kaikkia kanavia.