Jyty: Hallituksen leikkaukset romuttavat lomituspalvelut

5.10.2015

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on äärimmäisen huolissaan hallituksen kaavailuista leikata maatalouslomituspalveluista 20 miljoonaa euroa. Jos sosiaali- ja terveysministeriön esitys leikkauksista toteutuu budjettikäsittelyn yhteydessä, merkitsee se maatalouslomittajien työpaikkojen vähentymistä tuntuvasti ja maatalouslomituksen alasajoa.

Jyty vaatiikin hallitusta luopumaan suunnitelluista leikkauksista ja turvaamaan lomitusjärjestelmän ja sen työpaikat niin, että palveluita saadaan eri puolilla Suomea tasapuolisesti.

Tehtyjen laskelmien mukaan työt loppuisivat leikkausten seurauksena 360 lomittajalta ja 40 lomitushallinnon työntekijältä. Lisäksi lomittajien palkkapussi uhkaa keventyä merkittävästi sunnuntaitöiden vähentymisen seurauksena, sillä maksullista lomitusta ollaan poistamassa kokonaan.

Jytyn mukaan on pelättävissä, että jos hallituksen kaavailema säästölista toteutuu, työpaikkojen vähentyminen voi olla huomattavasti suurempikin kuin 400.  Määräaikaisten ja tuntipalkkaistentyöpaikat ovat ensimmäisenä liipaisimella.

Hallituksen linjaukset ovat johtamassa Jytyn mukaan myös siihen, että maatalousyrittäjien omavastuuta ollaan kasvattamassa. Tähän saakka yrittäjät ovat saaneet tuettua maksullista lomitusta 11,60 euron tuntihintaan viikonpäivästä riippumatta. Tätä lomitusta ei jatkossa saisi sunnuntaisin ja pyhäpäivisin, arkenakin hinta nousisi 16 euroon lomitustunnilta. Kokonaan maksullinen lomitus poistuisi. Vaarana on, että jos omavastuun osuudet kasvavat ja hinnankorotukset toteutuvat, lomituspalvelujen ostot supistuvat jopa enemmän kuin sosiaali- ja terveysministeriö on laskenut ja lomittajien työttömyys kasvaa. 

Hallitusohjelmassa on puhuttu myös lomitusjärjestelmän yrittäjälähtöisyyden lisäämisestä. Jytyn mukaan on kuitenkin hyvä muistaa, että lomitus on osa viljelijöiden sosiaaliturvaa. Uhkana on, että yrittäjävetoinen lomitusjärjestelmä muuttuu bisnekseksi, jossa sosiaalinen lähtökohta unohtuu.

Yrittäjälähtöisyyden lisääntyminen uhkaa johtaa Jytyn mukaan siihen, että lomitusyritykset poimivat ns. rusinat pullasta. Jyty huomauttaa, että jos nykyinen lomitusjärjestelmä puretaan, kuka vastaa sen jälkeen esimerkiksi syrjäseutujen ja kaukaisimpien tilojen lomituksesta.

Koko maan lomituspalveluista vastaavat lomituksen paikallisyksiköt, joita on yli 40 kunnassa. Paikallisyksiköillä on laaja asiantuntemus alueensa maatiloista ja ne pystyvät järjestämään varsin joustavasti ja maatalousyrittäjien tarvetta vastaavasti lomittajat tiloille.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.