​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet. Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

STTK:n hallitus: Työsopimuslain aiheuttamat muutokset tuskin merkittäviä5911 <p>STTK&#58;n hallitus keskusteli tänään maan hallituksen esityksestä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi pienissä yrityksissä. STTK&#58;n hallitus arvioi, että esitys ei paranna työllisyyttä.<br> - Edelleenkään STTK ei hyväksy henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentämistä, puheenjohtaja <strong>Antti Palola</strong> tiivistää.</p><p>STTK on tyytyväinen siihen, että maan hallitus palasi lopulta kolmikantaiseen valmisteluun. Työryhmässä oli rakentava henki, mutta STTK ei valmistelun päätyttyä hyväksynyt irtisanomisesityksen perusteluja. </p><p>Yksimielisyydestä ei voida puhua.<br> - Totesimme ainoastaan, että työryhmän työ päättyi toimeksiannon ja aikataulun puitteissa. Irtisanominen edellyttää jatkossakin asiallista ja painavaa syytä. STTK arvioi, että vasta oikeuskäytäntö muodostaa myöhemmin linjan. Merkittäviin muutoksiin oikeuskäytännössä emme kuitenkaan usko, Palola toteaa.</p><p>STTK&#58;n hallitus toteaa, että työsopimuslain muutosta koskeva hallituksen esitys antaa edellytykset työtaistelutoimien lopettamiseen.<br> - Jäsenliitot kuitenkin käsittelevät maan hallituksen esitystä työsopimuslain muuttamisesta perusteluineen omissa hallinnoissaan. Jokainen liitto tekee itse päätökset mahdollisista järjestöllisistä toimista.</p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, 040&#160;509 6030.</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 16 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>11.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 12:18:00http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Hallitus antoi esityksen henkilöperusteisesta irtisanomisesta 5692<p>​Hallitus antoi <a href="https&#58;//www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_227+2018.aspx" target="_blank">esityksen eduskunnalle</a> työsopimuslain henkilöperusteista irtisanomista koskevan pykälän muuttamisesta 8.11.2018. Lakimuutoksella huomioitaisiin pienen työnantajan heikommat mahdollisuudet kantaa seuraukset yksittäisen työntekijän rikkoessa tai laiminlyödessä työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Kuten nykyisin, irtisanomisen perusteena tulisi olla asiallinen ja painava syy.</p><p>Irtisanomisperusteena voitaisiin pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.</p><p>Mielivaltaiset irtisanomiset eivät jatkossakaan olisi sallittuja. Lakiin sisältyvää kiellettyjen irtisanomisperusteiden luetteloa sovellettaisiin yhä kaikenkokoisissa yrityksissä. Työntekijää olisi edelleen varoitettava ennen irtisanomista ja annettava mahdollisuus korjata menettelynsä. Irtisanominen edellyttäisi siis työntekijän toistuvaa moitittavaa menettelyä.</p><p>Hallitus esittää lisäksi, että työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli ns. karenssia lyhennetään 60 päivään, jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Nykyisin työnhakijalle asetetaan näissä tilanteissa 90 päivän korvaukseton määräaika. Kuten nykyisin, korvauksetonta määräaikaa ei aseteta, jos työsuhteen päättyminen johtuu muusta kuin työnhakijan moitittavana pidettävästä menettelystä.</p><h3>Järjestöt mukana perusteluiden valmistelussa</h3><p>Hallitus kutsui 26.10.2018 työmarkkinajärjestöt käymään läpi hallituksen esityksen perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinonomisteriön virkamiesten kanssa. Yhteisymmärrys perusteluiden sisällöstä saavutettiin tässä epävirallisessa työryhmässä TEM&#58;n ja järjestöjen edustajien välillä 5.11.2018.</p><p>Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.</p><p>Lue lisää&#58; <a href="https&#58;//tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyonantajan-henkilostomaara-huomioitava-tyontekijasta-johtuvaa-irtisanomista-arvioitaessa" target="_blank">Työnantajan henkilöstömäärä huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa</a><br></p><p>Lakiesitys on luettavissa osoitteessa <a href="http&#58;//www.tem.fi/paatokset" target="_blank">www.tem.fi/paatokset</a></p><p><br></p><p>&#160;</p>7.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 7:51:23112http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_megafoni_rgb.jpg" width="344" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty Etelä-Suomen alueen nuorisovastaavien vaali5693<h4>​Jytyn Etelä-Suomen alueella on ehdolle asettunut nuorisovastaavien ehdokasasettelussa enemmän henkilöitä kuin mitä täytettäviä paikkoja on, ja sitä varten järjestetään vaalit. Vaalit toimitetaan sähköisenä vaalina alueittain.<br></h4><p>Nuorisovastaavien valinnassa äänioikeutettuja ovat 1.10.2018 mennessä Jytyn jäseneksi liittyneet alle 37-vuotiaat jäsenet. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa äänestää vain oman alueensa vaalissa.&#160;Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.&#160;&#160;<br></p><p>Vaalit toimitetaan enemmistövaalina. Tämä tarkoittaa sitä, että Jytyn Etelä-Suomen alueella kaksi eniten ääniä saanutta nuorisovastaavaksi ehdolleasettunutta tulevat valituksi.<br><br><br></p><p><br></p><h3>Ehdokkaina alueen nuorisovastaaviksi ovat seuraavat henkilöt&#58;<br></h3><ul><li>Janina Johansson (31&#160;v.), koulunkäyntiavustaja Espoosta &#160;&#160;&#160;</li><li>Laura Vuola (28 v.), nuorisotyöntekijä, toiminnanjohtaja Laitilasta</li><li>Minna Lipasti-Nikkilä (34 v.), kirjastovirkailija Hyvinkäältä</li><li>Sanna Pelli (29 v.), sihteeri Espoosta</li><li>Toni Ohvo (25&#160;v.), osastonsihteeri Kirkkonummelta<br></li></ul><p>Ehdokkaiden tarkemmat esittelytekstit ja ehdokasnumerot löydät vaalijärjestelmästä.<br></p><h3>Äänestäminen vaalissa&#160;</h3><p>Äänestysaika alkaa 5.11. klo 16&#58;00 ja päättyy 11.11. klo 20&#58;00. <br></p><p>Äänestäjä kirjautuu osoitteeseen&#58; <a href="https&#58;//vaalit.jytyliitto.fi/">https&#58;//vaalit.jytyliitto.fi/</a> </p><p>Käyttäjätunnus = Jäsennumerosi (löytyy esim. jäsenkortista)</p><p>Salasana = syntymäaikasi (ppkkvv)<br></p><h3>Äänestäminen tapahtuu sähköisessä vaalijärjestelmässä alla olevien ohjeiden mukaan&#58;&#160;</h3><p>1. Lue ennen äänestämistä nämä ohjeet <span style="text-decoration&#58;underline;">huolellisesti</span> alusta loppuun!</p><p>2. Kirjaudu äänestysjärjestelmään jäsennumerollasi (löytyy esim. jäsenkortistasi) ja syntymäajallasi (ppkkvv).<br></p><p>3. Mikäli et pääse kirjautumaan, ota puhelimitse yhteys Jytyn Iris Länsilahteen, p. 020 789 3740.<br></p><p>4. Kirjauduttuasi sisään äänestysjärjestelmään, paina oman vaalisi kohdalta <strong>Äänestä.</strong></p><p>5. Voit katsoa ehdokkaista tarkempia tietoja painamalla ehdokkaan kohdalta <strong>Esittely.</strong></p><p>6. Valitse ehdokkaiden joukosta se henkilö, jota haluat äänestää ja paina ehdokkaan kohdalta <strong>Äänestä.</strong></p><p>7. Vahvista vielä lopullinen valintasi painamalla valitsemasi ehdokkaan kohdalta <strong>Vahvista äänesi.</strong></p><h3>Nuorisovastaavien vaalin tulos</h3><p>Äänestysajan päätyttyä tulokset vahvistetaan ja tulokset julkaistaan 16.11. Jytyn nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kaikille ehdokkaille ilmoitetaan vaalin tuloksista henkilökohtaisesti sähköpostilla.<br></p><h3>Lisätietoa vaalista ja äänestämisestä vaaleista </h3><p>Iris Länsilahti<br><span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">suunnittelija</span></p><p>puh. 020&#160;789 3740<br>iris.lansilahti(at)jytyliitto.fi<br></p>7.11.2018 22:00:00Ajankohtaista8.11.2018 13:36:2077http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" height="300" src="/fi/ajankohtaista/PublishingImages/Nuorisovaalit2018.jpg" width="300" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti5910<p>Kolme neljästä työttömyyskassasta laskee ensi vuodelle jäsenmaksujaan. Taustalla on parantunut työllisyystilanne. Jäsenmaksut laskevat keskimäärin 10 %.<br> <br>3000 euroa ansaitsevan työntekijän työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuonna keskimäärin 114 euroa vuodessa. Tänä vuonna samalla palkalla jäsenmaksua oli maksettava 17 euroa enemmän.</p><p>Suurin jäsenmaksun pudotus on Paperityöväen työttömyyskassassa, jossa jäsenmaksu laskee 39 %. Myös Kuljetusalan ja Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassassa pudotus on lähes 30 %. 3000 euroa ansaitseva paperi- tai elintarviketyöläinen maksaa näin ensi vuonna noin 70 euroa pienempää jäsenmaksua.</p><p>Muutos vaikuttaa suureen osaan suomalaisia, sillä työttömyyskassoihin kuuluu noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.<br>Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja.</p><p>Yrittäjien työttömyyskassojen jäsenmaksu on suurempi, kuin palkansaajakassojen. Tämä johtuu siitä, että suurempi osuus yrittäjien ansiopäivärahamenoista katetaan jäsenmaksuilla.</p><p>Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.</p>5.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 12:07:10http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
STTK kannattaa yhteistoimintalain täysremonttia5892<p>Työ- ja elinkeinoministeriön selvityshenkilöt ehdottavat yhteistoimintalain kokonaisvaltaista uudistamista työpaikoilla tapahtuvan vuoropuhelun ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. <strong>Katarina Murto </strong>ja <strong>Rauno Vanhanen </strong>luovuttivat tänään työministeri <strong>Jari Lindströmille </strong>selvityksensä yhteistoimintalain muutostarpeista.</p><p>- Selvitys osoittaa sen, mikä on yleisesti tiedossa, eli nykyinen yhteistoimintalaki mielletään lähinnä irtisanomislaiksi. Tästä syystä yt-laki tulisi uudistaa sekä rakenteeltaan että sisällöltään, STTK&#58;n puheenjohtaja <strong>Antti Palola </strong>toteaa.<br> <br>Selvityshenkilöt ehdottavat yhteistoimintalain kokonaisuudistusta ja että uutta lakia sovellettaisiin vähintään kymmenen hengen yrityksissä, kun henkilöraja nyt on 20. </p><p>- Uudet työpaikat syntyvät yhä useammin pieniin yrityksiin. Henkilörajan asettaminen kymmenen hengen yrityksiin vahvistaisi nykyistä suuremman työntekijäjoukon tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia, Palola arvioi.<br> <br>Työvoiman vähentämistä koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi omaksi luvukseen työsopimuslakiin.</p><p>- Uutta olisi lisäksi henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävät esitykset. STTK kannattaa selvityshenkilöiden ehdotusta, jonka mukaan työnantajan velvollisuus olisi vuosittain laatia henkilöstötilinpäätös tai vastaava selvitys. Työhyvinvoinnilla on aivan keskeinen vaikutus esimerkiksi työurien pidentämiseen.<br> <br>STTK toivoo, että selvityksen pohjalta käynnistyisi mahdollisimman nopeasti lainsäädäntövalmistelu.</p><p>- Valmistelun pohjana on oltava aito kolmikanta ja sille on varattava riittävä aika. Siinä tulisi myös huomioida julkinen sektori ja tarpeelliseksi katsottavat muutokset valtion, kunnan ja kirkon osalta, Antti Palola toteaa.<br> <br>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Antti Palola, puhelin 040 509 6030.</p> <p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 16 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>4.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 7:52:59229http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
STTK Naisten palkkapäivänä: Palkkaero kapenee perhevapaauudistuksella ja palkka-avoimuudella5897 <p>Tänään 2. marraskuuta vietetään naisten palkkapäivää. Viime vuonna vastaava päivä oli 31. lokakuuta, eli naisten palkat ovat saavuttaneet miesten palkkoja 0,5 prosenttiyksikköä.</p><p>STTK&#58;n johtaja <strong>Katarina Murto</strong> korostaa, että yksittäisen vuoden perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, miten palkkaero kehittyy jatkossa.<br> - Naisten ja miesten välinen palkkaero on tällä hetkellä 16,1 prosenttia. Ero kapenee etanan vauhdilla, jos ollenkaan. Realistisin keino palkkatasa-arvon toteutumiseksi on perhevapaauudistuksen toteuttaminen, joka valitettavasti tälläkään vaalikaudella ei ole edennyt.</p><p>STTK pitää hieman yllättävänä palkkaeron hienoista kaventumista, sillä yleensä korkeasuhdanteessa miesten palkat nousevat naisten palkkoja nopeammin.<br> - Se puolestaan johtuu siitä, että miehet työskentelevät naisia useammin yksityisellä sektorilla, missä palkkaliukumia tulee enemmän. Koko ajan kohoava naisten koulutustaso toisaalta tasaa palkkaeroja, Murto toteaa.</p><h3>Kansalaiskysely puoltaa erillistä palkkaerää naisille</h3><p>STTK&#58;n loppukesällä teettämän kansalaiskyselyn perusteella 47 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että palkkaeron kaventamiseksi naisille tulisi maksaa palkankorotusten yhteydessä erillinen erä. 36 prosenttia vastustaa ja 16 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään. Erillisen erän kannalla ovat erityisesti ikäryhmittäin 51-65-vuotiaat (59 % vastaajista) ja toimihenkilönaiset (64 % vastaajista).</p><p>STTK&#58;n mielestä perhevapaauudistuksen rinnalla palkka-avoimuuden lisääminen veisi palkkoja tasa-arvoisempaan suuntaan.<br> - Myös samapalkkaohjelmaa on jatkettava seuraavassa hallituksessa, Murto esittää.</p><p>Aula Researchin STTK&#58;lle tekemä kansalaiskysely&#58; <a href="https&#58;//www.sttk.fi/files/15993/" target="_blank">Suomalaisten suhtautuminen naisille maksettaviin erillisiin palkankorotuseriin.</a></p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Katarina Murto, puhelin 050&#160;568 9188</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 16 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>1.11.2018 22:00:00Ajankohtaista12.11.2018 7:55:38http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jyty: Palkkatasa-arvo toteutuu valitettavan hitaasti5871<p>”Tilastot ja myös käytännön elämä valitettavasti osoittavat, että erot mies- ja naisvaltaisten alojen palkkauksessa ovat edelleenkin merkittäviä erilaisten samapalkkaisuuspyrkimysten ja –ohjelmien olemassaolosta huolimatta. Edistystä on vuosikymmenten saatossa toki hieman tapahtunut, mutta valitettavan hitaasti”, korostaa Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn järjestöjohtaja <strong>Ari Sauros</strong>. <br> <br>Jyty Pirkanmaa ry&#58;n 100-vuotisjuhlassa perjantaina 2.11. puhunut Sauros muistuttaa, että tuoreimman tilastotiedon mukaan naisten ja miesten välinen palkkaero on tällä hetkellä 16,1 prosenttia. <br> <br>Perjantaina 2.11. on niin sanotusti naisten palkkapäivä. Vuoden takaisesta naisten palkat ovat saavuttaneet miesten palkkoja puoli prosenttiyksikköä. ”Laskennallisesti voidaankin väittää, että naisten palkanmaksu tänä vuonna loppui tänään 16,1 prosentin palkkaerosta johtuen.” <br> <br>Maassamme käynnistettiin ns. samapalkkaisuusohjelma vuonna 2006 tavoitteena kaventaa 15 prosentilla sukupuolten palkkaeroa vuoteen 2015 mennessä. ”Me kaikki tiedämme nyt, että se ei ole toteutunut. Myös kilpailukykysopimus aiheutti takapakkia. Hallituksen kestävyysvajeen korjaamiseen tähtäävät toimet lomarahaleikkauksineen, pakkolakiuhkailujen jälkeen, kohdistuivat julkiseen sektoriin ja siten erityisesti naisvaltaisiin aloihin.”<br> <br>Sauroksen mukaan naisten ja miesten väliseen palkkaeroon on useita eri syitä. Yksi merkittävimmistä on työmarkkinoiden vahva sukupuolittuminen. Naisvaltaisilla aloilla määräaikaiset tai osa-aikaiset työsuhteet sekä ns. nollatuntisopimukset ja silpputyö ovat huomattavasti yleisempiä kuin miesvaltaisilla aloilla. <br> <br>Jotta palkkatasa-arvossa päästäisiin eteenpäin, olisi samapalkkaisuusohjelmaa Sauroksen mukaan jatkettava ja siirryttävä ennen kaikkea sanoista tekoihin. ”Myös perhevapaauudistus olisi saatava käyntiin jo seuraavan hallituksen aikana. Jotta uudistuksella olisi vaikutusta, perhevapaat olisi jaettava tasaisesti molempien vanhempien kesken.”<br> <br>Sauros katsoo, että naisten ja miesten palkkaeroon vaikuttavat valitettavasti edelleenkin myös vanhat, sinnikkäästi työelämässä vaikuttavat sukupuolistereotypiat. ”Myös niistä olisi päästävä eroon.” <br> <br>Sauros muistuttaa, että tasa-arvolain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. ”Tasa-arvoisuus lisää työpaikan vetovoimaa molempien sukupuolten silmissä, sillä esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet koskevat kaikkia.”<br> <br><em>Lisätietoja&#58; järjestöjohtaja Ari Sauros, puh. 0400 343424. </em><br><em> </em><br><em>* Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (perustamisnimeltään 100 vuotta sitten vuonna 1918 Kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliitto) edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018. Jyty Pirkanmaa oli yksi kuudesta Jytyn paikallisista perustajayhdistyksistä. </em></p>1.11.2018 22:00:00Tiedote12.11.2018 7:50:16111http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_prosentti_rgb.jpg" width="368" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työntekijälle neljän viikon vuosiloma sairauspoissaolosta huolimatta5860<p>Hallitus antoi lakiesityksen vuosilomalain muutoksista eduskunnalle 1.11.2018. ​Vuosilomalain muutokset turvaisivat työntekijälle EU-lainsäädännössä edellytetyn oikeuden neljän viikon palkalliseen vuosilomaan, vaikka tämä olisi joutunut olemaan poissa työstä sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Lisäksi pidennettäisiin aikaa, jonka kuluessa voisi pitää työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman. </p><p>Vuosilomalakiin lisättäisiin säännökset työntekijän oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin. Työntekijä saisi lisävapaapäiviä tilanteissa, joissa tämä ei sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi ole ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää. Lisävapaapäiviltä työntekijällä olisi oikeus saada säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.</p><p>Jos työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää, lisävapaapäiväsäännös ei tulisi sovellettavaksi. </p><h3>Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman voisi pitää seuraavalla lomakaudella</h3><p>Lakiesityksessä ehdotetaan myös työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman antamisajan pidentämistä. Jos työntekijän lomaa on jouduttu siirtämään työkyvyttömyyden vuoksi, kesäloma on jatkossakin annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua.<br>Muutoksen jälkeen siirretty vuosiloma voitaisiin antaa vielä alkuperäistä lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana ja viimeistään kuitenkin kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä.</p><p>Lakimuutoksilla turvataan EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön noudattaminen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019. Lakiesitys on luettavissa osoitteessa <a href="http&#58;//www.tem.fi/paatokset">www.tem.fi/paatokset</a> </p>31.10.2018 22:00:00Ajankohtaista1.11.2018 14:07:52190http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
TEMn ja järjestöjen edustajat keskustelivat työsopimuslain muuttamisesta5859<p>​TEM&#58;n ja järjestöjen edustajat keskustelivat työsopimuslain muuttamisesta.<br>Helsingissä 31.10.2018 järjestetyn tapaamisen aiheena olivat henkilöperusteiseen irtisanomiseen liittyvien säännösmuutosten perustelut. Kokouksessa ei tehty päätöksiä, vaan keskustelut järjestöjen kanssa jatkuvat perjantaina 2.11.2018 osana hallituksen esityksen valmistelua.<br> <br>Kokouksessa keskusteltiin erityisesti siitä, millä tavoin työnantajan henkilöstömäärän tulisi vaikuttaa irtisanomisperustetta koskevassa kokonaisharkinnassa ja millä tavoin näiden seikkojen tulisi ilmetä esityksen perusteluissa.<br> <br>Tapaamiseen osallistuivat Akavan, EK&#58;n, Kuntatyönantajien, SAK&#58;n, STTK&#58;n, Suomen Yrittäjien, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön edustajat.<br> <br>Tapaaminen oli jatkoa hallituksen palkansaajajärjestöille 25.10.2018 tekemälle esitykselle. Hallitus haluaa varmistaa työsopimuslain muutoksella, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet otettaisiin riittävällä tavalla huomioon henkilöperusteista irtisanomisperustetta arvioitaessa. Tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä. Esityksessä ei enää määritellä yrityksen kokoa.<br> <br>Hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle marraskuun 2018 alkupuoliskolla.</p>30.10.2018 22:00:00Ajankohtaista1.11.2018 13:52:1854http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jyty keskeyttää järjestölliset toimet toistaiseksi5828<p><strong>Jyty keskeyttää toistaiseksi järjestölliset toimet hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan ja aiemmin ilmoitettua vuoronvaihtokieltoa ei tule. Järjestöllisiä toimia saatetaan jatkaa jo ensi viikolla, jos kolmikanta ei etene. Lain perustelut on laadittava kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.</strong></p><p>Kaikki jäseniä koskevan vuoronvaihtokiellon oli tarkoitus alkaa maanantaina 29.10.2018 kello 6.00 ja päättyä sunnuntaina 4.11.2018 kello 23.59 kaikilla sopimusaloilla kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Tätä vuoronvaihtokieltoa ei nyt tule.</p><p>Jyty on julkaissut aiheesta kannanoton, joka löytyy alta linkkinä.<br><br></p><h4>Lue Jytyn ja STTK&#58;n kannanotot&#58;</h4><ul><li><strong><a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-keskeyttaa-jarjestolliset-toimet-kolmikantaisen-yhteistyon-kunnia-palautettava.aspx">Jyty keskeyttää järjestölliset toimet&#160; – kolmikantaisen yhteistyön kunnia palautettava! (26.10.2018)</a></strong></li></ul><ul><li><p><strong><a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/sttk-hallituksen-kompromissiesitys-irtisanomislaiksi-luo-edellytykset.aspx">STTK&#58; Hallituksen kompromissiesitys irtisanomislaiksi luo edellytykset järjestöllisten toimien keskeyttämiseen, ei lopettamiseen (26.10.2018)</a></strong></p></li></ul><p><br>Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx">alueelliset toimipisteet</a> tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse <a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi">tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</a> tai <a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx">palvelunumeroista</a>.</p>25.10.2018 21:00:00Ajankohtaista26.10.2018 14:15:24226http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_megafoni_rgb.jpg" width="346" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty keskeyttää järjestölliset toimet – kolmikantaisen yhteistyön kunnia palautettava!5827 <p><strong>Nykyhallitus on koko 3,5 vuoden taipaleensa aikana pyrkinyt eroon kolmikantaisesta yhteistyöstä, joka on tarkoittanut käytännössä sitä, että hallitus ei ole juuri välittänyt järjestäyneiden työntekijöiden mielipiteistä. Samalla viime aikojen julkisessa keskustelussa on käynyt konkreettisesti ilmi, miten Suomen Yrittäjät -etujärjestö kumppaneineen on päässyt sanelemaan, mitä hallituksen pitää tehdä.</strong></p><p>Kolmikannasta irtautuminen on näkynyt irtisanomislain lisäksi erityisesti kilpailukykysopimuksessa, jonka taakka kasaantui pakkolakiuhkausten seurauksena naisvaltaiselle julkiselle sektorille, kuten kunta-alalle, jossa suurin osa Jytyn jäsenistä työskentelee. Kolmikantaisen yhteistyön puuttuminen on näkynyt myös esimerkiksi aktiivimalli 1&#58;ssä ja 2&#58;ssa sekä jatkuvissa työsuhdeturvan ja sosiaaliturvan heikennyksissä. </p><p>Suomalaisen yhteiskunnan ehdottomana vahvuutena on pidetty sopimisen kulttuuria, jossa asianosaiset pääsevät lausumaan mielipiteensä sekä osallistumaan ja vaikuttamaan päätöksentekoon. Työmarkkina-asioissa työntekijöitä edustavat järjestäytyneet ammattiliitot ja työnantajia järjestäytyneet työnantajaliitot. </p><p>– Suomi ei olisi pohjoismainen hyvinvointivaltio ilman aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, jossa kolmikantaisella valmistelulla on ollut työmarkkina-asioissa keskeinen rooli. Yksi osapuoli ei ole saanut veto-oikeutta itselleen ja päätöksenteko on perustunut tutkittuun tietoon, Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> sanoi Jyty Lahti ry&#58;n 100-vuotisjuhlassa 27.10. </p><p>– Irtisanomiskiistassa on ollut kyse pitkälti siitä, että maan hallitus ei halua neuvotella työmarkkinaosapuolten kanssa. Tällainen peli ei yksinkertaisesti sovi suomalaiseen sopimisen kulttuuriin. </p><p>Yhdessä sovitusta kiinnipitäminen on osa suomalaista sopimisen kulttuuria. Esimerkiksi kilpailukykykysopimus allekirjoitettiin siinä uskossa, että jatkossa hallitus valmistelee työlainsäädäntöön muutokset yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Näin ei kuitenkaan käynyt. </p><p>Hallituksen toimintaan otti kantaa tuoreimmassa Jyty-lehdessä mm. Turun yliopiston työoikeuden professori <strong>Seppo Koskinen</strong>, jonka mukaan irtisanomislain valmistelun suurena ongelmana on ollut juuri yhteisen valmistelun puuttuminen. Ei ole kuultu eikä kuunneltu lain eri osapuolia.</p><p>– Täysin turha ja kallis riitely irtisanomislaista olisi voitu välttää, jos hallitus olisi jo alun perin istunut eri osapuolten kanssa samaan neuvottelupöytään. Näin kyettäisiin tekemään parempia ratkaisuja suomalaisen työelämän eteen, Pihlajamäki huomauttaa. </p><p>– Nurinkurista lakiesityksessä on ollut, että hallitus on perustellut esitystä työllisyyden parantamisella, kun johtavat asiantuntijat ja tutkimuslaitokset ovat todenneet, ettei työllisyysvaikutuksia ole, Pihlajamäki ihmettelee.</p><h3>Jyty keskeyttää järjestölliset toimet – vuoronvaihtokieltoa ei tule&#160; </h3><p>Jyty keskeyttää järjestölliset toimet hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan ja aiemmin ilmoitettua vuoronvaihtokieltoa ei tule. Kaikkia jäseniä koskevan vuoronvaihtokiellon oli tarkoitus alkaa maanantaina 29.10.2018 kello 6.00 ja päättyä sunnuntaina 4.11.2018 kello 23.59 kaikilla sopimusaloilla kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.</p><p>Lisätietoja&#58; puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi<br></p> <span></span> <p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.</em></p>25.10.2018 21:00:00Tiedote26.10.2018 14:00:42606http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_puhekuplat_rgb.jpg" width="366" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK: Hallituksen kompromissiesitys irtisanomislaiksi luo edellytykset järjestöllisten toimien keskeyttämiseen, ei lopettamiseen5826<p>STTK&#58;n hallitus keskusteli maan hallituksen esityksestä, jolla pyritään irtisanomiskiistan ratkaisemiseen ja järjestöllisten toimien lopettamiseen.</p><p>STTK&#58;n hallitus totesi, että maan hallituksen esitys antaa edellytykset järjestöllisten toimien keskeyttämiseen, ei lopettamiseen. STTK&#58;n hallitus edellyttää, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti.</p><p>Järjestöllisiin toimiin liittyvät päätökset tehdään jokaisessa jäsenliitossa.</p><p>STTK&#58;n hallituksen keskustelussa todettiin, että lopullinen arvio on mahdollista tehdä vasta kun muutosehdotuksen perustelut ovat tiedossa.</p><p>Maan hallituksen esitys on STTK&#58;n mielestä osoitus kompromissihalusta ja kyvystä hakea ratkaisua hyvin tulehtuneessa työmarkkinailmapiirissä.</p>25.10.2018 21:00:00Ajankohtaista26.10.2018 12:46:19216http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Usein kysyttyä: Jytyn vuoronvaihtokielto 29.10.-4.11.20185817<p><strong>Jyty jatkaa painostustoimia hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan ja julistaa vuoronvaihtokiellon maanantaina 29.10.2018 kello 6.00 alkaen ja päättyen sunnuntaina 4.11.2018 kello 23.59.</strong> <strong>Jytyn liittohallituksen päättämä vuoronvaihtokielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.</strong></p><p>Tiedotamme mahdollisista muutoksista ja jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsentiedotteilla, joten seuraa Jytyn tiedotusta.<br><br></p><p><strong>Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, </strong><a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a><strong> tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse </strong><a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi"><strong>tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</strong></a><strong> tai </strong><a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx"><strong>palvelunumeroista</strong></a><strong>.<br><br></strong></p><h3>Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?</h3><p>Vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa työvuorojen vaihtamisesta. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.</p><p>Luottamusmiehen tulee tilanteessa pidättäytyä työnantajan työaikaa mahdollisesti koskevista paikallisista sopimuksista. </p><p>Vuoronvaihtokieltoa ei sido aika- tai ilmoittamismääräykset, kuten esim. lakkoa, joten se voidaan toimeenpanna nopealla aikataululla.</p><h3>Keitä vuoronvaihtokielto koskee?</h3><p>Vuorovaihtokielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla, kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Kyseessä on laillinen järjestöllinen toimenpide, johon jokaisen Jytyn jäsenen on osallistuttava.</p><p>Vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan ja kirkon alan viranhaltijat. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu myös sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.</p><h3>Milloin vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?</h3><p>Vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 29.10.2018 kello 6.00. ja päättyy perjantaina 4.11.2018 kello 23.59. Tiedotamme mahdollisista muutoksista ja jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsentiedotteilla, joten seuraa Jytyn tiedotusta.</p><h3>Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?</h3><p>Vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu vuoronvaihtokieltoon. </p><h3>Olen opiskelija. Koskeeko kielto minua?</h3><p>Vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia työntekijöitä. Kielto koskee siis myös oppisopimusopiskelijoita, jotka ovat työsuhteessa ja saavat työstään palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelevat ovat kiellon ulkopuolella, koska he eivät ole työsuhteessa eivätkä saa työstään palkkaa.</p><h3>Voiko työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaani vuoronvaihtokiellon aikana?</h3><p>Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa KVTES&#58;n mukaan vain sovittaessa tai perustellusta syystä ja työaikalain mukaan vain painavasta syystä. Kun työntekijät kieltäytyvät työvuorojen vaihdosta, voi työnantaja toteuttaa vain ne työvuoroluettelon muutokset, joille on KVTES&#58;issä / omassa työehtosopimuksessa edellytetty peruste.</p><p>Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteessa, joissa syntyy työvoimavajetta. Työnantajan tulee aina varautua ns. normaaleihin sairauspoissaoloihin, joten yksittäiset sairauspoissaolot eivät vuoronvaihtokiellon aikanakaan oikeuta muuttamaan työvuorolistaa.</p><h3>Työnantaja muutti työvuoroluetteloa yksipuolisesti. Mitä teen?</h3><p>Kts. edellinen kysymys ja vastaus. Kaikista yksipuolisista muutoksista tulee ilmoittaa luottamusmiehelle. Emme kuitenkaan työsuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen liittyvän riskin vuoksi suosittele sitä, että työntekijä jättäisi menemättä muutettuun vuoroon, vaikka vaikuttaisi siltä, että työnantaja on muuttanut työvuoroluetteloa työehtosopimuksen vastaisesti. Työnantajalle kannattaa tällaisissa tilanteissa toimittaa kirjallinen ilmoitus siitä, että tulee jälkikäteen selvittämään ammattiliitostaan, onko työnantajalla ollut oikeus muuttaa työvuoroluetteloa.</p><h3>Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?</h3><p>Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.</p><h3>Voinko omasta halustani vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa?</h3><p>Työntekijä voi vuoronvaihtokiellon aikana vain työntekijän omasta pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) johtuen vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa sopimalla asiasta myös työnantajan kanssa. Suosittelemme, ettei tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytä kuin poikkeustilanteessa. Työnantajan tarpeesta tai painostuksesta johtuen työvuoroja ei saa vaihtaa.</p><h3>Työnantaja ryhtyi vastatoimiin ja perui vuosilomani. Mitä teen?</h3><p>Vuosiloma ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.</p><p>Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi työnantaja yksipuolisesti muuttaa. Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua. Ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen. Myös lakia valvovaan Aluehallintovirastoon voi olla tältä osin yhteydessä.</p><h3>Työnantaja painostaa minua luopumaan vuoronvaihtokiellosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?</h3><p>Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä omaan liittoon.</p><h3>Saako työnantaja rangaista vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?</h3><p>Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan Jytyn toimeenpanemaan vuoronvaihtokieltoon.</p><h3>Voiko toisen liiton jäsen tai liittoon kuulumaton osallistua vuoronvaihtokieltoon?</h3><p>Voi. Työntekijällä ei ole muutenkaan velvollisuutta suostua vuoronvaihtoihin. Kunkin liiton jäsen noudattaa oman liittonsa päätöksiä. Liittoon kuulumaton voi olla ryhtymättä vuoronvaihtokieltoon.<br> <br></p><p><strong>Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, </strong><a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a><strong> tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse </strong><a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi"><strong>tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</strong></a><strong> tai </strong><a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx"><strong>palvelunumeroista</strong></a><strong>.<br><br></strong></p>24.10.2018 21:00:00Ajankohtaista25.10.2018 15:03:492017http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="381" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty julistaa vuoronvaihtokiellon 29.10.-4.11.20185818<p><strong>Jyty jatkaa painostustoimia hallituksen suunnittelemaa irtisanomislakia vastaan ja julistaa vuoronvaihtokiellon maanantaina 29.10.2018 kello 6.00 alkaen ja päättyen sunnuntaina 4.11.2018 kello 23.59. Jytyn liittohallituksen päättämä vuoronvaihtokielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä kaikilla sopimusaloilla kuntasektorilla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. </strong></p><p>Tiedotamme mahdollisista muutoksista ja jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsentiedotteilla, joten seuraa Jytyn tiedotusta.<br></p><h4>Lue lisää&#58; <a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/usein-kysyttya-jytyn-vuoronvaihtokielto-29-10-4-11.aspx">Usein kysyttyä&#58; Jytyn vuoronvaihtokielto 29.10.-4.11.2018</a><br></h4><p><span><strong><br></strong></span></p><p><span><strong>Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet, </strong><a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a><strong> tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse </strong><a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi"><strong>tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</strong></a><strong> tai </strong><a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx"><strong>palvelunumeroista</strong></a><strong>.</strong></span><br><br></p><h3>Ohjeet Jytyn jäsenille toisen liiton työtaistelun varalle&#58;<br></h3><p> Muiden liittojen painostustoimien osalta korostamme, että Jytyn jäsenet eivät osallistu muiden ammattiliittojen jäsenten ylityö- ja/tai vuoronvaihtokiellon sekä lakonalaisen työn tekemiseen, vaan jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä. On myös muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.<br></p><h4><br>Lue lisää aikaisemmista Jytyn ja STTK&#58;n kannanotoista&#58;<br></h4><ul><li><p><a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-tulevat-toimenpiteet-irtisanomislakikiistassa-selviavat-torstaina-25-10.aspx" target="_blank">Miksi irtisanomislakia vastustetaan? (19.10.2018)</a></p></li><li><p><a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-tulevat-toimenpiteet-irtisanomislakikiistassa-selviavat-torstaina-25-10.aspx" target="_blank">Jytyn tulevat toimenpiteet irtisanomislakikiistassa selviävät torstaina 25.10. (17.10.2018)</a><br></p></li><li><p><a data-cke-saved-href="http&#58;//www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-jarki-kateen-hallitus-perukaa-irtisanomisesitys.aspx" href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-jarki-kateen-hallitus-perukaa-irtisanomisesitys.aspx" target="_blank">Jyty&#58; Järki käteen hallitus – perukaa irtisanomisesitys! (6.10.2018)</a><br></p></li><li><p><a data-cke-saved-href="http&#58;//www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/sttk-ei-hyvaksy-korjailtua-hallituksen-esitysta-irtisanomisen-helpottamiseksi.aspx" href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/sttk-ei-hyvaksy-korjailtua-hallituksen-esitysta-irtisanomisen-helpottamiseksi.aspx" target="_blank">STTK ei hyväksy korjailtua hallituksen esitystä irtisanomisen helpottamiseksi (2.10.2018)</a><br></p></li><li><p><a data-cke-saved-href="http&#58;//www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-vastustaa-irtisanomislakia-mm-ylityo-ja-vuoronvaihtokielloilla.aspx" href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-vastustaa-irtisanomislakia-mm-ylityo-ja-vuoronvaihtokielloilla.aspx" target="_blank">Jyty vastustaa irtisanomislakia mm. ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla (19.9.2018)</a><br></p></li><li><p><a data-cke-saved-href="https&#58;//www.sttk.fi/2018/09/10/mista-on-kyse-irtisanomisen-helpottamisessa/" href="https&#58;//www.sttk.fi/2018/09/10/mista-on-kyse-irtisanomisen-helpottamisessa/" target="_blank">Q&amp;A&#58; Mistä on kyse irtisanomissuojan heikentämisessä? (10.9.2018)</a></p></li><li><p><a data-cke-saved-href="https&#58;//www.sttk.fi/2018/09/10/sttkn-liitot-eivat-seuraa-sivusta-irtisanomissuojan-heikentamista/" href="https&#58;//www.sttk.fi/2018/09/10/sttkn-liitot-eivat-seuraa-sivusta-irtisanomissuojan-heikentamista/" target="_blank">STTK&#58;n liitot eivät seuraa sivusta irtisanomissuojan heikentämistä (10.9.2018)</a></p></li></ul>24.10.2018 21:00:00Ajankohtaista25.10.2018 15:03:121421http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_megafoni_rgb.jpg" width="339" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hyvinvointilomien teemaviikot julkaistu - hae lomaa!5809<p>​Hyvinvointilomat ry&#58;n teemaviikot vuodelle 2019 on julkaistu ja niihin voi tutustua Jytyn&#160;nettisivuilla. Hyvinvointilomien toiminta koostuu kahdesta osasta&#58; yleishaun lomista ja yhteistyökumppanien kanssa toteutettavista lomista. Yhteistyökumppanitahoja ovat esim. erilaiset yhdistykset ja yhteisöt.</p><div><div class="et_pb_text_inner"><p>Yleishaun lomille on kolme hakuaikaa&#58; marraskuussa haetaan tammi-toukokuun lomille, maaliskuussa haetaan kesä-syyskuun lomille ja elokuussa haetaan loka-joulukuun lomille.</p><p>Yhteistyökumppanien kanssa toteutettavien lomien hakuajat vaihtelevat lomajaksoittain. Myös nämä lomat ovat avoimesti haettavissa ja loman saaminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.</p><p>Lomille voit hakea sähköisen hakemuksen kautta.</p><p>Tuetut lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.</p><h4>Lue lisää ja hae hyvinvointilomalle&#58; <a href="/fi/jasenyys/hyvinvointilomat/Sivut/default.aspx">Hyvinvointilomat</a><br></h4></div></div>23.10.2018 21:00:00Ajankohtaista24.10.2018 11:22:38467http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/jasenyys/hyvinvointilomat/PublishingImages/hyvinvointilomat_kuva.jpg" width="415" style="BORDER&#58;0px solid;" />