​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet. Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Kuntalehti: Valinnanvapauslain perusteluja muutettava – hallitus ei edelleenkään näe notifikaatiota tarpeelliseksi5620<p>EU&#58;n tuomioistuin on kumonnut EU&#58;n komission tulkinnan, jonka mukaan Slovakian terveydenhoitojärjestelmään, jossa sairausvakuutusten tarjoaminen myös yksityisten yrittäjien taholta on keskeisessä osassa, ei sisälly taloudellista toimintaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklan 107 tarkoittamalla tavalla.</p><p>Suomeen ratkaisu liittyy sikäli, että paraikaa viilattavana olevan soten valinnanvapauslain yleisperusteluissa (s. 60-62) Slovakiaa käsitellään kolmen sivun verran viittaamalla muun muassa sen järjestelmän ei-taloudelliseen luonteeseen.<br> <br>Lue lisää&#58;<br><a href="https&#58;//kuntalehti.fi/uutiset/sote/valinnanvapauslain-perusteluja-muutettava-eu-tuomioistuimen-ratkaisun-vuoksi-hallitus-ei-edelleenkaan-nae-notifikaatiota-tarpeelliseksi/?utm_source=Valinnanvapauslain+perusteluja+muutettava+EU-tuomioistuimen+ratkaisun+vuoksi&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Kuntalehti+uutiskirje+vk+8/2018">https&#58;//kuntalehti.fi/uutiset/sote/valinnanvapauslain-perusteluja-muutettava-eu-tuomioistuimen-ratkaisun-vuoksi-hallitus-ei-edelleenkaan-nae-notifikaatiota-tarpeelliseksi/?utm_source=Valinnanvapauslain+perusteluja+muutettava+EU-tuomioistuimen+ratkaisun+vuoksi&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Kuntalehti+uutiskirje+vk+8%2F2018</a></p><p>&#160;</p>21.2.2018 12:18:10Ajankohtaista21.2.2018 12:18:10http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kunnat ja maakunnat sote-rakennemuutoksen kourissa5623<h3>​&quot;Tarvitaan kansallinen kriisiohjelma&quot;</h3><p>&#160; UP/Kari Leppänen<br>Sote- ja maakuntauudistus käynnistää kunnissa ja maakunnissa suuren mittaluokan rakennemuutoksen. Se vertautuu 2000-luvun alussa koettuun teollisuuden rakennemuutokseen, arvioi kuntien eläkevakuuttamisesta vastaavan Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.</p><p>Kietäväinen herättelee päättäjiä rakennemuutokseen ja sen työllisyysvaikutuksiin Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jyty-lehden (1/2018) haastattelussa. </p><p>&#160;Teollinen rakennemuutos sulki tehtaita, aiheutti työttömyyttä ja synnytti kriisipaikkakuntia. Rakennemuutoksen kourissa kärsiville seutukunnille suunnattiin tukipaketteja osin myös EU&#58;n tuella. Kietäväisen mukaan vastaavaan on syytä varautua myös kunta- ja maakuntarakenteen mullistuksen yhteydessä.</p><p>- Kunnilla ja maakunnilla on edessään rakennemuutoksen kaltainen tilanne. Tulisi käynnistää kansallinen hanke, johon kansallisen rahoituksen ohella haettaisiin myös EU&#58;n rakennerahoitusta, Kietäväinen toteaa UP-uutispalvelulle.<br>Kietäväisen mielestä rakennemuutokseen tulisi varautua nimenomaan kansallisella tasolla. Vaikuttavuus kärsisi, jos jokainen maakunta ja yksittäiset kunnat ratkoisivat ongelmia omin päin.</p><p>- Hanke toteutettaisiin niissä maakunnissa, jotka haluavat lähteä mukaan. Myös kuntia ja kuntayhtymiäkin voisi tulla mukaan.<br> </p><h3>Kunnat oireilevat</h3><p> <br>Kuntaliiton apulaisjohtajan Reijo Vuorennon mukaan Kietäväinen puhuu täyttä asiaa. Kunnat oireilevat epävarman tulevaisuuden edessä esimerkiksi myymällä sote-kiinteistöjään yksityisille sote-yrityksille.</p><p>Niiden pelätään jäävän kolmen vuoden suojakauden jälkeen kuntien rasitteiksi. Vaille käyttöä jäävien sote-kiinteistöjen alaskirjaukset raunioittaisivat monen kunnan talouden.</p><p>- Kuntien toiminta näyttää epämääräiseltä, mutta siihen on syynsä. Ei luoteta hallituksen toimintaan sote-uudistuksessa. Ei tiedetä mitä on tulossa.</p><p>Vuorento ymmärtää kuntapäättäjiä, jotka haluavat säilyttää lähipalvelut, kun sote- ja maakuntauudistus veisi ne maakuntakeskuksiin.</p><p>- Ymmärrän hyvin, että jopa vasemmistolaiset päättäjät äänestävät palvelujen yksityistämisen puolesta, kunhan saadaan poistettua epävarmuus palvelujen tulevaisuudesta ja säilytettyä lähipalvelut.</p><p>Vuorennon mukaan kunnissa ymmärretään tulevat ongelmat selkeämmin kuin valtakunnan tason päätöksenteossa ja valmistelussa. </p><p>&#160;- Koko sote-uudistuksen valmistelu on ollut luvattoman heikkoa. Kiire on hirmuinen ja homma pitää viedä nopeasti läpi. Jälkikäteen sitten korjataan mitä voidaan.<br> </p><h3>Tukipalvelut väliinputoajina</h3><p> <br>Kietäväinen arvioi, että rakennemuutoksen myrskynsilmään joutuu ensimmäisenä sote-tukipalvelujen henkilöstö. Hänen arvioi työpaikan menetyksen uhkaavan jopa yli kymmentä tuhatta tukipalvelujen työntekijää.</p><p>- On syytä nostaa esiin huoli työpaikoista. Tulisi arvioida koulutustarpeet ja minimoida työttömiksi jäävien määrä.</p><p>Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan on osoittautunut hyvin vaikeaksi saada päättäjät ymmärtämään soten tukihenkilöstön huoli tulevaisuudestaan.</p><p>- Valtakunnallisissa valmisteluelimissä sanotaan vain, että nyt tehdään kokonaisratkaisua. Henkilöstöasioihin ehditään mennä sitten kun kokonaisratkaisu on valmis.</p><p>Pihlajamäen mukaan samaa virttä veisaavat ministerit, kun heille kertoo henkilöstön tulevaisuushuolista.</p><p>- Kun henkilöstöstä sote&#58;n yhteydessä puhutaan, niin silloin kyseessä on hoitohenkilöstö. Tukipalvelujen ihmiset unohdetaan.</p><p>Sote-pavelujen tukihenkilöstöön Jytyn jäsenistössä kuuluvat mm. talous- ja henkilöstöhallinnon toimihenkilöt, terveydenhuollon osastosihteerit sekä välinehuoltajat ja sairaaloiden taloushallinnon työntekijät.</p><p>Pihlajamäen mukaan ei ole tietoa miten ja minne he sijoittuvat sote- ja maakuntaorganisaatiossa. </p><p>&#160;- Ei ole vastauksia. Sote-valmisteluissa on unohdettu iso ryhmä työntekijöitä.</p><p>Sama ongelma koskee Pihlajamäen mukaan myös Julkisten ja hyvinvointipalvelujen liiton JHL&#58;n jäseniä. Heidän tukipalveluitaan ovat mm. ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistönhuolto.</p><p>- Molemmat liitot kokevat, että jäsenemme ovat väliinputoajia. Heitä ei kukaan näe eikä kuule.</p>20.2.2018 22:00:00Ajankohtaista21.2.2018 16:12:36http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jytyn puhelinpalvelut suljettuina torstaiaamuna 22.2.5622<p>​Jytyn puhelinpalvelut ovat suljettuina torstaina 22.2. klo 9 alkaen järjestelmäpäivityksen vuoksi. Päivityksen arvioitu valmistumisaika on 22.2. klo 10.30. Pahoittelemme palvelukatkoa.<br></p>20.2.2018 22:00:00Ajankohtaista21.2.2018 13:16:15http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työriidan sovittelu alkoi5621 <p>Yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia uhkaavan työnseisauksen sovittelu alkoi tänään 21.2. sovittelija&#160;<strong>Jukka Ahtelan</strong>&#160;johdolla. </p><p>Henkilöstöä yksityisellä opetusalalla edustavat Jyty, JHL ja OAJ jättivät 18.2. lakkovaroituksen, kun neuvotteluissa ei viikkojenkaan yrittämisen jälkeen edetty. </p><p> Lisätietoja&#58; Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies ja Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies</p>20.2.2018 22:00:00Ajankohtaista21.2.2018 13:03:28http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Usein kysyttyä: Työtaistelu yksityisellä sosiaalipalvelualalla5615<p>Tällä sivulla annetaan ohjeita ja vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin yksityisen sosiaalipalvelualan lakosta ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Jytyn ensisijaisena tavoitteena neuvotteluissa on saavuttaa kunta-alan palkkatasoa yksityisellä sosiaalipalvelualalla. <br></p><p> <span> <span class="ms-rteForeColor-2">Sivu julkaistu 20.2. klo 13.00. Tarvittaessa ohjeita päivitetään, joten seuraa tiedotusta.</span><br></span></p><p>Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn luottamusmiehet&#160;ja <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" target="_blank">alueelliset toimipisteet</a>. Liiton edunvalvontaosasto palvelee sähköpostitse <a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi" target="_blank">tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</a> tai <a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx" target="_blank">palvelunumeroista</a>.</p> <br> <p></p><ul><li>Jyty on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle 8.2.2018 klo 7 alkaen. Kyse on Jytyn päättämästä toimenpiteestä ja se on laillinen. <br> <br></li><li>Valtakunnansovittelijalle on jätetty 16.2. ja 20.2.&#160;<span><span>ilmoitukset </span></span> työnseisauksista (lakko). On mahdollista, että lakko laajenee edelleen. Tällöin tehdään uusia ilmoituksia sovittelijalle.<br><br></li><li>Tälle sivulle on kerätty ohjeita Jytyn jäsenille ja kaikille aktiiveille, mitä ylityö-ja vuorotteluvaihtokielto sekä lakko tarkoittavat yksityisellä sosiaalipalvelualalla.<br><br></li><li> <strong>Ensimmäiseksi sinun tulee tarkistaa jäsentietosi&#160;<a href="https&#58;//palvelu.jytyliitto.fi/loginapp/LoginApp?LA_ACTION_ID=0000&amp;LA_LANGCODE=FI&amp;LA_APP_ID=weblyyti&amp;LA_AUTH_METHOD=RULE&amp;LA_BROWSER=null" target="_blank">Jässäristä</a> (jäsenen sähköinen asiointipalvelu). Tarkista ja tarvittaessa päivitä Jässäriin kaikki tietosi (työnantajan nimi, noudatettava työehtosopimus, sähköpostisi, puhelinnumerosi jne.)</strong></li></ul><p> <br> </p><h2> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration&#58;underline;">Ylityö- ja vuoronvaihtokielto&#58;</span><br></h2><p></p><h3>Mitä tarkoittaa ylityökielto?</h3><p>Ylityön tekemiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Tämän kiellon ollessa voimassa Jytyn jäsenet eivät suostu tekemään ylityötä. Osa-aikaiset voivat itse päättää, tekevätkö lisätyötä täyteen työaikaan asti. Kielto koskee kaikkia työntekijöitä, jotka tekevät työpaikalla ylityökiellossa olevan työehtosopimusalan töitä. Ylityökielto ei koske kyseisellä työpaikalla toisen työehtosopimuksen piirissä olevia töitä.<br></p><h3>Mitä tarkoittaa vuoronvaihtokielto?</h3><p>Vuoronvaihtokielto tarkoittaa työnantajan määräämää työvuoron vaihtamista ja tästä kieltäytymistä. Työntekijät voivat keskenään vaihdella tarvittaessa työvuoroja, jos työnantaja hyväksyy vaihdot.<br></p><h3>Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?</h3><p>Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.<br></p><h3>Mitä on suojatyö ja hätätyö yksityisellä sosiaalialalla?</h3><p>Työnantaja saattaa esittää/vedota, että kyseessä on suoja- tai hätätyö. Tämän vuoksi muutamia tarkennuksia.<br><br><strong>Suojatyötä</strong> ei ole yksityisellä sosiaalipalvelualalla (tes palkkasopimus 7 §). Työnantaja ei siis voi vedota tähän.</p><p></p><p> <strong>Hätätyön</strong> on oltava luonteeltaan äkillinen ja ennalta arvaamaton. Sen teettäminen on määritelty Työaikalaissa. Lisäksi työnantajan on tehtävä siitä ilmoitus työsuojeluviranomaisille. Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma</p><ul><li><p>on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa</p></li><li><p>vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen.</p></li><li><p>uhkaa johtaa hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana.</p></li></ul><p>Hätätyössä näiden kaikkien edellä mainittujen kriteereiden on oltava yhtaikaa voimassa. Tällöin työaikoja voidaan pidentää, kunnes tilanne on ohi. Kriteerit hätätyölle ovat siis erittäin tiukat.</p><h3>Mitä on liukuva työaika?</h3><p>Kun on sovittu liukuvasta työajasta, sovittujen käytäntöjen mukaan toimitaan edelleen. Liukuvaa työaikaa ei pidä käyttää pidentämään työpäivää. Tehdään siis vain normaalin työpäivän pituus. Työnantaja ei voi yhtäkkiä ruveta rajoittamaan liukuvan työajan käyttöä tai päättämään tämän osalta uusia käytäntöjä ellei asiasta ole sovittu paikallisesti.&#160; </p><h3>Voiko liittoon kuulumaton osallistua ylityö- tai vuoronvaihtokieltoon tai lakkoon?</h3><p>Kyllä voi. Työntekijällä ei muutenkaan olisi velvollisuutta suostua ylityöhön tai vuoronvaihtoihin. Henkilöä, joka tekee ylityötä tai vaihtaa vuoroja pidetään työtaistelun aikana rikkurina. Samoiten henkilöä, joka tekee lakon alaista työtä.<br></p><h2> <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0" style="text-decoration&#58;underline;">Lakko&#58;</span><br></h2><p></p> <h3>Mitä tehdä ensimmäiseksi, kun lakko alkaa?</h3><ol style="list-style-type&#58;decimal;"><li><p>Mene Jytyliiton nettisivuilta löytyvään Jässäriin ja päivitä sinne kaikki yhteystietosi ajantasalle.</p></li><li><p>Lisää tietoihin myös henkilökohtainen sähköpostisi ja puhelinnumerosi siltä varalta, että työtaistelutilanteessa työnantaja katkaisee yhteydet työsähköpostiin tai kerää työpuhelimet pois.</p></li><li><p>Jässäristä löydät oman jäsennumerosi, mikäli jäsenkorttisi on päässyt hukkumaan. </p></li><li><p>Muokkaa Jässärissä tarvittaessa myös työpaikkasi toimipaikkatietoa, jos tiedot eivät pidä enää paikkaansa.</p></li><li><p>Sähköpostiisi saat Jytystä Webropol-kyselylinkin, jossa kysymme tilinumerosi mahdollista lakkoavustuksen maksatusta varten. Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa. </p></li></ol><p>Näin varmistat, että saat lakkoavustuksen sekä informaatiota lakosta suoraan esimerkiksi sähköpostiisi ja tekstiviesteillä. </p><h3>Mistä saan tietoa lakosta?</h3><p>Seuraa sähköpostiasi, liiton verkkosivuja, tekstiviestejä sekä uutiskirjeitämme työtaisteluun liittyen. Kysy myös tarkempaa tietoa luottamusmieheltäsi. Lisäksi luottamusmies välittää lakossa oleville omaa työpaikkaa koskevaa tietoa. Lisätietoa saat myös Jytyn aluetoimiston työntekijöiltä tai keskustoimistolta. </p><h3>Milloin palkanmaksu katkeaa?</h3><p>Palkanmaksu katkeaa lakon alkamispäivänä. Lakkoa edeltävällä ajalla ansaittu palkka on kuitenkin maksettava normaalisti, vaikka maksupäivä osuisi lakon ajalle.</p><h3>Miten haen lakkoavustusta?</h3><p>Muistathan päivittää Jässäriin yhteystietosi, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiisi saat Jytystä Webropol-kyselylinkin, jossa kysymme tarkempia tietoja ja tilinumerosi mahdollista lakkoavustuksen maksatusta varten. </p><p>Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa. Tarkemmat ohjeet avustuksen hakemiseen saat työtaistelun ollessa ajankohtainen. </p><h3>Kuinka paljon avustusta maksetaan?</h3><p>Liitto maksaa lakossa oleville jäsenilleen avustusta yhteneväisesti muiden liittojen kanssa, 50 euroa jokaisesta lakkopäivästä (Jytyn liittohallitus tekee päätöksen summasta, se tarkentuu työtaistelun ollessa ajankohtainen)</p><p>Avustuksesta 16 euroa on verotonta tuloa. </p><p>Yli menevästä osuudesta peritään 35 prosentin ennakonpidätys (kaikilla sama). </p><p>Avustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi seitsemää päivää ennen lakon alkamista.</p><h3>Mitä tapahtuu luontaiseduille lakon aikana?</h3><p>Työnantaja voi poistaa luontaisedut lakon ajaksi, esimerkiksi matkapuhelimen tai tietokoneen. Tähän kannattaa varautua hankkimalla varapuhelin ja prepaid-liittymä. Ilmoita uusi numerosi luottamusmiehelle sekä liittoon päivittämällä tietosi Jässärin kautta.</p><h3>Voiko lakonalaisia töitä tehdä?</h3><p>Mitään lakonalaista työtä ei saa tehdä. Poikkeuksena tästä on työaikalaissa määritelty ns. hätätyö, johon työnantaja voi määrätä.</p><p>Hätätyön peruste on se, että töiden tekemättä jättäminen uhkaa esimerkiksi ihmishenkiä, terveyttä tai omaisuutta. Työtä voidaan teettää hätätyön perusteella enintään kaksi viikkoa. Työnantajan pitää tehdä hätätyöstä ilmoitus viranomaisille.</p><h3>Miten käy määräaikaisen työsuhteen?</h3><p>Lakko ei vaikuta määräaikaiseen työsopimukseen, joka päättyy aina sovittuun päivään mennessä.</p><h3>Maksetaanko sairausajan palkkaa lakon aikana?</h3><p>Mikäli sairausloma alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, sairausajan palkka maksetaan normaalisti. Jos sairausloma päättyy kesken lakon, työntekijä on tämän jälkeen lakossa ja saa lakkoavustusta.</p><p>Jos työntekijä sairastuu kesken lakon, hän saa sairausajan palkkaa vasta, kun lakko päättyy. Lakon loppuun saakka hän saa lakkoavustusta.</p><p>Huom! Jos työntekijä sairauslomallaan osallistuu lakkotoimiin, esimerkiksi lakkovahtina, voi olla, että hänen ei enää katsota olevan sairauslomalla ja oikeutettu sairausajan palkkaan. Tällöin työntekijä on lakossa.</p><h3>Miten käy lomien?</h3><p>Vuosilomaa ei voi määrätä alkamaan lakon aikana sen jälkeen, kun lakkovaroitus on annettu. Jos lakko alkaa kesken vuosiloman, loma jatkuu ja palkka maksetaan normaalisti. Myös vuosiloma kertyy normaalisti.</p><p>Mikäli vuosiloma ja lakko menevät päällekkäin, se ratkaisee, kumpi on alkanut ensin. Mikäli lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, loma siirtyy lakkoon kuluvien päivien osalta.</p><p>Lakkopäivät eivät kerrytä vuosilomaa.</p><p>Jos lakon aikana on poissa työstä jonkun muun syyn kuin loman vuoksi, loma kertyy siten kuin kertyisi muutoinkin kyseisen poissaolon perusteella.</p><p>Jos työntekijä joutuu hätätyöhön kesken lakon, hänelle maksetaan palkka normaalisti näiltä päiviltä, jotka myös kerryttävät vuosilomaa.</p><h3>Mitä, jos olen vanhempainlomalla?</h3><p>Mikäli äitiysvapaa on alkanut ennen lakon alkamista, äitiysvapaan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta. Jos vapaa alkaa lakon aikana, palkkaa aletaan maksaa vasta lakon päätyttyä. Äitiysvapaan palkallista jaksoa lakko ei kuitenkaan lyhennä. Sama asia pätee isyysvapaan kanssa. </p><h3>Maksetaanko palkkasaatavia lakon aikana?</h3><p>Palkkasaatavat täytyy maksaa lakosta huolimatta. Jos saatavat myöhästyvät, työntekijälle maksetaan viivästyskorko.</p><p>Jos työsuhde päättyy lakkopäivien aikana, täytyy loppupalkka silti maksaa siten kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Mikäli maksu viivästyy, työntekijä on oikeutettu ylimääräiseen palkkaan kuitenkin enintään kuudelta viivästyspäivältä.</p><h3>Maksetaanko osa-aikaeläkettä?</h3><p>Osa-aikaeläkeläinen voi olla yhtäjaksoisesti poissa töistä kuusi viikkoa, jotta eläkkeen saamisen ehdot täyttyvät. Jos osa-aikaeläkeläiselle tulee lakon ja mahdollisten muiden poissaolojen vuoksi tämä kuusi viikkoa täyteen, eläkettä ei enää kuluvan kuukauden jälkeen makseta. Enintään kuuden viikon mittainen poissaolo ei vaikuta maksamiseen.</p><h3>Miten käy opinto-, ja vuorotteluvapaiden sekä anottujen vapaiden (=työloma)?</h3><p>Lakolla ei ole vaikutusta opintovapaisiin eikä työlomiin.</p><p>Lakko saattaa vaikuttaa siihen ehtoon, että vuorotteluvapaalle siirtyvän on täytynyt vapaata edeltäneiden 13 kuukauden aikana olla töissä 12 kuukautta. Mikäli asian kanssa tulee epäselvyyttä tai ongelmaa, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai keskuslakkotoimikuntaan.</p><h3>Mikä on työsulku?</h3><p>Työnantajan työtaistelutoimi, jolla työnantaja estää työntekijöiden pääsyn työpaikalle. Käytännössä työnantaja katkaisee myös palkanmaksun. Työsulkua ja työnantajaa koskevat samat ilmoitusajat kuin työntekijäpuolen lakkoa.</p><p>Joskus työnantajat turvautuvat työsulkuun, vaikka aloitettu lakko ei kyseistä työpaikkaa koskisikaan. Esimerkiksi silloin, kun lakolla on kuitenkin vaikutusta tämän toisenkin työpaikan työn tekemiseen, esimerkiksi lakko estää kokonaan työn teon.</p><p>Jos töitä voidaan toisten lakosta aiheutuvasta esteestä huolimatta järjestellä toisin tai esimerkiksi tehdä varastoon, työnantajan on järjesteltävä työt näin. Estäessään työn teon, työnantajan on selvitettävä kullekin työntekijälle perusteet töiden estymiselle. Jos työnantaja ei näin tee, kysymyksessä voi olla laiton työsulku.</p><p>Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä liittoon. Työntekijä voi myöhemmin tehdä mahdollisista palkkasaatavista oikeusapuhakemuksen.</p><h3>Maksetaanko soviteltua työttömyyspäivärahaa?</h3><p>Ei makseta, jos työntekijä on saanut ennen lakon alkua soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella. Lakossa ei voi olla osa-aikaisesti.</p><h3>Voinko olla lomautettuna?</h3><p>Jos lomautus alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, työntekijä on koko ajan lomautettuna. Jos lomautus päättyy lakon aikana, työntekijä on tämän jälkeen lakossa.</p><p>Työttömyysturvan maksaminen lakon aikana edellyttää, että lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta.</p><p>Jos lakko alkaa ennen lomautusta, työntekijä on lakossa koko lakon ajan.</p><h4>Muuta huomioitavaa&#58;</h4><ul><li><p>Työnantaja ei saa painostaa eikä uhkailla Jytyn jäseniä liiton päättämien toimenpiteiden vuoksi. Jos koet tilanteen painostavaksi tai työnantajan edustaja esim. kertoo ryhtyvänsä johonkin toimenpiteeseen, ota välittömästi yhteyttä luottamusmieheesi tai liittoon. </p></li><li><p>Seuraa Jytyn nettisivuja osoitteessa&#58; <a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut-2017-2018/Sivut/default.aspx" target="_blank">Sopimusneuvottelut 2017-2018</a>. Nettisivuilla tiedotetaan neuvottelujen etenemisestä ja&#160;esimerkiksi työtaistelutoimenpiteiden päättymisestä.<br><br></p></li></ul><p></p><h4>Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn luottamusmiehet&#160;ja <a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" target="_blank">alueelliset toimipisteet</a>. <br>Liiton edunvalvontaosasto palvelee sähköpostitse <a href="mailto&#58;tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi" target="_blank">tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi</a> tai <a href="/fi/otayhteytta/palvelunumerot/Sivut/default.aspx" target="_blank">palvelunumeroista</a>.</h4><p></p>19.2.2018 22:00:00Ajankohtaista20.2.2018 11:37:25124http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_megafoni_rgb.jpg" width="276" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Uusi lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle5616<p><strong><em>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty valmistautuu työtaistelun laajentamiseen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla. Jyty on jättänyt uuden lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle 20.2.2018., jolloin työtaistelutoimet laajenevat isoihin valtakunnallisiin yrityksiin.</em></strong></p><p>Jytyn tavoitteena neuvotteluissa on ollut saavuttaa kunta-alan palkkatasoa yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Lisäksi tavoitteena on ollut parantaa ns. 0-sopimuksella työtä tekevien (vaihtelevan työajan työsopimukset) työsuhteen ehtoja niin, että kun työaika vakiintuu tietyllä ajanjaksolla, niin se muuttuisi vähimmäistyöajaksi.</p><p>Valtakunnansovittelijalle uudesta lakon uhasta on ilmoitettu tänään&#160;20.2. seuraavien yritysten osalta&#58; <span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;">Attendo Oy, Mehiläinen Oy,&#160;<span><span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;">Esperi Oy, </span></span></span> Pihlajalinna Oy, Vetrea terveys Oy, Helsingin Diakonnissalaitoksen säätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy,&#160;<span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;">VTKL-Palvelut Oy</span> ja Invalidiliiton Asumispalvelut Oy. </span></p><p>Työnseisauksen piiriin kuuluu kaikki mainittujen konsernien, yritysten ja yritysryhmien Suomen toimipisteissä tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan hengityshalvauspotilaiden hoito.<br></p><h3>Lakon piirissä olevat yritykset, lakkopäivät ja kellonajat&#58;</h3><ul><li><p>Attendo Oy ja <span><span>Mehiläinen Oy</span></span>&#58;<br> Lakko alkaa 12.3. klo 15 ja lakko päättyy 14.3. klo 05.59</p></li><li><p>Esperi Oy ja <span><span>Pihlajalinna Oy</span></span>&#58;<br> Lakko alkaa 14.3. klo 15 ja päättyy 16.3. klo 05.59 </p></li><li><p>Vetrea Oy, <span><span>Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö</span></span>, Helsingin Diakonnissalaitoksen Hoiva Oy,&#160;<span><span><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;"><span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;">VTKL-Palvelut Oy</span></span></span></span>, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy&#58; Lakko alkaa 19.3. klo 15 ja lakko päättyy 21.3. klo 05.59</p></li></ul> <p class="MsoNormal"><a href="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Ajankohtaista/Tiedotteet/Sovittelija_Liite_1-3.pdf"><span class="ms-rteForeColor-6">Liitteissä (pdf)</span></a> kerrottu kokonaisuudessaan työnseisauksen alaiset yritykset.</p><p>Jyty on antanut jo aiemmin 16.2. <a href="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-lakon-uhka-yksityisella-sosiaalipalvelualalla.aspx">lakkovaroituksen yksityisen varhaiskasvatuksen toimipisteisiin</a>. Tätä ennen Jyty julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 8.2., joka on edelleen voimassa. Kaiken kaikkiaan lakon uhka koskee merkittävää määrää työntekijöitä yksityisellä sosiaalipalvelualalla.</p><p>Jyty on sopimusneuvotteluissa osa Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestöä (Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty – Palkansaajajärjestö Pardia ja Suomen Terveydenhoitajaliitto).</p><p><em>Lisätietoja&#58; työmarkkina-asiamies Päivi Salin, puh. 0400 342&#160;860</em></p>19.2.2018 22:00:00Tiedote20.2.2018 11:10:11290http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_prosentti_rgb.jpg" width="295" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Usein kysyttyä: Lakko yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa5607<p>​<span>Tällä sivulla vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten <span><span><span><span></span>lakosta,</span></span></span> joka alkaa 5.3.2018 klo 00.01 ja päättyy 9.3.2018 klo 23.59.<br></span></p><p><span><span class="ms-rteForeColor-2">Sivu julkaistu 19.2. klo 14.10. Tarvittaessa ohjeita päivitetään, joten seuraa tiedotusta.</span><br></span></p><p><span><strong>Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet ja </strong><a href="/fi/otayhteytta/aluetoimistot/Sivut/default.aspx" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>alueelliset toimipisteet</strong></a><strong>.<br></strong></span></p><p><span><strong><br></strong></span></p><h3>1.&#160;Mitä tehdä ensimmäiseksi lakon uhatessa?</h3><ol><li><p>Mene Jytyn nettisivujen kautta <a href="https&#58;//palvelu.jytyliitto.fi/loginapp/LoginApp?LA_ACTION_ID=0000&amp;LA_LANGCODE=FI&amp;LA_APP_ID=weblyyti&amp;LA_AUTH_METHOD=RULE&amp;LA_BROWSER=null" target="_blank">Jässäriin </a>ja päivitä sinne yhteystiedot.</p></li><li><p>Lisää tietoihin myös henkilökohtainen sähköpostisi ja puhelinnumerosi siltä varalta, että työtaistelutilanteessa työnantaja katkaisee yhteydet työsähköpostiin tai kerää työpuhelimet pois.</p></li><li><p>Jässäristä löydät oman jäsennumerosi, mikäli jäsenkorttisi on päässyt hukkumaan. </p></li><li><p>Muokkaa Jässärissä tarvittaessa myös työpaikkasi toimipaikkatietoa, työsuhdetiedot&#160;ja sopimusalan, jos tiedot eivät pidä enää paikkaansa.<span> <span></span></span></p></li><li><p>Sähköpostiisi saat Jytystä Webropol-kyselylinkin, jossa kysymme tilinumerosi mahdollista lakkoavustuksen maksatusta varten. Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa. <br></p></li></ol><p><span><span>Näin varmistat, että saat lakkoavustuksen sekä informaatiota lakosta suoraan esimerkiksi sähköpostiisi ja tekstiviesteillä. <br></span></span></p><h3>2. Mistä saan tietoa lakosta?</h3><p>Seuraa sähköpostiasi, liiton verkkosivuja, tekstiviestejä sekä uutiskirjeitämme työtaisteluihin liittyen. Kysy myös tarkempaa tietoa luottamusmieheltäsi. Lisäksi luottamusmies välittää lakossa oleville omaa työpaikkaa koskevaa tietoa. Lisätietoa saat myös Jytyn aluetoimiston työntekijöiltä tai keskustoimistolta. <br></p><h3>3.&#160;Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?</h3><p>Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa lakosta työnantajalle. Työntekijällä on oikeus osallistua lakkoon ammattijärjestönsä päätöksen mukaisesti. <br><br><strong>Työntekijän ei tarvitse vastata työnantajan kysymykseen lakkoon osallistumisesta tai järjestäytymisestä.</strong> Työnantajalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa työntekijältä.<br><br>Liitto on jättänyt työriitojen sovittelusta annetun lain mukaisen ilmoituksen sekä työnantajaosapuolelle että valtakunnansovittelijalle. <br></p><h3>4.&#160;Milloin palkanmaksu katkeaa?</h3><p>Palkanmaksu katkeaa lakon alkamispäivänä. Lakkoa edeltävällä ajalla ansaittu palkka on kuitenkin maksettava normaalisti, vaikka maksupäivä osuisi lakon ajalle.<br></p><h3>5. Miten haen lakkoavustusta?</h3><p>Muistathan päivittää Jässäriin yhteystietosi, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiisi saat Jytystä Webropol-kyselylinkin, jossa kysymme tarkempia tietoja ja tilinumerosi mahdollista lakkoavustuksen maksatusta varten. </p><p>Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.</p><p>Tarkemmat ohjeet avustuksen hakemiseen saat työtaistelun ollessa ajankohtainen. <br></p><h3>6.&#160;Kuinka paljon avustusta maksetaan?</h3><p>Liitto maksaa lakossa oleville jäsenilleen avustusta yhteneväisesti muiden liittojen kanssa, 50-70 euroa jokaisesta lakkopäivästä. Jytyn liittohallitus tekee päätöksen summasta ja se tarkentuu työtaistelun ollessa ajankohtainen.</p><p>Avustuksesta 16 euroa on verotonta tuloa. Ylimenevästä osuudesta peritään 35 prosentin ennakonpidätys (kaikilla sama). </p><p>Avustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi seitsemää päivää ennen lakon alkamista.<br></p><h3>7. Mitä tapahtuu luontaiseduille lakon aikana?</h3><p>Työnantaja voi poistaa luontaisedut lakon ajaksi, esimerkiksi matkapuhelimen tai tietokoneen. Tähän kannattaa varautua hankkimalla varapuhelin ja prepaid-liittymä. Ilmoita uusi numerosi luottamusmiehelle sekä liittoon päivittämällä tietosi Jässärin kautta.<br></p><h3>8.&#160;Voiko lakonalaisia töitä tehdä?</h3><p>Mitään lakonalaista työtä ei saa tehdä. Poikkeuksena tästä on työaikalaissa määritelty ns. hätätyö, johon työnantaja voi määrätä.</p><p>Hätätyön peruste on se, että töiden tekemättä jättäminen uhkaa esimerkiksi ihmishenkiä, terveyttä tai omaisuutta. Työtä voidaan teettää hätätyön perusteella enintään kaksi viikkoa. Työnantajan pitää tehdä hätätyöstä ilmoitus viranomaisille. Hätätyön kriteerien täyttyminen jytyläisten tehtävissä yksityisellä opetusalalla ei ole ole todennäköistä. <br></p><h3>10. Miten käy määräaikaisen työsuhteen? </h3><p>Lakko ei vaikuta määräaikaiseen työsopimukseen, joka päättyy aina sovittuun päivään mennessä.<br></p><h3>11.&#160;&#160; Maksetaanko sairausajan palkkaa lakon aikana?</h3><p>Mikäli sairausloma alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, sairausajan palkka maksetaan normaalisti. Jos sairausloma päättyy kesken lakon, työntekijä on tämän jälkeen lakossa ja saa lakkoavustusta.</p><p>Jos työntekijä sairastuu kesken lakon, hän saa sairausajan palkkaa vasta, kun lakko päättyy. Lakon loppuun saakka hän saa lakkoavustusta.</p><p>Huom! Jos työntekijä sairauslomallaan osallistuu lakkotoimiin, esimerkiksi lakkovahtina, voi olla, että hänen ei enää katsota olevan sairauslomalla ja oikeutettu sairausajan palkkaan. Tällöin työntekijä on lakossa.<br></p><h3>12. Miten käy vuosilomien?</h3><p>Vuosilomaa ei voi määrätä alkamaan lakon aikana sen jälkeen, kun lakkovaroitus on annettu. Jos lakko alkaa kesken vuosiloman, loma jatkuu ja palkka maksetaan normaalisti. Myös vuosiloma kertyy normaalisti.</p><p>Mikäli vuosiloma ja lakko menevät päällekkäin, katsotaan, kumpi on alkanut ensin. Mikäli lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, loma siirtyy lakkoon kuluvien päivien osalta.</p><p>Jos lakko alkaa samana päivänä kuin jo vahvistettu vuosiloma, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen.</p><p>Lakkopäivät eivät kerrytä vuosilomaa.</p><p>Jos lakon aikana on poissa työstä jonkun muun syyn kuin loman vuoksi, loma kertyy siten kuin kertyisi muutoinkin kyseisen poissaolon perusteella.<br></p><h3>13. Miten käy työajanlyhennysvapaiden?</h3><p>Lakkoilmoituksen jälkeen lakon ajalle määrätyt työajanlyhennysvapaat (pekkaset) eivät kulu lakon aikana. </p><p>Työntekijällä on oikeus saada uudet vapaat joko vapaapäivinä tai ansionmenetyskorvauksena.</p><p>Jos pekkasvapaat on etukäteen merkitty työtuntijärjestelmään, ne myös kuluvat lakon aikana. Lakon jälkeen on työnantajan vastuulla huolehtia, että keskimääräinen viikkotyöaika toteutuu.<br></p><h3>14.&#160;Entä jos olen vanhempainlomalla?</h3><p>Mikäli äitiysvapaa on alkanut ennen lakon alkamista, äitiysvapaan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta. Jos vapaa alkaa lakon aikana, palkkaa aletaan maksaa vasta lakon päätyttyä. Sama koskee isyysvapaata. <br></p><h3>15. Entä jos olen palkattomalla vapaalla?</h3><p>Palkattomasta vapaasta sopinut työntekijä jää sovitun mukaisesti palkattomalle vapaalle lakosta huolimatta. Palkattomalla vapaalla oleva ei ole oikeutettu lakkoavustukseen ja jos kyse on palkattomasta vapaasta, ei hänelle makseta palkkaakaan.<br><br>Työntekijälle ennen lakkoa myönnettyä palkatonta vapaata ei voi peruuttaa lakon takia.<br></p><h3>16. Miten käy opinto- tai vuorotteluvapaiden?</h3><p>Lakolla ei ole vaikutusta opinto- tai virkavapaisiin. </p><p>Lakko saattaa vaikuttaa siihen ehtoon, että vuorotteluvapaalle siirtyvän on täytynyt vapaata edeltäneiden 13 kuukauden aikana olla töissä 12 kuukautta. Mikäli asian kanssa tulee epäselvyyttä tai ongelmaa, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai keskuslakkotoimikuntaan.</p><h3>17. Maksetaanko palkkasaatavia lakon aikana?</h3><p>Palkkasaatavat täytyy maksaa lakosta huolimatta. Jos saatavat myöhästyvät, työntekijälle maksetaan viivästyskorko.</p><p>Jos työsuhde päättyy lakkopäivien aikana, täytyy loppupalkka silti maksaa siten kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Mikäli maksu viivästyy, työntekijä on oikeutettu ylimääräiseen palkkaan kuitenkin enintään kuudelta viivästyspäivältä.</p><h3>18. Maksetaanko osa-aikaeläkettä?</h3><p>Osa-aikaeläkeläinen voi olla yhtäjaksoisesti poissa töistä kuusi viikkoa, jotta eläkkeen saamisen ehdot täyttyvät. Jos osa-aikaeläkeläiselle tulee lakon ja mahdollisten muiden poissaolojen vuoksi tämä kuusi viikkoa täyteen, eläkettä ei enää kuluvan kuukauden jälkeen makseta.</p><p>Enintään kuuden viikon mittainen poissaolo ei vaikuta maksamiseen.</p><h3>19. Mikä on työsulku?</h3><p>Työsulku on työnantajan työtaistelutoimi, jolla työnantaja estää työntekijöiden pääsyn työpaikalle. Käytännössä työnantaja katkaisee myös palkanmaksun. Työsulkua ja työnantajaa koskevat samat ilmoitusajat kuin työntekijäpuolen lakkoa.</p><p>Joskus työnantajat turvautuvat työsulkuun, vaikka aloitettu lakko ei kyseistä työpaikkaa koskisikaan. Esimerkiksi silloin, kun lakolla on kuitenkin vaikutusta tämän toisenkin työpaikan työn tekemiseen, esimerkiksi lakko estää kokonaan työn teon.</p><p>Jos töitä voidaan toisten lakosta aiheutuvasta esteestä huolimatta järjestellä toisin tai esimerkiksi tehdä varastoon, työnantajan on järjesteltävä työt näin. Estäessään työn teon, työnantajan on selvitettävä kullekin työntekijälle perusteet töiden estymiselle. Jos työnantaja ei näin tee, kysymyksessä voi olla laiton työsulku.</p><p>Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä liittoon. Työntekijä voi myöhemmin tehdä mahdollisista palkkasaatavista oikeusapuhakemuksen.<br></p><h3>20. Maksetaanko soviteltua työttömyyspäivärahaa?<br></h3><p>Ei makseta, jos työntekijä on saanut ennen lakon alkua soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella. Lakossa ei voi olla osa-aikaisesti.</p><h3>21. Entä jos minut on lomautettu?</h3><p>Jos lomautus alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, työntekijä on koko ajan lomautettuna. Jos lomautus päättyy lakon aikana, työntekijä on tämän jälkeen lakossa. Jos lakko alkaa ennen lomautusta, työntekijä on lakossa koko sen keston ajan.</p><p>Lakko ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen, jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista.</p><h3>22. Voiko työnantaja päättää työsuhteeni lakkoon osallistumisen takia tai kohdella minua lakon takia syrjivästi?</h3><p>Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide ja siihen on jokaisella oikeus osallistua. Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta koeaikaan vedoten.</p><p>Työnantaja ei saa myöskään syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista.</p><p>Mikäli työnantaja uhkaa päättää työsuhteen lakkoon osallistumisen takia tai kohtelee lakkoon osallistuvaa työntekijää syrjivästi lakkoon osallistumisesta johtuen, tulee tästä ilmoittaa heti omaan liittoon.</p><h3>23. Voiko työvuorojani muuttaa lakon vuoksi?</h3><p>Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain erikseen sovittaessa tai työaikalaissa määritellystä painavasta syystä.</p><p>Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteessa, joissa syntyy työvoimavajetta. Yksittäiset sairauspoissaolot eivät yleensä oikeuta muuttamaan työvuorolistaa.</p><p>Lakko ei itsessään ole peruste muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti.</p><h3>24. Työnantaja painostaa minua luopumaan lakosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?</h3><p>Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan lakosta ja eroamaan liitosta. Kyse voi olla jopa rikoksesta. Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä liittoon.</p><h3>25. Työnantaja perui vuosilomani, koska osallistun lakkoon. Miten toimin?</h3><p>Vuosiloman ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.</p><p><strong>Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa.&#160;</strong> </p><p>Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää. Työnantaja voi joutua perumisesta / siirrosta vahingonkorvausvastuuseen. Ota tarvittaessa yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen tai liittoon. </p><p><strong>Epäselvissä asioissa voit aina kääntyä oman liittosi puoleen.</strong></p>18.2.2018 22:00:00Ajankohtaista19.2.2018 12:16:44321http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_megafoni_rgb.jpg" width="222" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöjärjestöt jättivät lakkovaroituksen5602<p><strong>Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöä edustavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jättivät tänään sunnuntaina 18.2.2018 klo 21 lakkovaroituksen. Kohdennetut työtaistelut toteutetaan eteläisen Suomen alueen ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa (lista alla) 5.-9.3.2018, mikäli neuvottelutulokseen ei päästä ennen sitä.</strong></p><p>Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat olleet sopimuksettomassa tilassa 1. helmikuuta alkaen. Neuvottelut eivät etene, sillä alan työnantajia edustava Sivistystyönantajat on kieltäytynyt antamasta kohtuullista tarjousta palkankorotuksista. Alan henkilöstöä edustavien järjestöjen tavoitteena on niin sanottua yleistä linjaa vastaavat palkankorotukset, mutta työnantajan tarjous on ollut tähän saakka merkittävästi alle tämän. Sivistystyönantajat on lisäksi esittänyt lukuisia opetus- sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kohdistuvia heikennyksiä, joista heidän mukaansa pitäisi päästä yksimielisyyteen ennen palkankorotuksista sopimista. </p><p>Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työntekijöitä edustavien OAJ&#58;n, Jytyn ja JHL&#58;n tavoitteena on saada neuvottelutulos, joka turvaa alalla työskenteleville yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Valitettavasti Sivistystyönantajilla ei ole ollut aitoa halua neuvotella alan työehdoista. Tässä tilanteessa järjestöille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin vauhdittaa neuvotteluja yhteisten painostustoimien kautta. Myös sivistysalalla työskentelevät ovat palkankorotuksensa ansainneet.</p><p>Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä edustavien Jytyn ja JHL&#58;n jäsenet ovat olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa 7.2. alkaen, ja myös nämä työtaistelutoimenpiteet jatkuvat toistaiseksi. </p><h3>Lakossa mukana olevat toimipisteet&#58;</h3><ul><li><p>AMI-Säätiö, AMIEDU </p></li><li><p>Ammattiopisto Spesia Oy, Järvenpään ja Turun toimipisteet</p></li><li><p>Axxell Utbildning Ab, kaikki toimipisteet</p></li><li><p>Hyria Koulutus Oy, kaikki toimipisteet</p></li><li><p>Invalidisäätiö Keskuspuiston ammattiopisto, kaikki toimipisteet<br></p></li><li><p>Suomen Diakoniaopisto -&#160;SDO Oy, Helsingin ja Lahden toimipisteet</p></li><li><p>Tampereen aikuiskoulutussäätiö, Tampereen aikuiskoulutuskeskus</p></li><li><p>TTS Työtehoseura ry.</p></li><li><p>Turun aikuiskoulutussäätiö, Turun aikuiskoulutuskeskus </p></li></ul><p><br>Lisätietoja&#58;</p><p>Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL <br>neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 728 9046</p><p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty<br>johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, 050 5912341 </p><p>Opetusalan Ammattijärjestö OAJ<br>neuvottelujohtaja, Petri Lindroos, 040&#160;821 3711</p>17.2.2018 22:00:00Tiedote19.2.2018 13:27:14985http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="310" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Työterveyslaitokselle saatiin neuvottelutulos5598<p>​Työterveyslaitoksen sopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 17.2. Sopimuskauden&#160;kesto on 1.2.2018-31.3.2020. Jytyn liittohallitus käsittelee neuvottelutulosta seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa.<br></p><p>Sopimuskorotukset 1.4.2018 henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin yleiskorotus 1,38%. Lisäksi 0,35% suuruinen paikallinen erä, jonka työnantaja kohdentaa palkkausepäkohtien korjaamiseen.</p><p>Sopimuskorotuksena 1.4.2019 tulee yleiskorotus 0,78%. Toinen paikallinen erä 0,95% kohdennetaan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon. Ellei uudesta palkkausjärjestelmästä päästä sopimukseen, työnantaja päättää 50%&#58;ia paikallisen erän kohdentamisesta ja 50%&#58;ia jaetaan yleiskorotuksena 1.4.2019.</p><p>Muita muutoksia&#58; mm. Täysi palkka isyysvapaan kuudelta ensimmäiseltä arkipäivältä. Päätyösuojeluvaltuutetun korvaus nostettiin samalle tasolle alimman pääluottamusmieskorvauksen kanssa. Koeaika määräytyy jatkossa TSL&#58;n mukaan.</p><p>Lue lisää&#58; <a href="/fi/tyosuhde/tyoehtosopimukset/yksityinen/Documents/tyoterveyslaitos-neuvottelutulos-2018-2020.pdf" target="_blank">Neuvottelutulos työterveyslaitosta koskevassa työehtosopimuksessa 1.2.2018.-31.3.2020 (pdf)</a><br></p><p>Lisätietoja&#58; Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi<br></p>16.2.2018 22:00:00Tiedote17.2.2018 16:48:38268http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_kadet_rgb.jpg" width="283" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Lakon uhka yksityisellä sosiaalipalvelualalla4989<p><strong><em>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty valmistautuu työtaistelutoimenpiteisiin yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoilla. Uudesta työehtosopimuksesta on käyty neuvotteluja ja työnantajaliitto totesi 15.2.2018 neuvottelut päättyneeksi tuloksettomina. </em></strong></p><p><span class="ms-rteForeColor-2"><em>Julkaistu 16.2. klo 12.00. Lisätty työriidan alaiset tehtävät ja työpaikat 19.2. klo 10.00.</em></span><br></p><p>Jyty on jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lakon uhasta ja työnseisauksesta tänään 16.2.2018. Työtaistelutoimet kohdistuvat isoihin valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin, kuten esim. Touhulan päiväkoteihin. Lakko alkaa 7.3. aamulla ja päättyy 8.3. yöllä. Lakon uhka koskee merkittävää määrää varhaiskasvatuksen työntekijöitä. </p><p>Jytyn tärkeänä tavoitteena neuvotteluissa on ollut saavuttaa kunta-alan palkkatasoa yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Lisäksi tavoitteena on ollut parantaa ns. 0-sopimuksella työtä tekevien (vaihtelevan työajan työsopimukset) työsuhteen ehtoja niin, että kun työaika vakiintuu tietyllä ajanjaksolla, niin se muuttuisi vähimmäistyöajaksi.</p><p>Jyty on jo aikaisemmin 8.2. julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja kielto jatkuu edelleen.</p><p>Jyty on sopimusneuvotteluissa osa Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestöä (Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty – Palkansaajajärjestö Pardia ja Suomen Terveydenhoitajaliitto).</p><h3><span class="ms-rteForeColor-2">Työriidan alaiset tehtävät ja työpaikat</span></h3><p>Työnseisauksen piiriin kuuluu kaikki alla mainittujen konsernien/yritysten/yritysryhmien varhaiskasvatuksen Suomen toimipisteissä tehtävä työ, joka kuuluu Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin&#58; &#160;<br><br>•&#160;&#160; &#160;Touhula Varhaiskasvatus Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Päiväkoti Aarresaari Oy<br>•&#160;&#160; &#160;WillaHoiva Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Taiku-päiväkodit Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Provida Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Muksun Maailma Oy <br>•&#160;&#160; &#160;Pilke päiväkodit Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Lasten Päiväkoti-Omppu Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Kaunis Kaniini Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Päiväkoti Hiirulainen Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Lasten Päiväkoti Sinikello Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Päiväkoti Kirsikkapuu Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Nummenharjun Päiväkoti Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Päiväkoti Wilhelmiina Oy <br>•&#160;&#160; &#160;Norlandia Päiväkodit Oy<br>•&#160;&#160; &#160;InnoWonni Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy <br>•&#160;&#160; &#160;Päiväkoti Verkanappulat Oy<br>•&#160;&#160; &#160;Kettulan Päiväkoti oy<br>•&#160;&#160; &#160;Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy<br><br></p><p>Lisätietoja&#58; työmarkkina-asiamies Päivi Salin, puh. 0400 342 860</p>15.2.2018 22:00:00Tiedote19.2.2018 8:10:16573http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_megafoni_rgb.jpg" width="218" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn liittovaltuusto hyväksyi neuvottelutuloksia, työtaistelutoimet uhkaavat laajentua4991 <p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto hyväksyi perjantaina 16.2. Helsingissä pitämässään kokouksessa kunta-alalla viikko sitten saavutetun ns. yleisen palkankorotuslinjan mukaisen neuvottelutuloksen. Jytyn edustamien yksityissektorin pienempien sopimusalojen neuvottelutuloksista on myös hyväksytty kaikki muut lukuunottamatta yksityistä opetusalaa ja aikuiskoulutuskeskuksia, yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelualaa sekä Kevan ja Työterveyslaitoksen sopimuksia. Niissä neuvottelutulokseen ei ollut päästy valtuuston kokoukseen mennessä. Sosiaali- ja terveyspalvelualalla jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuten myös yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Myös muut työtaistelutoimenpiteet ovat mahdollisia.</p><p>Kunta-alan lisäksi muita Jytyn hyväksymiä neuvottelutuloksia ovat Teknisten sopimus, Yleissopimus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Neuvonta-ala, Faba osuuskunta ja Viking Genetics, Partiotyönantajat, Kirkon ala, Avaintes sekä Seure henkilöstöpalvelut. Sopimukset ovat olleet kunta-alan sopimuksen tavoin ns. yleisen korotuslinjan mukaisia.&#160; </p><p>Jytyn liittovaltuusto pitää äärimmäisen valitettavana, ettei yksityisellä opetusalalla eikä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ole päästy sopimukseen. Valtuusto vaatii, että neuvottelupöytään palataan mahdollisimman pikaisesti ja sopimus syntyy yleisen linjan mukaisena.&#160;&#160; </p><p>Ylivoimaisesti suurin Jytyn jäsenistöä koskeva hyväksytty neuvottelutulos on Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES). Se on voimassa 1.2.2018-31.3.2020. Sopimuksen mukaan tehtäväkohtaiset palkat nousevat 1.5.2018 alkaen 26 eurolla, kuitenkin vähintään 1,25 %. Lisäksi palkkoja korotetaan paikallisella 1,2 %&#58;n suuruisella järjestelyerällä KVTES&#58;n palkkasummasta 1.1.2019 lukien. Sopimuskaudelle sovittu toinen yleiskorotus maksetaan kaikille 1.4.2019 ja sen suuruus on 1 % työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.</p><p>Jytyn liittovaltuuston mukaan oli tärkeää, että sopimukseen saatiin neuvoteltua ns. paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka maksetaan tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 % ja se lasketaan palkansaajan marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta. </p><p>Jytyn liittovaltuuston mukaan tärkeää on nyt solmitussa kunta-alan sopimuksessa myös se, että palkankorotusten lisäksi neuvottelutulokseen sisältyy useita merkittäviä tekstimuutoksia. Tällaisia ovat mm. palkallinen isyysvapaa, joka piteni 12 arkipäivään entisen kuuden sijaan ja tilapäinen hoitovapaa koskee nyt alle 12 vuotiaita lapsia kun raja ennen oli 10 vuotta. </p><p>Lisäksi sopimukseen kuuluu, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua viedään eteenpäin ns. sote-työryhmässä, jossa on mukana myös Jytyn edustaja. Ryhmä tarkastelee sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden asemaa ja valmistelee vuosina 2018-19 maakuntien tulevaa sopimusjärjestelmää. Maakuntien palvelukseenhan siirtyy vuoden 2020 alusta yli 200 000 henkilöä kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta, mikäli sote- ja maakuntauudistus etenee suunnitellulla aikataululla ja tavalla. Varmistus siihen saadaan viimeistään kesäkuussa. </p><p>Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osalta sopimus sisältää korvauksiin 7 %&#58;n korotukset sekä parannuksia edustettavien määrän osalta. </p><p>Tarkempaa tietoa sopimusten sisällöistä ja sopimusneuvotteluista liiton nettisivulla <a href="/" target="_blank">www.jytyliitto.fi</a>.</p><p>Medialle lisätietoja&#58; <br>puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, <a href="mailto&#58;maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi">maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</a><br>edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040&#160;594 5872, <a href="mailto&#58;marja.lounasmaa@jytyliitto.fi">marja.lounasmaa@jytyliitto.fi</a></p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018. </em></p>15.2.2018 22:00:00Tiedote16.2.2018 12:57:491617http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Jytyn-liittovaltuusto-2018.jpg" width="360" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen terveyspalvelualan neuvotteluja jatketaan4990 <p>Terveyspalvelualan neuvotteluissa saatiin 16.2. työnantajalta uusi tarjous, jota Unionin hallitus kokoontuu käsittelemään. Terveyspalveluala on sopimuksettomassa tilassa, mutta neuvotteluja jatketaan ensi viikolla. &#160;</p><p>Tavoitteena on ostovoiman turvaavat palkankorotukset, henkilöstön edustajien aseman parantaminen ja työhyvinvointia lisäävät muutokset.</p><p>Lisätietoja&#58; Päivi Salin, <span><span>työmarkkina-asiamies</span></span><br></p>15.2.2018 22:00:00Ajankohtaista16.2.2018 11:56:3779http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kirkon alalle neuvottelutulos5593<p><strong>​Kirkon työehtosopimuksessa (KirVESTES) saatiin neuvottelutulos torstai-iltana 15.2. </strong><span><span class="ms-rteForeColor-2"><strong>Jytyn liittovaltuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 16.2. ja hyv</strong><strong>äksyi neuvottelutuloksen.</strong></span><strong> Sopimus on ns. yleisen linjan mukainen.</strong><br></span></p><p><span><span><span><span class="ms-rteForeColor-2">Uutinen julkaistu 15.2. klo 18.15. Sisältöä päivitetty 16.2. klo 17.05.</span></span></span><br></span></p><p><strong>Sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020.</strong></p><p><strong>Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2018 </strong></p><p>- 1,1 % yleiskorotus 1.4.2018 lukien<br>- 108 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä</p><p><strong>Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2019</strong></p><p>- 1 % yleiskorotus 1.4.2019 lukien<br>- 368 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä</p><p>Kertaerien maksaminen edellyttää, että työntekijällä on vähintään 5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. – 31.10. välisenä aikana siten, että palvelusuhteeseen sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan ja hänelle maksetaan palkkaa kesäkuulta. </p><p><strong>Lisäksi seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien </strong></p><p>- 0,5 %&#58;n suuruinen järjestelyerä suorituslisään (nykyinen hava eli harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa)<br>- 0,6 %&#58;n suuruinen järjestelyerä suorituslisään ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan</p><p>Ylimmän johdon palkkojen korotukseen on 1.4.2018 käytettävä 1,6 % suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 1,6 % järjestelyerä. </p><p>Tuntipalkkajärjestelmän piiriin kuuluvien perustuntipalkkaa korotetaan 1.4.2018 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6% yleiskorotuksella. Vuonna 2019 työnantajalla on käytössään henkilökohtaiseen lisään 1,6% suuruinen erä. Jos työnantaja ei ota tätä käyttöön, toteutetaan tehtäväkohtaisiin perustuntipalkkoihin 1,6% yleiskorotus 1.4.2019 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.</p><p><strong>Muutoksia henkilökohtaiseen palkanosaan</strong></p><p>Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän (hava) korvaava suorituslisä otetaan käyttöön kaikissa seurakunnissa 1.1.2020. Suorituslisään kussakin seurakunnassa käytettävä määrä on vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. &#160;</p><p>Suorituslisän käyttöönoton yhteydessä toteutetaan myös vuosisidonnaisen palkanosan muutos kokemuslisäksi. 1.1.2020 alkaen euromääräistä kokemuslisää maksetaan 5 kokemuslisää kerryttävän vuoden jälkeen vähintään 4 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta, 10 vuoden jälkeen vähintään 8 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta ja 15 vuoden jälkeen 12 % kunkin vaativuusryhmän keskipalkasta. Siirtymämääräyksillä turvataan, että kenenkään maksussa oleva palkka ei tästä muutoksesta johtuen laske. Mikäli muutoshetkellä 1.1.2020 maksussa oleva vuosisidonnainen palkanosa on pienempi kuin uuden kokemuslisäjärjestelmän mukainen kokemuslisä, korotetaan maksussa olevaa määrää kokemuslisämääräysten mukaiseksi. </p><p>Kunnan ja valtion sopimusratkaisuihin sisältynyt tuloksellisuuserä käytetään kirkon sopimusalalla suorituslisän rahoittamiseen. </p><p>Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän. </p><span></span><span>Kirkon alan pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alojen ammattijärjestö Kirkon alat ry. sekä Kirkon alan unioni r.y., jonka muodostavat&#160;<span><span><span>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty </span></span></span>ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. <br><br></span><p>Jytyn liittovaltuusto päättää sopimuksen hyväksymisestä pe 16.2. <br></p><p>Lisätiedot&#58; Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi<br></p><p><span class="ms-rteForeColor-2"></span><br></p>14.2.2018 22:00:00Tiedote19.2.2018 12:54:511417http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_sini_kadet_rgb.jpg" width="318" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Emme hyväksy yleisen linjan alittavia palkkaratkaisuja!5588<p><strong><em>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty valmistautuu työtaistelutoimien koventamiseen sekä kirkon alalla että useilla yksityisillä sopimusaloilla, jotka ovat olleet sopimuksettomassa tilassa jo 1.2. alkaen. Työtaistelutoimien laajentaminen uhkaa tarkemmin yksityistä sosiaali- ja terveyspalvelualaa, yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia sekä kirkon alaa. </em></strong></p><p>– Työtaistelutoimia tullaan selvästi koventamaan, mikäli yksityisillä sopimusaloilla ja kirkon alalla ei päästä yleisen linjan, kuten kunta-alan mukaisiin palkkaratkaisuihin, Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> korosti liittohallituksen kokouksessa Lahdessa 15.2.</p><p>Jyty on jo julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle opetusalalle ja aikuiskoulutuskeskuksiin 7.2. sekä yksityiselle sosiaalipalvelualalle 8.2.</p><p>– Seuraavana vuorossa ovat lakkovaroitukset ja myöhemmin lakot, mikäli neuvottelut eivät etene ja työnantaja pyrkii edelleen heikentämään työehtoja suhteessa yleiseen linjaan.</p><p>Yksityisillä sosiaali- ja terveyspalvelualoilla erityisenä tavoitteena on kuroa kiinni palkkaeroja kuntien palkkoihin verrattuna.</p><p>– Emme hyväksy erityisesti yksityisen sosiaalipalvelualan julkista sektoria heikompia työehtoja ja palkkausta samoissa työtehtävissä, Pihlajamäki sanoi.</p><p>Kirkon sektorilla työnantaja pyrkii selvästi muita aloja heikompaan palkkaratkaisuun ja samalla sopimuskauden irrottamiseen muusta julkisesta sektorista.</p><p>– Kirkon sektorilla työskentelevät ansaitsevat muun julkisen sektorin mukaiset palkankorotukset. Vaikka kirkon talous onkin heikentynyt, emme voi hyväksyä kirkon työntekijöiden jatkuvaa työehtojen polkemista ja palkkauksen heikentämistä. Pelkällä hengen voimalla ei elä kukaan, Jytyn puheenjohtaja huomautti.</p><p>Yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa tilanne on myös hankala, palkkaneuvottelut eivät etene ja työnantaja on jopa esittänyt heikennyksiä sopimukseen.</p><p>– Mikäli neuvotteluissa ei päästä eteenpäin, lakko uhkaa useita yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten toimipisteitä, Pihlajamäki päätti.</p><p>Jytyn jäsenet työskentelevät yksityisillä sosiaali- ja terveyspalvelualoilla mm. eri alojen ohjaajina, lähihoitajina, lastenhoitajina, kodinhoitajina ja osastonsihteereinä. Kirkon alalla jytyläiset toimivat puolestaan lastenohjaajina, toimistosihteereinä, seurakuntamestareina, seurakuntapuutarhureina ja erityisammattimiehinä. Yksityisellä opetusalalla jäsenet toimivat esimerkiksi eri alojen ohjaajina, opintosihteereinä, toimistosihteereinä, opettajina ja keittäjinä. </p><p>Jytyn liittovaltuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen perjantaina 16.2. klo 12 päättämään kunta-alan ja muiden sopimusalojen neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.</p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.</em></p>14.2.2018 22:00:00Tiedote15.2.2018 15:59:532224http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_puna_megafoni_rgb.jpg" width="248" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn jäsenkysely tulossa – tarkista tietosi jäsenrekisterissä! 5592 <p>Jytyn 100-vuotisjuhlavuoden ensimmäinen jäsenkysely lähtee vastattavaksi jäsenille vielä tämän viikon (7) aikana. <span><span>Jäsenkyselyn avulla selvitämme jäsenten näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä sekä muista ajankohtaisista asioista. Tulokset julkistetaan keväällä Jyty 100 -aluekiertueen aikana.</span></span><br></p><p>Jäsenet, joiden sähköpostiosoite löytyy Jytyn jäsenrekisteristä, saavat kutsun Webropolilla toteutettavaan kyselyyn. Kyselylinkki on henkilökohtainen, ja saman linkin kautta voi vastata vain kerran.</p><p><span><span>Mikäli haluat vastata kyselyyn, käy siis tarkastamassa sähköpostisoitteesi jäsenrekisteristä esimerkiksi <a href="https&#58;//palvelu.jytyliitto.fi/loginapp/LoginApp?LA_ACTION_ID=0000&amp;LA_LANGCODE=FI&amp;LA_APP_ID=weblyyti&amp;LA_AUTH_METHOD=RULE&amp;LA_BROWSER=null" target="_blank">Jässärissä</a>. Voit myös ilmoittaa sähköpostiosoitteesi sähköpostitse&#58; <a href="mailto&#58;jasenrekisteri@jytyliitto.fi" target="_blank">jasenrekisteri@jytyliitto.fi</a>. Samalla Jytyn ajantasainen tiedotus tavoittaa Sinut ja pääset vastaamaan näihin jäsenkyselyihin jatkossakin.</span></span><br></p><p>Kaikkien jäsenkyselyyn osallistuneiden kesken arvomme mm. 4 kpl GoGift-lahjakortteja (1 x 100 € ja 3 x 50 €).</p><p>Jos et saa kyselyä lähipäivinä ja haluat vastata, laita viestiä osoitteeseen <a href="mailto&#58;tutkimus@jytyliitto.fi" target="_blank">tutkimus@jytyliitto.fi</a>.&#160;</p><p>Lisätietoja&#58; Hanna Koskenheimo, työmarkkinatutkija<br> </p><p><br></p>14.2.2018 22:00:00Ajankohtaista15.2.2018 13:41:24368http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Uudet%20symbolikuvat/Vaaka/JYTY_vihrea_prosentti_rgb.jpg" width="255" style="BORDER&#58;0px solid;" />