​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet. Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen rahoituksessa otetaan huomioon aikataulumuutos5134<p>Valtiovarainministeri Petteri Orpon talousarvioehdotus tähtää talouskasvun jatkumiseen ja työllisyyden kohenemiseen. Ehdotus julkaistaan kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla torstaina 9. elokuuta.</p><p>Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ehdotetaan 213 miljoonan euron määrärahaa. Määrä tarkentuu, kun ministeriöt käyvät aikataulumuutoksen vaikutuksia läpi kahdenvälisissä neuvotteluissaan. Nämä määrärahat on tarkoitettu maakuntien hallinnon käynnistämiseen, palvelukeskusten perustamiseen ja ICT-muutostukeen.</p><p>Lue lisää&#58;<br><a href="https&#58;//alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakunta-ja-sote-uudistuksen-rahoituksessa-otetaan-huomioon-aikataulumuutos">https&#58;//alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakunta-ja-sote-uudistuksen-rahoituksessa-otetaan-huomioon-aikataulumuutos</a></p>10.8.2018 8:53:38Ajankohtaista10.8.2018 8:53:3915http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jyty: Budjetilla irti irtisanomisten tieltä 5905<p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja <strong>Maija Pihlajamäki</strong> varoittaa vuoden 2019 budjetin valmisteluun kokoontunutta maan hallitusta toimista, joilla leikataan kuntien valtionosuuksista ja sitä kautta myös mm. tukipalveluita tuottavien naisvaltaisten alojen työntekijöiltä. Viimeisimpänä esimerkkinä Lahden ammattikorkeakoulu (LamK), jossa henkilöstölle ilmoitettiin 7.8. elokuun 20. päivä alkavista yt-neuvotteluista, joilla haetaan kolmen miljoonan säästöjä ensi vuodelle. Se tarkoittaisi henkilöstömenoissa noin 50 henkilötyövuoden suuruista euromäärää. Tällä hetkellä Lamkissa on 364 kokoaikaista työntekijää.<br> <br>Hallitus on leikannut ammattikorkeakoulujen rahoitusta noin neljänneksellä viime vuosina. Tästä syystä vastaavia yt-neuvotteluja eri puolilla Suomea toimivissa ammattikorkeakouluissa on käyty viime vuosina runsaasti.<br> <br>Valtiovarainministeriö on tällä viikolla alkaneiden budjettivalmistelujen yhteydessä puhunut myös ansiotuloverotuksen alentamisesta. Pihlajamäen mukaan tuloverokevennykset ovat yksi mahdollisuus lisätä kansalaisten ostovoimaa, mutta jos näin menetellään, valtion on kompensoitava täysimääräisesti kevennyksistä koituvat verotulojen menetykset kunnille. Muussa tapauksessa uhkana on, että kunnat hakevat säästöjä – jälleen kerran - mm. henkilöstömenoista. ”Ensi vuoden budjettipäätöksillä on päästävä irti irtisanomisten tieltä.” <br> <br>Pihlajamäki painottaa, että Suomen talous on vahvistunut parin vuoden aikana enemmän kuin kukaan uskoi lähinnä hyvän kansainvälisen talouskehityksen seurauksena. <br> <br>Pihlajamäki muistuttaa, että kilpailukykysopimukseen liittyvistä vain julkisen sektorin työntekijöihin kohdistuvista epäoikeudenmukaisista leikkauksista päätettiin täysin vääriin talousennusteisiin vedoten. Kaiken lisäksi ne aiheuttivat kunnille melkoiset verotulomenetykset.<br> <br>”Nyt, hyvässä taloustilanteessa, olisi hallituksellakin korjausliikkeen paikka, jolla lomarahaleikkaukset peruttaisiin kikyn viimeisen vuoden 2019 osalta. ” <br> <br><em>Lisätietoja&#58; pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi </em><br><em> </em><br><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on STTK&#58;n jäsenliitto.</em><br> </p>7.8.2018 21:00:00Tiedote8.8.2018 9:50:29216http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
"Valtion huolehdittava soten palkkaharmonisoinnista"5899<p>UP/Birgitta Suorsa<br>Maakuntauudistuksessa palkkojen harmonisointiin tulee osoittaa riittävästi rahaa, sanoo Uudenmaan liiton muutosjohtaja <strong>Markus Sovala</strong>.</p><p>&#160;– Tämä on ollut selvää jo viime vuoden syksystä. Palkkakustannukset nousevat, sillä maakunnissa ei voida maksaa samasta työstä erisuuruisia palkkoja, Sovala sanoo.</p><p>&#160;– Meille on olennaista, että valtio maksaa palkkaharmonisoinnista tulevat lisäkustannukset. Niin kauan kuin maakunnilla ei ole verotusoikeutta, valtion on vastattava kuluista.</p><p>&#160;Työtuomioistuimen päätös keväällä osoitti, että palkkojen harmonisointiin ei saa kulua vuosikaupalla aikaa. Kainuun sote-kuntayhtymän palkkaharmonisointi oli jäänyt kesken, ja kuntayhtymä oli maksanut yli viisi vuotta erisuuruisia tehtäväkohtaisia palkkoja samaa työtä tehneille fysioterapeuteilleen.</p><p>&#160;Kainuun sote-kuntayhtymä joutuu korottamaan fysioterapeuttien tehtäväkohtaiset palkat korkeimman tehtäväkohtaisen palkan mukaisiksi.<br> </p><h3>Syrjäaluelisät nostavat tavoitetasoa</h3><p>&#160;Kuntien väliset palkkaerot vaihtelevat suuresti ammattiryhmittäin ja alueittain.&#160;Harvaan asutuille alueille on voitu houkutella pätevää ammattikuntaa, mm. lääkäreitä, selvästi ruuhka-alueita suuremmilla palkoilla. Kun nämä työntekijät siirtyvät maakuntien palvelukseen, heidän palkkansa pysyy entisellään liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.</p><p>&#160;Alustavien arvioiden mukaan maakuntauudistuksessa palkkojen harmonisointiin tarvittiin vähintään 70 miljoonaa euroa, sittemmin arvio nousi 700 miljoonaan ja työtuomioistuimen päätöksen myötä miljardiin euroon.<br> </p><h3>Harmonisointi käyntiin pikaisesti</h3><p>&#160;Sovalan mukaan maakuntien palkkaharmonisointi ja sen vaatimat selvitykset pitää aloittaa nopeasti. Se ei voi jäädä odottamaan sote-keskusten käynnistymistä. Näillä näkymin sote-keskukset aloittaisivat toimintansa vuoden 2022 alussa, Sovalan mukaan Uudellamaalla ehkä myöhemmin.</p><p>&#160;Lain mukaan samaa työtä tekevien työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat pitää harmonisoida &quot;kohtuullisen ajan&quot; kuluessa. Tähän saakka on luotettu siihen, että palkkaharmonisointi voi kestää hyvin pitkään.</p><p>&#160;Työtuomioistuimen päätöksen mukaan kohtuullinen aika ei voi olla paljoa viittä vuotta pidempi. Tuomioistuin huomauttaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan palkkaharmonisointia ei voi viivästyttää työnantajan maksukyvyn heikkenemisen takia.<br> </p><h3>Yksityistäminen ei vähennä kuluja</h3><p>&#160;Kuntatyönantajat KT katsoo, että palkkaharmisoinnin taso tulee määrätä etukäteen lailla. KT&#58;n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on esittänyt sopivaksi tasoksi työn vaativuuden arvioinnin mukaista mediaanitasoa. Mediaani on suuruusjärjestyksessä palkoista keskimmäinen. Sen ylittävä osuus muuttuisi henkilökohtaiseksi palkanlisäksi, jolloin kenenkään henkilökohtainen palkka ei laskisi.</p><p><br>&#160;Muun muassa Lääkäriliitto on ilmoittanut, ettei tämä käy, sillä tehtäväkohtaiset palkat on sovittu työn vaativuuden perusteella.<br> Sote-palvelujen siirtämisellä yksityisille tai julkisille yhtiöille ei voi välttää palkkaharmonisointia, Sovala sanoo.</p><p>&#160;– Yhtiöiden perustaminen tapahtuu sen verran myöhemmin, ettei se ole mikään ratkaisu.</p>6.8.2018 13:23:44Ajankohtaista6.8.2018 13:23:44637http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Neljännes kansalaisista luottaa hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita5898<p>​Suomalaisista vain reilu neljännes (27 %) arvioi, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita on erittäin tai melko hyvä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Noin viidennes (18 %) suhtautuu neutraalisti (ei hyvä eikä huono). Joka toinen (50 %) epäilee hallituksen kykyä hoitaa asioita. Usko hallituksen pätevyyteen on pysynyt muuttumattomana viimeksi kuluneen vuoden aikana.<br><br>Enemmistö hallituspuolueiden kannattajista (64 %) arvioi hallituksen kyvyn hyväksi. Vahvimmin siihen luottavat keskustan (77 %) kannattajat. Oppositiopuolueiden kannattajista enemmistö (72 %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maan asioita on erittäin tai melko huono. Kriittisimpiä ovat perussuomalaisten (83 %) ja vasemmistoliiton (82 %) kannattajat.</p><h3>Neljännes uskoo opposition kykyyn haastaa hallitus</h3><p>Vain neljännes (26%) uskoo opposition pätevyyden haastaa hallitusta erittäin tai melko hyväksi. Kaksi viidestä (41 %) epäilee opposition taitoja. Luottamus oppositioon on kuitenkin hieman lisääntynyt viime vuoden kesästä. Vain vajaa puolet (48 %) oppositiopuolueiden kannattajista luottaa opposition kykyyn tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle.</p><h3>Lähes puolet uskoo hallituksen toimivan vaalikauden loppuun saakka</h3><p>Lähes puolet (45 %) uskoo hallituksen toimivan vaalikauden loppuun saakka. Yli neljännes (28 %) arvioi hallituksen hajoavan ennen aikojaan. Huomattava osa (27 %) ei kuitenkaan osannut ottaa kantaa lainkaan.</p><p>Kaksi viidestä (42 %) uskoo, että päätökset parantuisivat, jos oppositiopuolueet tai osa niistä olisi mukana hallituksessa. Kolmannes (32 %) tyrmäsi ajatuksen. Usko opposition kykyihin tarjota apua on lisääntynyt viime vuoden kesästä (33 % à 42 %).</p><h3>Puolueiden kerrottava tavoittelemansa hallituspohja ennen vaaleja</h3><p>Kaksi kolmesta (65 %) toivoo, että puolueet kertovat tavoittelemansa hallituspohjan jo ennen vaaleja. Vähintään kolme viidestä kaikkien puolueiden kannattajista on tällä kannalla, voimakkaimmin SDP&#58;n (78 %) ja perussuomalaisten (76 %) kannattajat. Vain reilu kymmenesosa (13 %) torjuu ajatuksen ns. ”blokkivaaleista”.</p><p>Enemmistö (58 %) suomalaisista arvioi, että eduskunnan vaikutusvallan kannalta olisi hyvä, jos hallitus joutuisi hakemaan ehdotuksilleen tukea opposition puolelta. Tätä mieltä on kolme neljästä (76 %) opposition, mutta vain kaksi viidestä (38 %) hallituksen kannattajasta.<br>Vain neljännes (26 %) yhtyy väittämään, jonka mukaan ”vähemmistöhallitus olisi maassamme toimivampi ratkaisu kuin hajanainen monen puolueen enemmistöhallitus”. Kaksi viidestä (42 %) ei osaa ottaa lainkaan kantaa kysymykseen.</p><p>Puolet (47 %) suomalaisista katsoo, että oppositio on hajanainen eikä kykene esittämään järkeviä vaihtoehtoja poliittisiksi linjauksiksi. Neljännes (27 %) torjuu ajatuksen opposition kyvyttömyydestä rakentaa harkittuja poliittisia linjauksia.</p><h3>Tutkimuksen toteutus</h3><p>KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7.6 2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.004. Vastaajat edustavat maamme 18 – 79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.</p><p>Lisätietoja <a href="http&#58;//www.kaks.fi/">www.kaks.fi</a></p>6.8.2018 12:28:54Ajankohtaista6.8.2018 12:28:5524http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Näin talousarvion 2019 valmistelu etenee5895<p>Vuoden 2019 talousarvion valmistelu alkaa valtiovarainministeriön sisäisellä budjettineuvottelulla 7. - 8. elokuuta. Hallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi julkistetaan 17. syyskuuta.</p><p>Talousarvioesityksen valmistelun alustava aikataulu (muutokset mahdollisia)&#58;</p><p>ti 7.8. – ke 8.8. VM&#58;n sisäinen budjettineuvottelu</p><p>to 9.8. VM&#58;n ehdotus talousarvioksi lähetetään ministeriöille ja julkaistaan verkossa osoitteessa budjetti.vm.fi.</p><p>ke 15. – to 16.8. Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset talousarvioneuvottelut</p><p>ti 28.8 – ke 29.8. Hallituksen talousarvioneuvottelu (budjettiriihi)</p><p>ma 17.9. Talousarvioesityksen käsittely ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa sekä julkaisu verkossa osoitteessa budjetti.vm.fi<br><br> </p>6.8.2018 12:19:13Ajankohtaista6.8.2018 12:19:1422http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Työnantajan on huolehdittava turvallisista työoloista kovan helteen aikana5894<p>​Kovien helteiden takia työnantajan on eri toimenpiteillä ehkäistävä kuumuudesta aiheutuvaa kuormitusta.</p><p>Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Riskejä voidaan hallita, estää ja minimoida, jos ne tunnistetaan ja arvioidaan ajoissa.<br> <br>Lue lisää&#58;<br><a href="https&#58;//stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyonantajan-on-huolehdittava-turvallisista-tyooloista-kovan-helteen-aikana">https&#58;//stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyonantajan-on-huolehdittava-turvallisista-tyooloista-kovan-helteen-aikana</a></p>26.7.2018 21:00:00Ajankohtaista6.8.2018 12:10:3226http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jyty huolissaan varhaiskasvatusasetuksesta2967<p>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on antanut lausuntonsa varhaiskasvatusasetuksesta (3 §). Lakiesityksen haasteisiin on muutosesityksin jo aiemmin otettu kantaa STTK&#58;n kautta. <br> <br>Asetuksessa käsitellään henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja Jyty haluaa ilmaista huolensa siitä, että nykyistä ammattirakennetta ja pätevyysvaatimuksia muutettaessa luodaan koulutuksellisia kapeikkoja, jotka voivat vaikuttaa alan houkuttelevuuteen ja työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa. Samalla kun lastentarhanopettajien määrää nostetaan runsaasti, kavennetaan lähihoitajien sekä sosionomien kelpoisuusehtoja ja mahdollisuuksia toimia pätevinä työntekijöinä varhaiskasvatuksen alalla. <br> <br>Henkilöstön koulutusvaatimusten muuttaminen ei automaattisesti paranna varhaiskasvatuksen laatua, mikäli henkilöstön mitoitus ei ole riittävä suhteessa lapsien määrään. Lakiesityksen mukainen uudistus edellyttää hyvin voimakkaita panostuksia koulutukseen. Samalla pitäisi huomioida myös olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen ja elinikäisen oppimisen idea. Esimerkiksi henkilökunnan pedagogista osaamista on mahdollista parantaa täydennyskoulutuksella.<br> <br>Kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyössä pitäisi huomioida lapsen monialainen etu ja hyvinvointi, sekä kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen täysimittainen hyödyntäminen. Käytännössä kasvatus, opetus ja hoito kulkevat käsi kädessä. <br> <br>Lisätietoja&#58; työmarkkinatutkija Hanna Koskenheimo, hanna.koskenheimo@jytyliitto.fi, 040 7532025</p>28.6.2018 21:00:00Ajankohtaista29.6.2018 15:00:42128http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Tutkimus: Työttömät muuttavat rivakammin - omistusasuminen ja asuntomarkkinat keskeisiä pullonkauloja5881<p>Alueellisen työttömyyden ja muuttoliikkeen välillä on selvä yhteys. Työntekijän jouduttua työttömäksi hänen muuttoalttiutensa kasvaa jopa 70 prosenttia. Toisaalta muuttopäätöksiä ei aina tehdä pelkästään taloudellisten kannustimien ajamina.</p><p>Nämä tulokset ilmenevät Terhi Maczulskij´n (Palkansaajien tutkimuslaitos), Petri Böckermanin (Palkansaajien tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) ja Tuomas Kososen (Palkansaajien tutkimuslaitos) tutkimuksesta, joka ilmestyy Palkansaajien tutkimuslaitoksen Työpaperina. Tutkimusta on rahoittanut Palkansaajasäätiö.</p><p>Tutkimuksen mukaan omistusasuminen, sukulaisuussuhteet ja alueen pitkä asuntojen myyntiaika jarruttavat työttömien muuttohalukkuutta. Vaikka asuinpaikkaa vaihtaneet työllistyvät uudelleen todennäköisemmin kuin alueelle jäävät, se ei välttämättä takaa parempaa palkkatason kehitystä, ainakaan naisilla. Miesten palkkakehitys on pitkällä aikavälillä nopeampaa muuttaneilla kuin ei-muuttaneilla.</p><p>Tutkimuksessa tarkastellaan toimipaikan sulkimisten ja joukkoirtisanomisten vaikutuksia alueiden väliseen muuttoliikkeeseen ja sitä, kuinka palkat kehittyvät työttömyysshokin jälkeen. Tutkimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen yhdistettyä työntekijä-työnantaja -aineistoa, joka sisältää rekisteriaineistoa kaikista 15-70 -vuotiaista suomalaisista vuosina 1995-2014.</p><p>Työttömyysshokki on mitattu siten, että henkilö on joutunut työttömäksi joko toimipaikan sulkemisen tai joukkoirtisanomisen vuoksi. Näiden henkilöiden muuttopäätöstä tarkastellaan kaksi vuotta työpaikan menetyksen jälkeen ja heidän palkkakehitystään jopa 17 vuoden ajan.</p>28.6.2018 12:18:45Ajankohtaista28.6.2018 12:18:4586http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
STTK: Aktiivimalli 2 on sekava ja palvelut riittämättömät5880 <p><strong>Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu omaehtoisen työnhaun mallia ja työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää eli niin sanottua aktiivimalli 2&#58;sta koskevaa esitystä. Se lähti lausunnolle tänään. STTK&#58;n mielestä esitys on jälleen yksi esimerkki kehnosta lainvalmistelun tasosta.</strong></p><p>- Valtavalla kiireellä tehdään muutoksia, joiden vaikutusarvioita ei ole valmistelun aikana kyetty selvittämään edes tyydyttävästi, johtaja <strong>Katarina Murto</strong> harmittelee. </p><p>Esityksen tarkoitus on, että työtön ensisijaisesti verkkopalveluiden kautta ilmoittautuu työn hakijaksi kasvupalvelun asiakastietojärjestelmään. Sen perusteella hänelle laaditaan digitaalisesti työllistymissuunnitelma. Työttömän tulisi hakea keskimäärin vähintään yhtä työpaikkaa viikossa ja raportoida hakemistaan paikoista verkkopalveluiden kautta kerran kuukaudessa. </p><p></p><p>- On selvää, että työttömällä tulee olla velvoite hakea työtä. Työttömältä kuitenkin edellytetään, että hän mekaanisesti määräajoin hakee työpaikkoja, joihin hän voi perustellusti oman arvionsa mukaan olettaa työllistyvänsä. Tämä johtanee hyvin tulkinnanvaraisiin päätöksiin, kun arvioidaan, onko työtön toiminut oikein. Epäselvää on sekin, miten turvataan digipalveluiden toimivuus ja saatavuus kaikille. Jotta työttömien työllistymistä kyettäisiin aidosti edistämään, tulisi palveluita uudistaa ja resursseja merkittävästi lisätä siten, että työtön voidaan henkilökohtaisesti kohdata ja arvioida hänen työllistymisensä mahdollisuudet ja tarvitsemansa palvelut kasvotusten, Murto toteaa.</p><p></p><p>Työttömyysturvalain sanktioita omaehtoisen työn haun ja työllistymistä edistävien palveluiden laiminlyönnistä ehdotetaan porrastettavaksi siten, että ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa muistutus. Sen jälkeen sanktiot asteittain kovenevat.</p><p>- On täysin epäselvää, miten tämä esitys käytännössä toimii aiemmin voimaan tulleen aktiivimallin suhteen. Sanktioiden keventäminen on oikea suunta. Esitys kuitenkin entisestään monimutkaistaa työttömyysturvajärjestelmää. Sekavuus johtaa siihen, että työttömän on mahdotonta olla selvillä siitä, mitä toimenpiteitä häneltä kulloinkin edellytetään ja mitä sanktioita voi seurata, Murto arvioi.</p><p>STTK on pitänyt koko ajan tärkeänä, että työllistämistä edistävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut integroidaan nykyistä vahvemmin ja palveluresurssit kohdistetaan nimenomaan kannustavaan työllistymiseen - ei valvontaan tai monimutkaisiin sanktioihin ja byrokratian lisäämiseen.</p><p>Sosiaaliturvan uudistaminen on todennäköisesti yksi seuraavan hallituskauden merkittävistä hankkeista. STTK kannattaa järjestelmän uudistamista. Keskeisinä lähtökohtina järjestö pitää työn vastaanottamisen kannustavuutta, palvelujärjestelmän uudistamista ja resurssien lisäämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä osallisuuden kautta.</p><p>- On järjetöntä, että nyt kiireellä tehdään huonoa ja järjestelmää monimutkaistavaa lainsäädäntöä, jonka vaikutusarviot ovat puutteelliset. Nyt olisi järkevää pohtia sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuusuudistuksen lähtökohtia, joita valmistellaan TOIMI-hankkeessa. Hätäisesti valmistellut ja sekavat muutokset pitäisi malttaa jättää tekemättä, Murto esittää.</p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; Katarina Murto, puhelin 050&#160;568 9188.</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita</em></p><p><strong>Lue lisää aiheesta työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta&#58; </strong><br><a href="https&#58;//tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/omatoiminen-tyonhaku-tyottomyysetuuden-edellytykseksi-muut-velvoitteet-vahenisivat" target="_blank"><strong>Omatoiminen työnhaku työttömyysetuuden edellytykseksi, muut velvoitteet vähenisivät</strong></a></p><p><br></p>27.6.2018 21:00:00Ajankohtaista28.6.2018 8:51:16120http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/aanityottomalle.jpg" width="385" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntarakennelain muuttamiseksi 5878<p>Valtiovarainministeriö lähetti 27. kesäkuuta lausuntokierrokselle esityksen kuntarakennelain muuttamiseksi. Muutos vahvistaisi kuntien yhdistymisen myötä syntyvän uuden kunnan taloutta.</p><p>Esityksessä ehdotetaan, että kuntarakennelakiin lisätään säännökset kunnalle myönnettävästä harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin kuntien yhdistymisen myötä muodostuvalle uudelle kunnalle, jos jokin yhdistyvistä kunnista on vaikeassa taloudellisessa asemassa.</p><p>Lue lisää&#58;</p><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-kuntarakennelain-muuttamiseksi">https&#58;//valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-kuntarakennelain-muuttamiseksi</a><br></p>27.6.2018 11:55:16Ajankohtaista27.6.2018 11:55:1766http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Vuokko Piekkalasta valtakunnansovittelija5877<p>Valtioneuvosto nimitti 27.6.2018 valtakunnansovittelijan virkaan oikeustieteen kandidaatti <strong>Vuokko Piekkalan </strong>ajaksi 6.8.2018 - 5.8.2022.</p><p>Vuokko Piekkala työskentelee tällä hetkellä Kirkkohallituksen (Kirkon työmarkkinalaitos) työmarkkinajohtajana ja kirkkoneuvoksena. Hän on aiemmin työskennellyt Opetushallituksen (ent. Kouluhallitus) palveluksessa sekä Suomen kuntaliiton (Kuntatyönantajat) lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Piekkala on hallintonotaari ja oikeustieteen kandidaatti.</p><p>Valtakunnansovittelijan virkaan haki yhteensä neljä henkilöä.</p>27.6.2018 11:01:49Ajankohtaista27.6.2018 11:01:4963http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Palkka-asiat mietityttävät kesätyöntekijöitä ‒ Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen Kesäduunari-info palvelee läpi kesän5855<p><strong>Kauanko harjoittelijapalkkaa tai koululaispalkkaa voidaan maksaa? Entä miten vähimmäispalkka määräytyy?</strong></p><p>Palkkaukseen liittyvät kysymykset ovat olleet Kesäduunari-infon suositumpia kysymyksiä tänäkin kesänä.</p><p>– Varsinkin vähimmäispalkasta on tullut tasaisesti kyselyitä, kertoo SAK&#58;n, Akavan ja STTK&#58;n yhteisen Kesäduunari-infon neuvoja <strong>Juuli Jokinen</strong>.</p><p>Jokisen mukaan palkkaan ja vähimmäispalkkaan liittyviä kysymyksiä on tullut sekä tes-aloilta että aloilta, joilla ei ole työehtosopimusta.</p><p>– Työsopimuslain mukaan työntekijän tulee saada työstään tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty mitään varsinaista vähimmäispalkkaa, Jokinen muistuttaa.</p><p>Ehdot työn palkkaukselle määräytyvät työsopimuslain lisäksi työehtosopimuksessa, joka määrittää työstä maksettavan minimipalkan.</p><p>– Moni on halunnut tarkistaa kesäduunaripuhelimesta esimerkiksi sen, kuuluuko hänelle tietyillä kokemusvuosilla tietty palkka. Samoin kyselyitä on tullut siitä, kuuluuko kesätyöntekijälle alin taulukkopalkka vai harjoittelijapalkka.</p><h3>Ota yhteyttä somessa, nettilomakkeella tai puhelimitse</h3><p>Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisestä kesäduunari-infosta voi kysyä neuvoa esimerkiksi palkkaan, työaikaan ja koeaikaan liittyen. Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksellisesti.</p><p>Puhelimitse neuvoja saa numerosta 0800 179 279. Puhelinpalvelu vastaa maanantaista perjantaihin kello 9–15. Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi soittaa nimettömänä.</p><p>Palvelun verkkosivuille <a href="http&#58;//sak-akava-ja-sttk.mail-epr.net/go/688482-307755-69946835" target="_blank">www.kesaduunari.fi</a> on koottu kesätyöntekijöille tärkeää työelämätietoa kuten kesäduunarin muistilista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivujen kautta voi myös lähettää kysymyksiä kesäduunarineuvojalle.</p><p>Kesäduunari-info on avoinna perjantaihin 31. elokuuta saakka. Kesäduunari-info on myös Facebookissa <a href="http&#58;//sak-akava-ja-sttk.mail-epr.net/go/688475-388552-69946835" target="_blank">https&#58;//www.facebook.com/kesaduunari/</a> ja Twitterissä <a href="http&#58;//sak-akava-ja-sttk.mail-epr.net/go/688476-783578-69946835" target="_blank">https&#58;//twitter.com/Kesaduunari</a>.</p>27.6.2018 7:42:40Ajankohtaista27.6.2018 7:42:40148http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Kesaduunari_info_perustiedot_ja_nettiosoite.jpg" width="424" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Pääministeri antoi eduskunnalle ilmoituksen maakunta- sekä sote-uudistuksen voimaantulon siirtymisestä 5879<p>Pääministeri <strong>Juha Sipilä </strong>antoi keskiviikkona 27. kesäkuuta eduskunnassa pääministerin ilmoituksen maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan 1.1.2021.</p><p>Arvoisa puhemies,</p><p>Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tämän hallituksen ja koko Suomen tärkein ja suurin reformi. Tämän vuoksi voimaantulon siirtyminen vuodella on suuri asia ja vaatii hallitusryhmien sitoutumisen lisäksi myös suuren salin keskustelun. </p><p>Hallitus haluaa muistuttaa, miksi uudistus tehdään. Taustalla olevat syy eivät ole muuttuneet mihinkään, pikemminkin päinvastoin, uudistus on entistä tarpeellisempi.</p><p>Arvioisa puhemies,</p><p>Ihmisillä on oikeus saada tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Palvelut on turvattava laadukkaina kiihtyvästä ikääntymisestä huolimatta.</p><p>Uudistusta tehdään, jotta ihmisille voidaan turvata palvelut vähintään nykyisen tasoisina vielä kymmenen vuoden päästä ja siitä eteenpäin.<br> <br>Lue lisää puheesta&#58;</p><p><a href="https&#58;//valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministerin-ilmoitus-maakunta-ja-sosiaali-ja-terveydenhuollon-uudistuksen-voimaantulon-siirtymisesta-alkamaan-1-1-2021">https&#58;//valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/paaministerin-ilmoitus-maakunta-ja-sosiaali-ja-terveydenhuollon-uudistuksen-voimaantulon-siirtymisesta-alkamaan-1-1-2021</a><br></p>26.6.2018 21:00:00Ajankohtaista27.6.2018 12:51:02647http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Toukokuussa työttömyysetuus maksettiin alennettuna 130 000 henkilölle 4981<p>Aktiivisuusehdon täytti toukokuussa 2018 useampi kuin sen olisi täyttänyt toukokuussa 2017.&#160;<span style="font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif;">Toukokuussa 132 500 henkilöä sai työttömyysetuuden alennettuna, koska he eivät olleet täyttäneet aktiivimallin aktiivisuusehtoa. Heistä 85 957 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 46 588 työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.</span></p><p>Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäivän mittaisen tarkastelujakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.</p><p>Työttömyysetuuden saajien määrä oli toukokuussa 2018 pienempi kuin toukokuussa 2017. Kelasta työttömyysetuutta sai 221 982 henkilöä, joka on 6 % vähemmän kuin toukokuussa 2017. Ansiosidonnaista päivärahaa sai 126 626 henkilöä, joka on 15 % vähemmän kuin toukokuussa 2017.</p><p>Lue lisää&#58; <a href="http&#58;//www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/toukokuussa-tyottomyysetuus-maksettiin-alennettuna-130-000-henkilolle">http&#58;//www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/toukokuussa-tyottomyysetuus-maksettiin-alennettuna-130-000-henkilolle</a><br></p><p><br></p>26.6.2018 11:44:20Ajankohtaista26.6.2018 11:44:20123http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
STM pyytää lausuntoa työttömyysturvalain aktiivimallin kehittämiseksi4894<p>Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen. Lausuntoaikaa on 2.8.2018 saakka.<br>Ehdotus perustuu hallituksen keväällä tekemään päätökseen kehittää työttömyysturvalaissa tarkoitettua aktiivimallia.</p><p>Esityksessä ehdotetaan, että nykytilaan verrattuna työttömyysturvalain aktiivimallissa hyväksyttäisiin myös eräiden järjestöjen, kuntien ja työnantajien järjestämää toimintaa aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta kerryttäväksi toiminnaksi. Tavoitteena on laajentaa toimintaa järjestävien joukkoa. </p><p>Toiminnan sisältöön, mikä edelleen tarkoittaisi osallistumista edellyttävää valmennusta tai muuta toimintaa, jolla tuetaan henkilön työllistymistä, ei ole tarkoitus ehdottaa muutoksia. </p><p>Lue lisää&#58;<br><a href="https&#58;//stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-pyytaa-lausuntoa-tyottomyysturvalain-aktiivimallin-kehittamiseksi">https&#58;//stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-pyytaa-lausuntoa-tyottomyysturvalain-aktiivimallin-kehittamiseksi</a></p>24.6.2018 21:00:00Ajankohtaista26.6.2018 10:27:3151http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx