​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ajankohtaista ja tiedotteet

Tilaa RSS-syötteenä: Jytyn tiedotteet. Tilaa RSS-syötteenä: Kaikki uutiset ja Jytyn tiedotteet.

 

 

Jytyn liittovaltuusto: Palkankorotukset vähintään vientialojen tasolle5400 <p><strong><em>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto vaatii edustamilleen aloille niin kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla vähintään vientialojen tasoista palkankorotuslinjaa. Palkankorotuspaine on liiton sopimusaloilla liittovaltuuston mukaan muita kovempi, sillä kilpailukykysopimuksesta (kiky) johtuen palkkakehitys on julkisella sektorilla ollut muita aloja heikompaa. </em></strong></p><p>Tilastokeskuksen mukaan kolmivuotinen kiky ja määräaikainen lomarahaleikkaus on vaikuttanut negatiivisesti kunta- ja valtionsektorin ansiotasoindeksiin vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2016 heinä-syyskuusta kuluvan vuoden vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä puolella 0,6 %, kun kunta- ja valtionsektorilla ne laskivat 1,1 % ja 1,0 %.</p><p>Säännöllisissä ansioissa tapahtui nousua kuluvan vuoden heinä-syyskuussa 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 0,6 %, valtiolla 0,5 % ja kuntasektorilla 0,3%.</p><p>Turussa kokoontuneen Jytyn liittovaltuuston mukaan lomarahaleikkaus on kompensoitava tällä sopimuskierroksella palkankorotuksina, koska hallitus on ilmoittanut, ettei se lomarahaleikkauksia peru. Hallitushan painosti lomarahaleikkaukset epäoikeudenmukaisesti julkiselle sektorille osana kikyä vääriin talousennusteisiin pohjautuen. Nyt Suomen talouskehitys näyttää aivan vastakkaisia merkkejä ja porskuttaa jopa EU-maiden kärkitiloilla. </p><p>Liittovaltuuston mukaan korotusten tulee olla yleiskorotuspohjaisia ja euromääräisiä tai noudattaa niin sanottua sekalinjaa, jolla taataan riittävä euromäärä kaikille. Niihin tulee sisältyä myös matalapalkka- ja naispalkkaerät. </p><p>Prosenttiperusteinen korotus ei ole Jytyn hyväksyttävissä. Pelkkiin prosentteihin perustuvat korotukset, joilla mm. teknologiateollisuudessa synnytettiin sopimus, merkitsisivät palkkaerojen kasvua naisvaltaisten matalapalkka-alojen tappioksi. </p><p>Jytyllä on neuvoteltavanaan kaikkiaan 15 sopimusta, joista pääosa päättyy tammikuun lopussa.&#160; Ratkaisuun pyritään ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta työtaistelutoimenpiteisiinkin on varauduttu ja työtaisteluvalmiutta kohotettu, liittovaltuusto huomauttaa.</p><p>Viime viikkoina lähinnä vientisektoreilla solmitut sopimukset ovat olleet pääsääntöisesti kahden vuoden mittaisia sovittujen korotusprosenttien osalta, samalla kun paikallista sopimista ollaan lisäämässä. Kolmas vuosi on ollut ns. optiovuosi, jonka korotuksista neuvotellut käydään erikseen.</p><p>Jytyn liittovaltuuston mukaan liiton edustamilla aloilla sopimuskauden pituudesta sopiminen tulee olemaan normaalia haasteellisempaa mm. sote- ja maakuntauudistuksen epävarman etenemisen vuoksi.&#160; Eräs vaihtoehto voisi olla sopimusmalli, joka koostuisi kahdesta vuodesta, ja kolmannesta irtisanottavissa olevasta ns. optiovuodesta.</p><p>Tekstikysymysten osalta jokaisessa Jytyn sopimuksessa on omia erityistarpeita ja näitä tavoitteita tarkennetaan neuvottelujen edetessä. </p><p>Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen yt-neuvottelujen piirissä on yli 200&#160;000 työntekijää ja suurella osalla heistä huoli työpaikasta on mielessä päivittäin. Liittovaltuusto korostaakin, että uudistuksen onnistuminen riippuu työntekijöistä, sillä henkilöstö on uudistuksen voimavara.&#160; Siksi myös henkilöstönedustajien toimintamahdollisuuksiin hoitaa tehtäviään työpaikoilla muutostilanteessa tarvitaan parannuksia. Heidän asemansa edistäminen jäsenistön edunvalvojana mm. tiedonsaannin, ajankäytön, työstä vapautuksen ja korvausten osalta ovat Jytyn liittovaltuuston mukaan tärkeällä sijalla sopimusneuvotteluissa.</p><p>Lisätietoja&#58; <br>puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537&#160;756, <br>edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 594 5872 </p><p>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 %. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n neljänneksi suurin jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.</p>21.11.2017 22:00:00Tiedote22.11.2017 7:40:39http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/Jytyn-liittovaltuusto-syksy-2017.jpg" width="373" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jyty: Sote- ja maakuntauudistus kaatumassa monimutkaisuuteensa5397<p><strong><em>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn hallinnon kokouksessa tiistaina 21.11. Turussa puhuneen liiton puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan sote- ja maakuntauudistus uhkaa karahtaa karille huonon valmistelun ja jääräpäisen pakkovääntämisen seurauksena monimutkaisuuteensa ja sekavuuteensa, jossa alan asiantuntijoiden varoitukset kaikuvat kuuroille korville. </em></strong></p><p>&quot;Lausuntokierrokselle lähtenyt hallituksen valinnanvapausesitys ei täytä myöskään Jytyn tavoitteiden osalta niitä lainvalmistelun odotuksia, joita lakiesitykseltä ennakkoon odotettiin. Siinä ei ole otettu huomioon – oikeastaan lainkaan – mm. talous-, henkilöstö-&#160; ja muissa tukipalveluissa työskentelevien työntekijöiden asemaa. Siitäkään huolimatta, että monet sote- ja maakuntauudistuksen muutokset koskettavat juuri em. sektoreiden henkilöstöä.&quot;</p><p>&quot;Näyttää vahvasti siltä, että sote- ja maakuntauudistus hyytyy loppusuoralla. Viimeksi uudistusta (HS 20.11.) ovat kritisoineet harvinaisen rankasti mm. HUS&#58;n toimitusjohtaja Aki Linden sekä professori Jussi Huttunen, joista Huttunen varoitti valinnanvapauslainsäädännön olevan täynnä sudenkuoppia. Myös äskettäin julkaistu Kuntaliiton Kuntapulssi-kysely kertoi kuntakentän harvinaisen laajasta epävarmuudesta sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutumisessa.</p><p>Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan erittäin huolestuttavaa on se, että kyselyn mukaan vain kahdeksan prosenttia uskoi, että uudistus hillitsee kustannusten kasvua, mutta peräti 72 %&#160; ei&#160; siihen uskonut.</p><p>&quot;Tämä on todella ennen kuulumaton, kun koko uudistuksen yksi keskeinen tavoite on ollut, että sillä saavutetaan jopa kolmen miljardin euron kustannussäästöt. Samaan valinnanvapauspakettiin yritetään jääräpäisesti ympätä aivan liikaa tavaraa, kun mukana ovat mm. erikoissairaanhoidosta lähtien myös asiakassetelit ja asiakkaiden henkilökohtaiset budjetit.&quot;&#160; </p><p>Pihlajamäen mukaan yksi keskeinen tavoite uudistuksella oli palvelujen yhdenvertaisuuden toteutuminen eri puolilla maata. Nyt siinäkin on käymässä päinvastoin! &quot; Peräti 45 % vastaajista arvioi, ettei palvelujen yhdenvertaisuus ja saatavuus parane uudistuksen myötä. Vain joka neljäs uskoi niiden paranevan. Kolmannes kyselyyn vastanneista ei ottanut kantaa asiaan.&quot;</p><h3>Hetlissä venkoilua kuin valinnanvapaudessa</h3><p>&quot;Jytyn osalta erityistä huolta aiheuttaa se, ettei myöskään maakuntien palvelukseen siirtyvää henkilöstöä kuulla. Valtio perusti viisi kuukautta sitten talous- ja henkilöstöpalveluja järjestävän ja tuottavan Hetli Oy&#58;n. Vuoden 2020 alusta maakuntauudistuksen toteutuessa Hetli siirtyy niiden maakuntien omistukseen, jotka ryhtyvät sen asiakkaiksi. Nyt näyttää siltä, että henkilöstön osalta suurimmat maakunnat ovat jättäytymässä Hetlin ulkopuolelle.&#160; </p><p>&quot;Tilanne on kutakuinkin sama kuin Meri-Lapissa, jossa hallituksen maakunta- ja sote-uudistukseen ei tunnu uskovan monikaan, ja monet alueen kunnista ovatkin tekemässä hallituksen esitykselle &quot;ohareita&quot; ja ulkoistamassa terveyspalvelujaan terveyspalvelujätti Mehiläiselle ennen kuin hallitus pääsee puuttumaan kiireellisellä lainsäädännöllä asiaan. </p><p>Nyt valtakunnallisen Hetlin kilpailijoina toimii jo joko kuntien kokonaan omistamia tai kuntien määräysvallassa olevia osakeyhtiöitä. Tällaisia ovat olleet jo vuosia mm. Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy. &#160;</p><p>Jyty toivookin, että valtakunnallisen Hetlin perustaminen peruttaisiin ja annettaisiin kuntien ja maakuntien itse päättää siitä, miten talous- ja henkilöstöhallinto järjestetään esimerkiksi maakunnittain.</p><p>Lisätietoja&#58; puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018. Jytyn 100-vuotisjuhlavuoden 2018 materiaalin visuaaliseen ilmeeseen </em><a href="/fi/jyty100/Sivut/default.aspx"><em>tästä</em></a><em>. </em></p>20.11.2017 22:00:00Tiedote21.11.2017 9:32:00http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kuntapulssi-kysely: Kuntakentän asiantuntijat eivät usko sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutuvan5389<p>Kuntaliiton marraskuussa toteuttamasta Kuntapulssi-kyselystä ilmenee, että kuntakentällä on laajaa epävarmuutta sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutumisesta. Kuntapulssi-kyselyllä selvitettiin näkemyksiä maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta, mikäli sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki toteutuvat nykymuodossaan.</p><div class="release__PublicationContent-s17b81iz-0 kjlOpB"><h3>Kuntapulssi-kysely&#58;&#160; <br>Kuntakentän asiantuntijat eivät usko sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutuvan</h3><p>Kuntaliiton marraskuussa toteuttamasta Kuntapulssi-kyselystä ilmenee, että kuntakentällä on laajaa epävarmuutta sote-uudistuksen perustavoitteiden toteutumisesta. Kuntapulssi-kyselyllä selvitettiin näkemyksiä maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta, mikäli sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki toteutuvat nykymuodossaan.</p><p>Keskeisessä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa olevien kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijoille kohdennetun Kuntapulssi-kyselyn vastaajista vain neljätoista prosenttia uskoi uudistuksen kaventavan hyvinvointi- ja terveyseroja. Yhteensä 43 prosenttia vastaajista puolestaan arvioi, että hyvinvointi- ja terveyserot eivät kavennu.</p><p>-&#160;Vastausten perusteella voi todeta, että epävarmuus uudistuksen vaikutuksista on suurta. Valtaosa kyselyyn vastanneista asiantuntijoista katsoo, että mitkään uudistukselle asetetuista perustavoitteista eivät toteudu kunnolla, kuvailee Kuntaliiton varatoimitusjohtaja <strong>Hanna Tainio</strong> tuloksia.</p><p>-&#160;Kyselyyn vastanneet arvioivat sote-uudistuksen eri näkökulmia viiden vaihtoehdon asteikolla, jossa 1 = ”erittäin heikosti” ja 5 = ”erittäin hyvin”. Joidenkin kysymysten osalta 3-ryhmän vastausten suuri osuus kuvastaa osaltaan uudistuksen vaikutuksiin liittyvää epävarmuutta. Epävarmuus kuvastui myös kyselyn avovastauksissa, joissa myös todettiin, että uudistuksen vaikutuksia on edelleen vaikea ennakoida, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja <strong>Tarja Myllärinen</strong>.&#160;</p><p>Kuntapulssi lähetettiin marraskuussa 2017 yhteensä 1 862 kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien viranhaltijalle, jotka ovat keskeisessä roolissa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Näistä valmistelun etulinjassa on noin tuhat. Kyselyyn vastasi 278 henkilöä, eli vastausprosentti oli 15. Vastauksia on saatu kaikista maakunnista.</p><h3>Lähes kolme neljäsosaa epäilee kustannussäästöjä</h3><p>Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia arvioi, että uudistus ei hillitse sote-kustannusten kasvua. Kustannusten kasvun hillintään uskoi 8 prosenttia vastaajista.</p><p>-&#160;Vastaajat tuntevat nykyisen järjestelmän ja osaavat arvioida kustannuskehitystä tilanteessa, jossa ennakoidaan sekä palvelujen tarjonnan että kysynnän lisääntymistä, analysoi Tarja Myllärinen. Kun suoran valinnan piiriin tuodaan kokonaan uusia valinnanvapauden elementtejä, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti, sekä laajasti suun hoidon palveluja, lopputuloksena on väistämättä kustannusten nousu.</p><p>-&#160;Joka neljäs kyselyyn vastanneista uskoi sote-uudistuksen parantavan palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta, kolmannes vastaajista ei ottanut kantaa asiaan suuntaan tai toiseen. Yhteensä 45 prosenttia vastaajista arvioi, ettei palvelujen yhdenvertaisuus ja saatavuus parane.<br><br>Vastaajat uskoivat sote-uudistuksen lisäävän yksityisten sote-palveluiden kehittymistä omalla alueellaan niin asiakassetelin (68 prosenttia) kuin henkilökohtaisen budjetinkin (51 prosenttia) kautta.</p><p>-&#160;Kuntaliitto tulee hyödyntämään Kuntapulssista saatuja vastauksia omassa lausunnossaan sote-valinnanvapauslaista. Liiton hallitus ottaa kantaa sote-uudistukseen keskiviikkona 22.11.2017. Tavoitteena on jatkossa säännöllisesti kartoittaa kuntakentän näkemyksiä Kuntapulssi-kyselyillä, jotta saamme käyttöömme mahdollisimman ajantasaista tietoa edunvalvontatyöhön ja palvelujen kehittämiseen, sanoo Kuntaliiton yhteysjohtaja <strong>Lauri Lamminmäki</strong>.</p><p><a href="https&#58;//www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/171120_Kuntapulssi-tulokset%2020112017_tiedoteliite.pdf" target="_blank">Kuntapulssi-tulokset 20112017_tiedoteliite.pdf</a></p><h4><a href="https&#58;//www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2017/kuntakentan-asiantuntijat-eivat-usko-sote-uudistuksen-perustavoitteiden-toteutuvan" target="_blank">Lue lisää</a></h4><p><br></p></div>19.11.2017 22:00:00Ajankohtaista20.11.2017 8:04:2020http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jyty: Henkilöstöä ei kuunnella – luottamus mennyt!5381<p><strong>Uudessa valinnanvapauden lakiesityksessä ei ole otettu huomioon henkilöstöä eikä hallinto-, tuki- ja ICT-palveluiden merkitystä. Luottamus uudistuksen onnistumiseen alkaa loppua ja koko korttitalo uhkaa romahtaa, Jytyn puheenjohtaja </strong><strong>Maija Pihlajamäki</strong><strong> varoitti Jyty Seinäjoki ry&#58;n 70-vuotisjuhlassa 17.11.</strong></p><p>– Henkilöstölle alansa asiantuntijoina tulee antaa nykyistä huomattavasti merkittävämpi rooli ja suurempi painoarvo sote- ja maakuntauudistuksesta päätettäessä, Jytyn puheenjohtaja vaatii. </p><p>– Merkillepantavaa on, että esimerkiksi hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöä ei kuunnella, vaikka muutokset koskettavat voimakkaimmin näitä työntekijöitä. Selvää ei ole edes, onko oma työnantaja julkinen vai yksityinen, mitä työehtoja noudatetaan ja millä paikkakunnalla työpaikka ylipäätään sijaitsee, Pihlajamäki ihmettelee.</p><p>Jyty lausui hallintopalveluista edellisen kerran keväällä 2017, jonka jälkeen valtio perusti Hetli-nimisen valtakunnallisen yhtiön hoitamaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. </p><p>– Vaikka itse lakiesityksessä henkilöstö on unohdettu, tulemme ottamaan kantaa esimerkiksi tähän Hetliin, joka ei näytä olevan kovinkaan käyttökelpoinen vaihtoehto, Pihlajamäki linjaa.</p><p>Lisäksi tietojärjestelmien keskeneräisyys ja toimimattomuus saattaa vaaraan potilaat, asiakkaat sekä koko henkilöstön työskentelyedellytykset. Kokemukset pienistäkin tietojärjestelmien uudistuksista ovat osoittaneet, että maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu ei ole realistinen ja suunniteltu lisäaikakaan ei ole riittävä.</p><p>– Pikku hiljaa aletaan nähdä, että hallinto- ja ICT-palveluilla on elintärkeä merkitys organisaatioiden toimintakykyyn. Ensisijaisen tärkeää on tietojärjestelmien toimivuus, jotta näitä palveluja ylipäätään on mahdollista hajauttaa monelle tuottajalle, Pihlajamäki huomauttaa. </p><h3>Luottamus uudistukseen mennyt</h3><p>Jytyn puheenjohtaja ihmettelee, miksi hyvin toimivia osia sote-palveluiden järjestelmässä halutaan romuttaa. Ylipäätään suomalaiset sote-palvelut ovat nykyisellään kansainvälisissä vertailuissa tehokkaimmasta päästä. Ei koko järjestelmää kannata vaihtaa, jos yksi osa ei toimi, Pihlajamäki korostaa.</p><p>– Maakunta- ja sote-uudistukseen ei tunnu uskovan enää juuri kukaan. Tuoreimpana esimerkkinä on suunnitelmat ulkoistaa terveyspalveluja yksityiseen yritykseen Meri-Lapissa.</p><p>– Mihin katosi pohjoismainen hyvinvointimalli, johon Suomi on menestyksekkäästi turvautunut. Luottamus maakunta- ja sote-uudistukseen näyttää romahtaneen pohjalukemiin.</p><p>Lisätietoja&#58; Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi<br><br><em>* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.</em></p>16.11.2017 22:00:00Tiedote17.11.2017 7:55:022429http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kunta-alan parhaat kehittäjät ja työntekijät palkittiin5379<p><strong><em>KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen KunTeko 2020 -ohjelma palkitsi kymmeniä kuntaorganisaatioita ja työntekijöitä. Palkitsemisella nostetaan esille kunta-alalla tehtävää työtä työelämän kehittämisessä sekä juhlitaan onnistumisia.</em></strong></p><p>Hyvää kuntatyötä on tehty näkyväksi KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa. Kolmivuotinen ohjelma on tukenut palveluillaan työelämän kehittämistä kuntatyöpaikoilla. Helsingissä jaettiin 16. marraskuuta tunnustuspalkintoja kuntaorganisaatioille, niiden yksiköille ja työntekijöille.</p><p>Kunta-alan työmarkkinajohtaja <strong>Markku Jalosen</strong> mukaan palkitut työpaikat ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kunta-alan johto, esimiehet ja henkilöstö yhdessä kantavat vastuunsa Suomen kilpailukyvystä ja julkisten palvelujen kehittämisestä. Ohjelmassa kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat yhteisvoimin ja konkreettisin toimin edistäneet työelämän kehittämistä.<br> - Tämä on tärkeää työtä, jota KT arvostaa. Kuntatyöpaikoilla tehtävä kehitystyö on pitkäjänteistä ja sitä on välttämätöntä jatkaa myös lähivuosina, muistutti Jalonen. </p><p>Kuntatyöntekijöitä edustanut JHL&#58;n puheenjohtaja <strong>Päivi Niemi-Laine</strong> iloitsee siitä, että kunta-alalla into kehittää työelämää näkyy laadukkaina hankkeina. Kunteko-ohjelman palvelut ovat olleet hyödyllisiä oman työn ja organisaation kehittämisessä.<br> - Kuntekoon osallistuneet ovat kokeneet, että yhteistyö ja henkilöstön osallistumismahdollisuudet ovat lisääntyneet työpaikalla. Myös tavat organisoida työtä ovat parantuneet, kertoi Niemi-Laine palkintotilaisuudessa.</p><h3>Tunnustuspalkintoja useassa sarjassa </h3><p>Ihmeiden tekijät -sarjassa palkittiin Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kemin kaupunki ja Satakunnan sairaanhoitopiiri. Kaikki ovat uudistaneet toimintojaan ja organisaatioitaan tuloksellisesti johdon ja henkilöstön yhteistyönä.</p><p>Oman työn sankarit -sarjassa palkittiin kuusi kunta-alan työntekijää, joiden esimerkillinen kehittämisote innostaa ja kannustaa myös muita. Palkittavat olivat kouluterveydenhoitaja <strong>Outi Koskinen</strong> (Hämeenkyrö), rehtori <strong>Anssi Rauma</strong> (Kontiolahti), kehittämispäällikkö <strong>Tarja Vuorinen</strong> (Turku), kehittämispäällikkö <strong>Sarita Mäkelä</strong> (Tampere), varastonhoitaja <strong>Jouni Rauta</strong> (Kemi) sekä ravitsemistyöntekijä <strong>Anne Lampilehto</strong> (Järvi-Saimaan palvelut Oy).</p><p>Lisäksi Innostavat teot -sarjassa palkittiin innostavia kehittämistekoja eri toimialoilta. Kaikkien palkittujen nimet ja yhteystiedot löytyvät <a href="http&#58;//bit.ly/2zUXTI8" target="_blank">täältä</a>. </p><p>- Halusimme palkinnoilla nostaa kuntatyön arvostusta ja tehdä kehittämistä näkyväksi. Innostusta uudistamiseen on todella paljon, kuntatyötä kehitetään joka puolella Suomea. Myös kunta-ala ansaitsee tunnustuksensa. Tänään voimme kuitenkin palkita vain murto-osan kehittäjistä ja tekijöistä, kertoo ohjelmapäällikkö <strong>Anna-Mari Jaanu</strong>.</p><p>KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelman päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Ohjelmassa tähdätään siihen, että Suomessa on Euroopan parhaat kuntatyöpaikat ja kuntapalvelut ovat vuonna 2020. Vuosina 2015-2017 ohjelmaan on osallistunut lähes 200 kuntaorganisaatioita ja melkein 4300 työntekijää ja esimiestä. Ohjelman jatkokaudelle 2018-2020 on haettu rahoitusta. </p><p>Lisätietoja&#58; </p><p>Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. 050 572 4620<br> Anniina Tuomi, projektipäällikkö, puh. 040 562 6397</p><h3><a href="http&#58;//www.kunteko.fi/" target="_blank">www.kunteko.fi</a></h3>15.11.2017 22:00:00Tiedote16.11.2017 15:14:4163http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/kunteko2020-logo_RGB.png" width="294" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jytyn lomamökkien varausaika vuodelle 2018 alkaa5368<p>​Jytyn lomamökit vuodelle 2018 ovat varattavissa&#160;16.11.2017 alkaen.&#160;Ajalla&#160;16.-30.11.2017 varaavat ne, jotka&#160;eivät&#160;aiemmin ole käyttäneet Jytyn lomamökkietua&#160;tai edellisestä varauksesta on kulunut&#160;2 vuotta.&#160;Tämän jälkeen 1.12.2017 alkaen kaikki jäsenet&#160;voivat varata lomamökkejä vuodelle 2018.<span> Lomamökkien varaukset tehdään suoraan kohteesta. Kaikkien mökkien majoitusvaraus on sitova. <span><span>Vuoden 2018 hinnat, mökkien esittelysivut ja varausohjeet löytyvät <a href="/fi/jasenyys/jasenedut/lomamokit/Sivut/default.aspx">lomamökkisivulta</a>.</span></span></span><br></p><p>Jytyn jäsenenä voit vuokrata viihtyisiä jäsenhintaisia lomahuoneistoja ja -mökkejä ympäri vuoden eri puolelta Suomea. Jytyn loma-asuntoja on vuokrattavissa Levillä, Tahkolla, Rukalla ja Rönnäsissä. Lomahuoneistojen vuokra-aika on yksi viikko. V<span><span>aihtopäivä on Levillä ja Rukalla lauantai ja Tahkolla ja Rönnäsissä perjantai.</span></span></p><p>Vuokrahinta sisältää huoneiston vapaan käytön sekä 2 kpl viikon hissilippuja/huoneisto (Levi, Ruka ja Tahko). <strong></strong>Huoneiston hintaan eivät kuulu liinavaatteet eikä loppusiivous vaan niistä jokainen vastaa itse tai tilaa ne erikseen kohteen varauspalvelusta. Huomioithan lemmikkieläinten osalta, että niistä pitää erikseen sopia ja lemmikistä pitää ilmoittaa haun yhteydessä </p><h4>Lue lisää&#58; <a href="/fi/jasenyys/jasenedut/lomamokit/Sivut/default.aspx">Jytyn lomamökit</a><br></h4><p><br></p>14.11.2017 22:00:00Ajankohtaista15.11.2017 12:06:221517http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Sivut/Mökkikuvat/Tahko1.jpg" width="318" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksien neuvottelut avattu5358 <p>Neuvottelut yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksien uudistamisesta aloitettiin eilen 13.11. Ensimmäisessä tapaamisessa osapuolet kävivät alustavasti läpi tavoitteitaan uudelle sopimuskaudelle. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla, ja aikoja on sovittu tammikuun loppuun asti. Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.1.2018.</p><p> Lisätietoja johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki</p><p><br></p>13.11.2017 22:00:00Ajankohtaista14.11.2017 7:47:05104http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Hyvinvointijaksoja hiihtolomalle!5357 <p>PHT&#58;n talven ja kevään 1.askel-hyvinvointijaksojen&#160;haku on käynnissä. Tarjolla on niin hiihtolomareissuja kuin pääsiäisen viettoa liikunnallisissa merkeissä. Hyvinvointijaksot järjestetään laadukkaissa liikuntakeskuksissa ja kylpylöissä ympäri Suomen. Hiihtolomaviikkojen haku päättyy 10.12. ja jaksoja löytyy pääsiäiselle asti. </p><p>Veikkausvaroin tuetuille jaksoille voivat hakea lapsiperheet sekä työikäiset, jotka ovat työterveyden ulkopuolella, kuten työnhakijat, itsensätyöllistäjät tai yrittäjät. Jos haet pariskuntana, riittää, että toinen kuuluu kohderyhmään. </p><p>Tuetut hinnat&#58; 100€ / 60€&#160; 5 vrk (4 yötä), sisältäen majoituksen, ruoat ja ohjelman. Työttömille jaksot puoleen hintaan.</p><span><span><h3>Lapsiperheet </h3><p>- <strong>Mitä</strong>&#58; 4&#160;yön hyvinvointijaksot perheille<br>- <strong>Kenelle</strong>&#58; Perheille, joilla mukana yksi tai useampi alle 17-v. lapsi<br>- <strong>Mitä maksaa</strong>&#58; <br>Omavastuuosuudet 2017&#58;<br> Aikuiset&#58; 100€/aikuinen / 5 vrk (4 yötä)<br> Lapset 6-16 v&#58; 60 €/lapsi / 5 vrk (4 yötä)<br> Alle 6-vuotiaat lapset&#58; 0 € / 4 vrk<br> Työtön/lomautettu aikuinen&#58; 50 € /5 vrk ( 4 yötä)<br>(Sisältäen ohjelman sekä perhemajoituksen täysihoidolla)<br><strong>Miten haetaan</strong>&#58; sähköisellä hakulomakkeella<br>&gt; <a href="https&#58;//lotu.lomajarjestot.fi/t/PHTPERHE/calendar/search?extendedSearch=true&amp;begin=&amp;end=&amp;resort=&amp;theme=1" target="_blank">Haettavissa olevat jaksot lapsiperheille</a> </p><h4>Lue lisää&#58; <a href="http&#58;//pht.fi/lapsiperheille/" target="_blank">http&#58;//pht.fi/lapsiperheille/</a><br></h4><p></p><h3>Työikäiset aikuiset </h3><span><p>- <strong>Mitä</strong>&#58; <span></span>aikuisten jaksot eri teemoilla, 4 vrk + 2 vrk tai 3 vrk + 3 vrk 12–20 henkilöä.<br>- <strong>Kenelle</strong>&#58;&#160;Työikäiset aikuiset, jotka työsuhteen ulkopuolella, kuten&#160;ammatinharjoittaja,<br> yrittäjä, työnhakija,&#160;lomautettu, freelancer.<br>- <strong>Mitä maksaa</strong>&#58; <br>100 €/hlö/ 4 vrk&#58;n pääjakso (75€/hlö/3 vrk&#58;n pääjakso)<br>50 €/hlö/2 vrk&#58;n seurantajakso (75€/hlö/3 vrk&#58;n seurantajakso)<br>työtön/lomautettu&#58; 50 € / 4 vrk&#58;n pääjakso (37,50 €/ 3vrk&#58;n pääjakso)<br>työtön/lomautettu&#58; 25 € / 2 vrk&#58;n seurantajakso (37,50 €/ 3 vrk&#58;n seurantajakso)<br>(Sisältäen ohjelman sekä majoituksen yhden hengen huoneessa täysihoidolla.)<br><strong>Miten haetaan</strong>&#58; sähköisellä hakulomakkeella<span><span><br>&gt; <a href="https&#58;//lotu.lomajarjestot.fi/t/PHT/calendar/search?extendedSearch=true&amp;begin=&amp;end=&amp;resort=&amp;theme=941" target="_blank">Haettavissa olevat jaksot aikuisille</a></span></span> <span></span></p><h4>Lue lisää&#58; <a href="http&#58;//pht.fi/aikuisille/" target="_blank">http&#58;//pht.fi/aikuisille/ </a></h4></span></span></span><p><br></p><p><br></p><p><br></p>13.11.2017 22:00:00Ajankohtaista14.11.2017 7:35:14109http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/PHT_NELJA¦êSOSA_PERHE_VAAKA.jpg" width="315" style="BORDER&#58;0px solid;" />
STTK: Varhaiskasvatuksen laatu syntyy moniammatillisesta yhteistyöstä5599 <p>Varhaiskasvatuslain uudistamisen lakiehdotusta odotetaan lausunnoille loppuvuoden aikana. STTK&#58;n mielestä varhaiskasvatuksen kehittäminen tarvitsee tuekseen laajaa yhteiskunnallista keskustelua, kun samanaikaisesti perhevapaajärjestelmän uudistamisen myötä palveluihin on odotettavissa tuhansia lapsia lisää.</p><p>Varhaiskasvatuksen laatu syntyy vahvasta moniammatillisesta yhteistyöstä. Ministeriön asettamien selvityshenkilöiden ehdotus varhaiskasvatuksen tiekartaksi sisältää tästä näkökulmasta yksipuolisia esityksiä.<br> - Selvityshenkilöiden mukaan vähintään 40 prosenttia varhaiskasvatuksen henkilöstöstä tulisi olla yliopistossa koulutettuja lastentarhanopettajia. Kasvatustyön arkeen sovellettuna ehdotettu muutos saattaisi käytännössä heikentää palvelujen laatua.</p><p>Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on lastenhoitajia tai lähihoitajia ja kolmasosa lastentarhanopettajia.<br> - Nykyisellä henkilöstörakenteella ja kelpoisuusehdoilla tuotetaan laadukasta varhaiskasvatusta. Jatkokehittämisellä on esimerkiksi varmistettava riittävän pienet lapsiryhmät, turvattava oikea henkilöstömitoitus ja toteutettava kaikkien henkilöstöryhmien täydennyskoulutus.</p><p>Erilaisilla koulutustaustoilla voidaan työelämässä yleensä ja myös varhaiskasvatuksen piirissä hankkia tarvittava ammatillinen osaaminen.<br> - Pätevyyksien jäykistämisen sijaan tulisi ponnistella sen eteen, että alalle koulutettu työvoima hakeutuisi varhaiskasvatuksen palvelutehtäviin ja pysyisi tehtävissään. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on jo pitkään ollut pula pätevistä lastentarhanopettajista, ja kasvatustieteiden kandidaattitaustaisten lastentarhanopettajien vaihtuvuus on suurta. Virallisten pätevyysvaatimuksien kiristäminen entisestään vaikeuttaisi vakanssien täyttämistä ja lisäisi lyhytaikaisten sijaisten käyttöä.</p><p>Varhaiskasvatukseen erikoistuneiden sosionomien kelpoisuus toimia lastentarhanopettajina tulee STTK&#58;n mielestä säilyttää nykyisellään. Sosionomi-lastentarhanopettajat muodostavat enemmistön korkeakoulutaustaisista lastentarhanopettajista.<br> - Keinotekoisten hierarkioiden ja ammatillisten raja-aitojen rakentaminen kuuluu historiaan.</p><p>Alle kouluikäisistä noin viidenneksellä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Tilapäisiä sairastumisia on kaikilla lapsilla.<br> - Näiden lasten hoito ja mahdollisuus osallistua täysipainoisesti varhaiskasvatukseen edellyttää lastenhoitajien ja lähihoitajien osuuden säilyttämistä nykyisellään, STTK korostaa.</p><p>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58; &#160;&#160;&#160; <br>Riina Nousiainen, koulutuspoliittinen asiantuntija, 050 310 6056<br>Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, 040&#160;827 2988</p><p><em>STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 520 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.</em></p>9.11.2017 22:00:00Ajankohtaista10.11.2017 8:15:1853http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jytyn matkavakuutus tuo turvaa yllättävissä tilanteissa5043<p>Matkavakuutus on tarpeen, matkustitpa sitten lähelle tai kauas. Jotain odottamatonta voi sattua silloin, kun sitä vähiten odotat - joskus voi olla kyse ihan tavallisesta flunssasta, joskus voi sattua jotain suurempaakin. Ikävimmissä tapauksissa sairaus tai tapaturma vaatii pidempää sairaalahoitoa tai ainakin lääkärillä käyntiä. Ilman matkavakuutusta hoitokulut voivat nousta pilviin. </p><p>Esimerkiksi pelkästä lääkärikäynnistä Yhdysvalloissa voi joutua maksamaan jopa 400 euroa, mahataudin hoito espanjalaisessa sairaalassa saattaa ylittää 1000 euron rajan, ja jos oikein ikävästi sattuu ja tarvitset pikaisen ambulanssilennon Aasiasta hoitoon Suomeen, hinta voi olla lähes 100&#160;000 euroa.</p><p>Ifistä otettu järjestöjäsenen matkavakuutus auttaa kaikissa tilanteissa. Jäsenkorttisi toimii matkavakuutuskorttina, joten pidä se aina mukana matkustaessasi. Kun sinulla on näyttää korttisi, sopimuskumppanit laskuttavat kulut suoraan Ifiltä eikä sinun tarvitse maksaa hoitokuluja ensin itse. Jos käytät hoitopalveluja, joiden kulut tulevat ensin sinun maksettavaksesi, muista säilyttää kuitit ja tehdä matkan jälkeen vahinkoilmoitus osoitteessa <a href="https&#58;//www.if.fi/">https&#58;//www.if.fi</a></p><h3>If auttaa sinua kellon ympäri</h3><p>Vahingon sattuessa voit pyytää apua Ifin hätäpäivystyksestä vuorokauden ympäri. Jos tarvitset matkalla esimerkiksi apua paikallisen lääkärin löytämiseen, hätäpäivystys auttaa sinua numerossa +358 800 1 3800. Puhelusi ohjautuvat numeron kautta Ifin henkilökorvauspalveluun. </p><p>Kun Ifin oma korvauspalvelu on kiinni, puhelut ohjautuvat kaikkina muina aikoina hätäpäivystykseen, josta saat ohjeita ja neuvoja. Tarvittaessa puhelut ohjataan SOS Internationalin hätäkeskukseen, joka auttaa sinua Ifin yhteistyökumppanina suomen kielellä, oletpa itse missä päin maailmaa tahansa. &#160;</p><h3>Jytyn matkavakuutus turvaa sinua laajasti</h3><p>Matkavakuutus auttaa sinua tapaturmissa ja sairauksien hoidossa. Matkustajavakuutus voi korvata myös tilanteessa, jossa matkasi peruuntuu tai keskeytyy yllättäen esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Lisäksi If on laajentanut matkavakuutusta uudella kriisiturvalla, joka turvaa myös erilaisia kriisitilanteita matkakohteessa. Vakuutus korvaa ehtojen mukaan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen, jos matkakohteessa sattuu terrori-isku, aseellinen selkkaus, luonnonkatastrofi tai epidemia. </p><p>Järjestöjäsenen matkavakuutuksen piiriin kuuluvat myös kanssasi matkaustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Muistathan vakuuttaa myös matkatavarasi varkaiden tai rikkoutumisten varalle. Vakuutuksen matkatavaroillesi voit hoitaa joko erillisellä matkatavaravakuutuksella tai se voi olla jo osana kotivakuutustasi. </p><p>Jos tarvitset matkustajavakuutustodistusta, esim. viisumia varten, tai tarvitset lisätietoja jäseneduistasi, ole yhteydessä Ifiin 010 19 19 19 ma–pe klo 8–20.</p><h4>Varmista nämä ennen matkaa….</h4><p>- Tee matkustusilmoitus ulkoministeriöön varsinkin, jos matkustat riskialttiiseen paikkaan<br>- Tarkista, tarvitsetko matkaa varten uusia rokotuksia<br>- Tarkista, että passisi on voimassa, ja ota kopio tai valokuva passistasi<br>- Pidä lääkkeet käsimatkatavaroissa alkuperäispakkauksissaan ja ota reseptit mukaan <br>- Tarkista, että jäsenkorttisi on mukana, sillä se toimii myös matkavakuutustodistuksenasi<br>- Jos matkakohteessasi ei ole nettiyhteyttä, tallenna puhelimeesi jo etukäteen numerot, joista saat apua vahingon sattuessa<br>- Lisää vinkkejä matkustamiseen löydät täältä <a href="https&#58;//www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/matkavakuutus/matkustaminen">https&#58;//www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/matkavakuutus/matkustaminen</a></p><h4>Kun vahinko sattuu…</h4><p>- Hakeudu lääkäriin tai sairaalaan. Ifin sopimuslääkärit löydät täältä&#58;<br>https&#58;//www.if.fi/henkiloasiakkaat/vahingot/henkilo/matkustaja<br>- Jos tarvitset tarkempia neuvoja esimerkiksi Ifin sopimuslääkärin etsinnässä, löydät puhelinnumeron (+358 800 1 3800) myös jäsenkortistasi.<br>- Muista esittää jäsenkorttisi sairaalassa tai lääkärillä. Jäsenkortti toimii matkavakuutustodistuksenasi.<br>- Ifin sopimuslääkärit laskuttavat suoraan Ifiä. Joskus myös muut lääkäriasemat hyväksyvät matkustajavakuutuskortin maksuvälineenä.<br>- Jos matkavakuutuskorttia tai -todistusta ei hyväksytä maksuvälineenä, maksa kulut itse ja säilytä kuitit. Tee vahinkoilmoitus Ifin Omilla sivuilla tai käytä vahinkoilmoituslomaketta.<br>- Käsittelemme asiasi viipymättä, joten jää odottamaan korvauspäätöstämme ja yhteydenottoamme.</p><p><br></p><h2>Lue lisää Jytyn jäsenen vakuutusturvasta&#58; <a href="https&#58;//www.if.fi/jyty" target="_blank" style="text-decoration&#58;underline;">www.if.fi/jyty</a></h2><br><br><p></p><p><br></p>7.11.2017 22:00:00Ajankohtaista10.11.2017 9:10:551128http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<a href="https&#58;//www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/jyty/etusivu" target="_blank"><img alt="" src="/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Jäsenyys/Jäsenedut/if_blue_rgb.jpg" width="232" style="BORDER&#58;0px solid;" /></a>
STTK: Työelämä- ja sosiaaliasiat kytkettävä EU:ssa talouden ohjaukseen2052<p>EU&#58;n johtajat kokoontuvat 17. marraskuuta Göteborgiin sosiaaliseen huippukokoukseen. Kokouksessa on esillä Euroopan unionin sosiaalisten oikeuksien pilari, johon on kirjattu 20 työelämään ja sosiaalipolitiikkaan liittyvää tavoitetta.<br> <br>STTK&#58;n hallitus pitää tärkeänä, että unionin johtajat sitoutuvat asiakirjan toteuttamiseen. Se edellyttää sitä myös Suomen hallitukselta.<br> - Sosiaalisten oikeuksien pilari on vuosikausiin merkittävin ja laajin eurooppalaisen työelämän uudistamiseen liittyvä asiakirja. Eurooppalainen palkansaajaliike on peräänkuuluttanut sitä turhaan useita vuosia. Vasta nykyinen <strong>Jean Claude Junckerin </strong>johtama komissio on ollut aloitteellinen, puheenjohtaja <strong>Antti Palola </strong>toteaa.<br> <br>Parhaimmillaan sosiaalipilari on työkalu, jolla voidaan vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, parantaa koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, kehittää työsuojelua ja sosiaaliturvaa.<br> - Tavoitteita voidaan jossain määrin toteuttaa kehittämällä eurooppalaista sääntelyä, mutta pääosin se pitää tehdä kansallista lainsäädäntöä kehittämällä. Sosiaalipilari määrittelee kehittämiselle yhteisen suunnan ja tavoitetason, mutta toteutustavat jäävät kansallisesti päätettäväksi.<br> <br>Tällä hetkellä pilarin sisältöalueella on valmisteilla kolme aloitetta&#58; perhevapaisiin kantaa ottava työelämän tasapainoaloite, kirjallisia työsopimuksia koskeva aloite ja liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvaa koskeva aloite. Pilarin teemoihin liittyy kiinteästi myös lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistaminen, jonka valmistelu on jo loppusuoralla.</p><p>&#160;Oleellista pilarissa on työelämän ja sosiaaliasioiden tarkastelu yhdessä talouskysymysten kanssa.<br>- Eurooppalaisen ay-liikkeen tavoite on kytkeä sosiaalisten mittareiden seuranta nykyistä kiinteämmin euroalueen talouden ohjausjaksoon. Se voitaisiin toteuttaa muun muassa jo muutaman vuoden ajan käytössä olleen sosiaalisen tuloskortin avulla, Palola arvioi.<br> <br>Eurooppalainen palkansaajien keskusjärjestö (ETUC) osallistuu Göteborgissa sosiaalisesta pilarista käytävään keskusteluun. Lisäksi se järjestää kokouksen ympärillä oheistapahtumia, joihin palkansaajajärjestöt ympäri Eurooppaa osallistuvat. Mukana ovat myös kaikki suomalaiset keskusjärjestöt. Tänään 7. marraskuuta alkaa eurooppalainen kampanja ”Parempi Eurooppa työntekijöille”. Sen tavoite on nostaa eurooppalaisen työelämän kehittäminen esille ja kannustaa EU&#58;n johtajia työhön sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseksi.<br> <br><em>Lisätietoja STTK&#58;ssa&#58;</em><br><em> Puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030</em><br><em>Kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa, puhelin 040 501 6510</em><br> <br> </p>6.11.2017 22:00:00Ajankohtaista7.11.2017 11:30:5839http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Jyty: Hallinto- ja tukipalveluja ei saa unohtaa2046<p><strong><em>Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki varoittaa unohtamasta hallinto- ja tukipalveluja sote- ja maakuntauudistuksessa. Sote-palvelut, maakunnat ja kunnat tarvitsevat toimivia tukipalveluja, joita ilman organisaatiot eivät toimi ja koko rakennelma sortuu.</em></strong></p><p>– Koko uudistuksen ajan on ollut tunne, että hallinto- ja tukipalveluja ei noteerata juuri lainkaan ja että meidän tehtäväksi ammattiliittona on jäänyt tuoda tämä puute esille, Jytyn puheenjohtaja sanoo.</p><p>Hallinto- ja tukipalvelut sekä yhtenäiset tietojärjestelmät ovat keskeinen osa uudistusta. </p><p>– Tulemme ottamaan valinnanvapauden lakiesityksen lausunnoissa vahvasti kantaa toimivien hallinto- ja tukipalvelujen puolesta sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn että osaltaan neuvottelujärjestö Julkisen alan unioni JAU&#58;n (entiseltä nimeltä Kunta-alan Unioni) nimissä, Pihlajamäki huomauttaa. </p><p>Lisäksi Jytyn edustajat ovat mukana vaikuttamassa monissa STM&#58;n alaisissa työryhmissä. </p><h3>Uudistus menossa huonoon suuntaan</h3><p>– Osa poliittisista päättäjistä on alkanut huomata, että uudistus on menossa todella huonoon suuntaan. Suurena riskinä on nyt erityisesti elintärkeiden sairaaloiden toimintakyvyn ja päivystysvalmiuden rapautuminen. Tämä ongelma koskettaa erityisesti väestömäärältään pieniä ja harvaan asuttuja alueita, kuten Itä- ja Pohjois-Suomea, Pihlajamäki painottaa.</p><p>– Yleisesti ottaen kansalaiset ovat ihmeissään, mitä on tapahtumassa ja onko tämän muutoksen suunta kohti suurta tuntematonta, Jytyn puheenjohtaja ihmettelee.</p><p>Uudistus koskee suoraan työntekijöinä Jytyn jäsenistöstä vähintään puolta ja sote-palveluiden asiakkaina ja maakuntien asukkaina kaikkia.</p><p>– Hyvää korjatussa lakiesityksessä on se, että sosiaalihuollon tehtävät säilyvät viranomaistehtävinä. Tällöin ainoastaan sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus voidaan antaa yksityisille toimijoille.</p><p>– Toisaalta positiivista lakiluonnoksessa on myös se, että kansalaiset pysyvät automaattisesti julkisen sote-keskuksen piirissä vuoteen 2022 asti, mikäli valintaa ei tee palveluntuottajien välillä. Tällöin kansalaisille jää enemmän aikaa miettiä uudistusta.</p><p>Lisätietoja&#58; Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi</p><p><em>* Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK&#58;n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.</em></p><p><br></p>6.11.2017 22:00:00Tiedote7.11.2017 8:03:311717http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Suomen Metsäkeskus aloittaa yt-neuvottelut2051<p>Suomen metsäkeskuksessa on käynnistetty yt-neuvottelut vuoden 2018 talouden tasapainottamiseksi. Henkilöstökuluista haetaan 1,2 miljoonan euron säästöjä.</p><p>Työnantajan esitys sisältää lomautuksia, lomarahan vaihtoa vapaaseen, osa-aikaistamisia ja irtisanomisia. Mahdolliset eläkejärjestelyt voivat pienentää irtisanottavien määrää. Yt-neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. 1,2 miljoonan euron säästöt vastaavat 20 henkilötyövuotta.</p><p>Säästötarve johtuu Metsäkeskuksen valtionavun pienenemisestä. Valtionavun osuus on Metsäkeskuksen budjetista noin 85 prosenttia. Valtion tulo- ja menoarviossa on esitetty Metsäkeskuksen valtionavun laskua 1,8 miljoonaa euroa, ja se on pienentynyt vuosina 2012-2018 10 miljoonaa euroa.</p><p>Metsäkeskuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 560 henkilöä.</p>5.11.2017 22:00:00Ajankohtaista7.11.2017 10:20:2843http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Useita Jytyn yksityisten alojen neuvotteluja alkanut5014<p>​Jytyn yksityisten alojen työehtosopimusneuvotteluja on aloitettu Suomen riistakeskuksen, terveyspalvelualan, Suomen metsäkeskuksen ja yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksista. Aikaisemmin neuvottelujen aloittamisesta kerrottiin myös neuvonta-alan sopimuksessa.<br></p> <h3>Suomen riistakeskuksen neuvottelut alkavat</h3><p>Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus päättyy 31.1.2018. Neuvottelut seuraavasta sopimuskaudesta käynnistyvät vähitellen. Neuvotteluaikoja on sovittu tässä vaiheessa seuraaville ajankohdille&#58; 28.11.2017, 15.1.2018 ja 29.1.2018. Lisää neuvotteluaikoja varataan tarpeen mukaan. Uusi sopimuskausi alkaa 1.2.2018, mikäli neuvotteluissa päästään tulokseen.</p><p><span><span><span><span>Lisätietoja Päivi Salin, työmarkkina-asiamies</span></span>, <br>puh 020 789 3716, paivi.salin@jytyliitto.fi</span></span><br></p> <h3>Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelut alkavat</h3><p>Terveyspalvelualan työehtosopimus päättyy 31.1.2018. Ensimmäinen tunnusteleva tapaaminen Hyvinvointialan liiton kanssa oli 3.11.2017. Myös Unioniin kuuluvat järjestöt pitivät oman tavoitteiden asetantaa ja yhteensovittamista koskevan neuvottelun samana päivänä. Neuvottelut seuraavasta sopimuskaudesta käynnistyvät vähitellen. Seuraava neuvottelu on sovittu 10.1.2018. Lisää neuvotteluaikoja varataan tarpeen mukaan. Uusi sopimuskausi alkaa 1.2.2018, mikäli neuvotteluissa päästään tulokseen.</p><p></p><p><span><span></span></span><span><span><span><span><span><span>Lisätietoja Päivi Salin, työmarkkina-asiamies</span></span>, <br>puh 020 789 3716, paivi.salin@jytyliitto.fi</span></span></span></span><br></p> <h3>Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen neuvottelut</h3><p>Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus päättyy 31.1.2018. Tätä sopimusta koskeva neuvottelukunta on kokoontunut lokakuun alussa ja seuraava kokous on 20.11.2017. Seuraava neuvottelu Paltan kanssa on sovittuna 30.11.2017. Tammikuun 23. päivänä on varattuna neuvotteluaika. &#160;Lisää neuvotteluaikoja varataan tarpeen mukaan. Uusi sopimuskausi alkaa 1.2.2018, mikäli neuvotteluissa päästään tulokseen.</p><p></p><p><span><span><span><span><span><span>Lisätietoja Päivi Salin, työmarkkina-asiamies</span></span>, <br>puh 020 789 3716, paivi.salin@jytyliitto.fi</span></span></span></span><br></p> <h3>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelut käynnistyneet</h3><p>Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus päättyy 31.1.2018. Ensimmäinen tunnusteleva tapaaminen Hyvinvointialan liiton kanssa oli 19.10.2017. Seuraavaa sopimuskautta koskevat neuvottelut jatkuvat 10.11.2017. Tässä vaiheessa ei ole vielä sovittuna muita neuvotteluaikoja. Uusi sopimuskausi alkaa 1.2.2018, mikäli neuvotteluissa päästään tulokseen. Pääpaino neuvotteluissa sijoittuu tammikuulle 2018.</p><p></p><p><span><span>Lisätietoja Päivi Salin, työmarkkina-asiamies</span></span>, <br>puh 020 789 3716, paivi.salin@jytyliitto.fi<br><br></p><h4>Lue lisää työehtosopimusten neuvottelutilanteesta&#58; <a href="/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut-2017-2018/Sivut/default.aspx">Sopimusneuvottelut 2017-2018</a><br></h4><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>5.11.2017 22:00:00Ajankohtaista6.11.2017 14:34:56309http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Kampanja kannustaa käyttämään isäaikaa5013 <p>Sosiaali- ja terveysministeriön uusi Isäaikaa-kampanja kannustaa isiä käyttämään perhevapaaoikeuksiaan. Kampanjalla halutaan lisätä isien perhevapaiden käyttöä sekä korostaa isän ja lapsen yhteisen ajan merkitystä. Tavoitteena on myös vahvistaa isämyönteisyyttä erityisesti miesenemmistöisillä aloilla.</p><p>Isäaikaa-kampanja näkyy ja kuuluu 6. -27.11. muun muassa eri somekanavissa ja radiossa. Kampanjan verkkosivuilla <a href="http&#58;//www.isäaikaa.fi/" target="_blank">www.isäaikaa.fi</a> on tietoa perhevapaista sekä isille että työnantajille, sekä kahdeksan isän omakohtaiset tarinat perhevapaiden iloista.</p><p>Vuonna 2016 isät käyttivät vain noin kymmenen prosenttia kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä. Lähes viidennes isistä ei käytä lainkaan perhevapaata.</p><h4>Lue lisää&#58; <a href="http&#58;//www.isäaikaa.fi/" target="_blank">www.isäaikaa.fi</a><br></h4><p> <br> </p>5.11.2017 22:00:00Ajankohtaista6.11.2017 10:18:59176http://tuotanto.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<img alt="" src="/fi/ajankohtaista/tiedotteet/PublishingImages/isa-aikaa.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />