Ammattijärjestöt vaativat monipuolista ja kattavaa päivähoito- ja varhaiskasvatusselvitystä

3.12.2015

Päivähoito ja varhaiskasvatushenkilöstöä edustavat ammattijärjestöt ovat tiistaina 1.12. toimittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriölle

aloitteen, jossa esitetään laajan ja monipuolisen varhaiskasvatusselvityksen tekemistä keväällä 2016 ja seurantaselvityksen tekemistä 2017. Järjestöjen mielestä näiden selvitysten pohjalta voidaan antaa selkeä selonteon eduskunnalle eduskunnan tahdon mukaisesti 2017. Selvityksen toivotaan antavan pohjan myös varhaiskasvatuslain jatkovalmistelulle.

Ammattijärjestöjen mielestä varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kehittämisen kannalta on tärkeää saada tieto päivähoito ja varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuodoista, palveluverkosta, palvelujen laadusta ja sisällöstä sekä päivähoidon henkilöstörakenteesta, henkilöstön kelpoisuuksista, johtamisjärjestelyistä sekä lapsiryhmien muodostamisesta ja hoito-ja kasvatushenkilöstön välisen suhdeluvun toteutumisesta. Ammattijärjestöt edustavat yli 50 000 päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa toimivaa ammattilaista.

Lue lisää: Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskeva kannanotto (pdf)