Uusi hankintalaki tuo uusia kilpailuttamismenettelyjä

22.6.2016

​Hallitus esittää 22.6.2016 muutoksia hankintamenettelyä koskevaan lainsäädäntöön. Keskeisimmät muutokset koskevat uusia kilpailuttamismenettelyjä ja hankintojen kansallisia kynnysarvoja.

Hankintalaki velvoittaa julkisyhteisöt ja eräät muut toimijat, kuten vakiintuneesti julkista tukea saavat tahot kilpailuttamaan tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi. Kansalliset kynnysarvot ovat euromääräisiä tasoja, joiden ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakeja.

Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousisi 60 000 euroon nykyisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohoaisi 100 000 eurosta 400 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyisi nykyisessä 150 000 eurossa. Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät edelleen hankintalainsäädännön ulkopuolelle.
 
Lue lisää: http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uudistettu-hankintalaki-selkeyttaa-kilpailutusta-ja-nostaa-kynnysarvoja