Työterveyslaitoksen yt-neuvottelut päättyivät 12.10.

​Elokuun lopussa alkaneet Työterveyslaitoksen (TTL) yt-neuvottelut päättyivät 12.10.2015. YT-neuvottelut koskivat koko toimintaa ja organisaatiorakennetta. Tavoitteena on sopeutua valtionavun huomattavaan vähentymisen.

TTL:n lähettämän tiedotteen mukaan sopeutuminen toteutetaan fokusoimalla osaamisalueita ja toimintakokonaisuuksia, keventämällä organisaatiota, tehostamalla toimintoja ja tilankäyttöä sekä etsimällä uusia tulolähteitä.

Organisaatiota ja toimintakokonaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset päätökset pyritään tekemään pääosin lokakuussa ja henkilöstöä koskevat päätökset pääosin marraskuussa. Päätökset voivat johtaa enimmillään 200 työsuhteen päättymiseen.

Työterveyslaitoksen valtionapuun suunnitellut leikkaukset vuosina 2013–2017 ovat lähes 15 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 40 prosentin vähennystä laitoksen saamaan valtionapuun. Suurin vähennys, 7,8 miljoonaa euroa, kohdistuu vuodelle 2016.

Työterveyslaitoksen rahoituksesta n. 50 prosenttia tulee valtion budjetista, toinen puoli tulee ulkopuolisesta T&K-rahoituksesta sekä asiantuntijapalveluiden ja julkaisujen myynnistä.

Työsuhteita on noin 680. Toimipisteitä on Helsingissä (päätoimipiste), Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.