Työterveyslaitokseen neuvottelutulos

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta syntyi 22.9. neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 18,67 euroa tai 0,5 %. Korotustapa valitaan sen perusteella, kumpi vaihtoehdoista tuottaa suuremman korotuksen.

Erikoistumassa olevien lääkärien vähimmäispalkkoja korotetaan 1.1.2016 0,5 %.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 0,5 %.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi p. 040 719 6506