Työllisyystyöryhmän raportti valmistui

5.10.2016

Pääministeri Sipilän hallitus nimesi talousarvioneuvottelujen yhteydessä valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämään kolmikantaista työryhmää, jonka tehtävänä oli laatia esitys työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyyden keston lyhentämiseksi. Työllisyystyöryhmän raportti on nyt valmistunut.
Lue lisää:
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyollisyystyoryhman-raportti-valmistui-valtiosihteeri-hetemaen-tiedotustilaisuus-klo-16

STTK:n hallituksen näkemys työllisyysraportista, klikkaa seuraavaa linkkiä: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/STTKn-hallitus-työllisyysraportista-Jo-riittää.aspx