Tutkimus: Työn laatu vaihtelee erilaisissa määrä- ja osa-aikatöissä

19.11.2015

​Projektityöntekijät ja määräaikaisessa virassa tai työsuhteessa olevat kokevat työn laadun parhaimmaksi määräaikaisessa työsuhteessa olevista. Sijaisilla, kausi- ja kutsutyössä olevilla sen sijaan on erilaisia kuormitustekijöitä kuten ilta-, yö-, vuoro- ja viikonlopputöitä, fyysistä rasittavuutta ja heikot vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Työyhteisön ilmapiiri on ja tuki koetaan pääosin myönteisesti.

Nämä tulokset saatiin Tampereen yliopiston ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen projektissa, jossa tutkittiin, poikkeavatko työn laatu ja myöhempi työurakehitys erilaisissa osa- ja määräaikaisissa töissä työskentelevillä verrattuna kokoaikaisessa ja pysyvässä työsuhteissa työskenteleviin. Suomessa on noin 15 prosenttia palkansaajista osa-aikaisissa työsuhteissa. Määräaikaisten työsuhteiden osuus on ollut 15-17 prosenttia koko 2000-luvun ajan.

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa olivat mukana professori Jouko Nätti ja tutkijatohtori Satu Ojala Tampereen yliopistosta ja tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevillä on keskimäärin niukempi palkka, vähemmän vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja huomattavasti epävarmuutta työssä verrattuna pysyvissä työsuhteissa oleviin palkansaajiin. Määräaikainen työ on samalla yhteydessä epävakaaseen työurakehitykseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa työelämän ilmiöistä, jotta työelämän laatua voidaan parantaa ja työuria pidentää.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Satu Ojala
Puh. 050 318 6176
satu.ojala@uta.fi
Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen
Puh. 09 2535 7335
merja.kauhanen@labour.fi
Professori Jouko Nätti
Puh. 040 7466 519
jouko.natti@uta.fi