Tuore tutkimus: Selvästi useammat asiat erottavat kuin yhdistävät nykyisten hallituspuolueiden kannattajia

7.11.2016

​Selvästi useammat asiat erottavat kuin yhdistävät nykyisten hallituspuolueiden kannattajia, osoittaa e2:n tuore tutkimus "Miksi hallitukset kompuroivat? Tutkimus puolueiden kannattajien näkemyseroista".

Raportti julkaistiin maanantaina 7.11. klo 13.00 ja se on ladattavissa e2:n sivuilta www.e2.fi .

Keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajia yhdistää oikeistokonservatiivisuus, mutta ne ovat erimielisiä esimerkiksi EU-politiikasta, Venäjä-suhteista, maahanmuutosta, aluepolitiikasta ja työurien pidentämisestä.

Hallitusvaihtoehdoksi on esitetty punavihreää oppositiota, mutta sekään ei ole yhtenäinen. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia yhdistävät vasemmistolaisuus ja liberaalius, mutta ne ovat erimielisiä samoista asioista kuin hallituspuolueiden kannattajat.

– Hallituksen leikkauspolitiikan vastustaminen on ainoa asia, joka selkeästi yhdistää pääoppositiopuolueiden kannattajia, e2:n tutkija Jussi Westinen toteaa.

Muut enemmistöhallitusvaihtoehdot ovat vieläkin epäyhtenäisempiä, kun perusteena ovat vasemmisto–oikeisto- ja liberaali–konservatiivi-jaot. Tutkimus osoittaa, että puolueiden kannattajien toiveet on hyvin vaikea yhteen sovittaa kaikissa enemmistöhallituksissa.

Perussuomalaisiin pettyneet palasivat passiivisiksi tai hakevat ratkaisua pienpuolueista

Äänestäjien liikkuvuus on ollut suurta vuoden 2015 vaalien jälkeen. Perussuomalaisista on siirtynyt äänestäjiä erityisesti SDP:hen, äänestämättömiin ja pienpuolueisiin.

– Perussuomalaiset tarjosivat vuosien 2011 ja 2015 vaaleissa kanavan protestille. Demokratian toimivuuteen pettyneet perussuomalaiset ovat nyt siirtyneet eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin tai heittäneet hanskat tiskiin. Vasemmistoon siirtyneet ovat tyytymättömiä leikkauksiin, e2:n tutkija Ville Pitkänen toteaa.

Keskustan jättäneet ovat huolestuneita eriarvoisuudesta ja arvioivat, ettei Suomessa pärjää enää yritteliäisyydellä ja ahkeruudella. Kokoomuksesta on siirtynyt äänestäjiä kahteen vastakkaiseen suuntaan: Vihreisiin on liikkunut arvoliberaaleja, jotka haluaisivat Suomen kasvattavan globaalia vastuutaan. Perussuomalaisiin on siirtynyt suomalaisten etua korostavia arvokonservatiiveja.

Vasemmisto–oikeisto-jako jyrkentynyt

Vasemmisto–oikeisto-jako on syventynyt äänestäjäkunnassa 2000-luvulla ja erityisesti viime eduskuntavaalien jälkeen. Hallituspuolueiden kannattajien selvä enemmistö sijoittaa itsensä poliittiseen oikeistoon, pääoppositiopuolueiden vasemmistoon.

Lähes kaikki kokoomuslaiset ovat oikeistolaisia. Keskustalaisista itsensä vasemmalle sijoittaa 5 prosenttia, poliittiseen keskustaan 27 prosenttia ja oikealle 68 prosenttia. Keskustan kannattajien sijainti on pysynyt hyvin vakaana koko 2000-luvun ajan.

Perussuomalaisten kannattajakunta on ottanut ison askeleen oikealle – nyt kaksi kolmesta sijoittaa itsensä oikeistoon. Vasemmistolaiset duunarit ovat siirtyneet ennen kaikkea SDP:hen, ja jäljelle ovat jääneet oikeistolaisemmat äänestäjät.

Vasemmistoliiton ja SDP:n, mutta myös vihreiden kannattajakunnat ovat vasemmistolaistuneet. Vihreiden kannattajista 69 prosenttia sijoittaa itsensä vasemmistoon. Vain 19 prosenttia vihreistä pitää itseään oikeistolaisena.

Tutkimustulokset perustuvat kyselyyn, johon vastasi 4 705 suomalaista. Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelilla 15.–21.3.2016. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin 2000-luvun eduskuntavaalitutkimusaineistoja. Kysymyksenasettelusta, analyyseistä ja tutkimusraportista vastasi e2.