Tarasti selvittämään itsehallintoalueiden tehtäviä

25.11.2015

​Ministeri Lauri Tarasti on valittu selvittämään yhdessä ministeriöiden kanssa aluehallinnon tehtävät, erityisesti alueellisia ja kuntien lakisääteisessä yhteistyössä hoidettuja tehtäviä, jotka siirrettäisiin perustettaville itsehallintoalueille. Aluehallinnon selvityshenkilö aloittaa työnsä 8.12.

On myös mahdollista, että osaa siirrettävistä tehtävistä hoidetaan itsehallintoalueiden yhteistyönä tai yhtä aluetta laajemmalla alueella. Samalla selvitetään, voidaanko joitakin aluehallinnon ja alueellisesti hoidettuja tehtäviä siirtää kokonaan tai joiltain osin kunnille.

Itsehallintoalueet perustetaan 2019 alkaen monitoimialaisiksi. Alueille osoitetaan pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät, ELY-keskusten alueiden- ja elinkeinoelämänkehittämistehtävät sekä mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto.
Selvityksen pohjalta hallitus tekee yhteensovituslinjauksen alkuvuodesta 2016.