STM pyytää lausuntoa työttömyysturvalain aktiivimallin kehittämiseksi

25.6.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen. Lausuntoaikaa on 2.8.2018 saakka.
Ehdotus perustuu hallituksen keväällä tekemään päätökseen kehittää työttömyysturvalaissa tarkoitettua aktiivimallia.

Esityksessä ehdotetaan, että nykytilaan verrattuna työttömyysturvalain aktiivimallissa hyväksyttäisiin myös eräiden järjestöjen, kuntien ja työnantajien järjestämää toimintaa aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta kerryttäväksi toiminnaksi. Tavoitteena on laajentaa toimintaa järjestävien joukkoa.

Toiminnan sisältöön, mikä edelleen tarkoittaisi osallistumista edellyttävää valmennusta tai muuta toimintaa, jolla tuetaan henkilön työllistymistä, ei ole tarkoitus ehdottaa muutoksia.

Lue lisää:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-pyytaa-lausuntoa-tyottomyysturvalain-aktiivimallin-kehittamiseksi