Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016

21.3.2016

​Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Valvira voi myöntää sosiaalihuollon ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia:
- oikeuden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä
- oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä
- rajoitetun ammatinharjoittamisluvan

Lue lisää:
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet