Kunta-alan unioni: Laitoshuoltajat poistumassa palveluketjusta

16.6.2016

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta ollaan uudistamassa rajusti ja tutkintojen määrä on puolittumassa. Tutkintojen laaja-alaistaminen ja yhdistäminen merkitsee nykyisten julkisen sektorin ammattien häviämistä. 

Kunta-alan unioni ry esittää, että laitoshuoltajan ja kotityöpalvelun ammattitutkinnot säilytetään tutkintorakenteessa nykyisellään. Lisäksi kotityöpalvelujen ammattilaisten työ on huomioitava laajemmin osana henkilöstömitoituksia.

Laitoshuoltajan ja kotityöpalvelujen ammattitutkinnot ovat vastanneet kasvavaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen. Laitoshuoltajan työajasta 48 % on asiakkaan tarpeisiin vastaavaa välitöntä hoitotyötä. Ellei laitoshuoltajia olisi esimerkiksi sairaaloissa, asumispalveluissa tai päiväkodeissa, muiden ammattilaisten tulisi paikata laitoshuoltajilta jäävä asiakastyön osuus. Tällä on merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Kotityöpalvelujen ammattilaiset vastaavat kodin ja perheiden arjen palvelutarpeisiin. Kotityöpalvelujen kysyntä kasvaa sote-palveluiden rakenteiden uudistuessa. Esimerkiksi palvelurakenteen muutos laitoksista kohti kodinomaisempaa hoitoa haastaa monet toimintamallit. Perinteisen laitoshoidon sijaan palvelutuotannossa korostuu laajempi kotona asumisen turvaaminen ja se edellyttää myös osaamisen laajempaa kirjoa. 

Kiinteistöpalveluihin liittyvät osaaminen ei tällä hetkellä riitä vastaamaan hyvinvointipalvelujen tuki- ja peruspalvelujen laatu- ja hygieniavaatimuksiin sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, kouluissa, kuntoutuslaitoksissa, vanhusten palvelulaitoksissa sekä yksittäisissä kodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa. Laitoshuoltajien tehtävä ei ole pelkästään kohteen puhtaanapitoa, vaan myös asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimista.

Tutkintorakenteiden uudistuksessa on huomioitava hyvinvointipalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden tarpeet ja työnjako. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan jatkossakin moniosaajuutta, jossa yhdistyvät puhtaus-, ravitsemis- ja huolenpitopalvelujen työkokonaisuudet korkeaan laatu- ja hygieniatasoon.

Maan hallituksen tavoitteina on kehittää eri henkilöstöryhmien tehtäväjakoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä pienentää ikäihmisten palveluissa henkilöstömitoituksia. Tehtäväjaon uudistamisella haetaan vastausta kasvavaan palvelutarpeeseen sekä väheneviin henkilöstöresursseihin. Kunta-alan unioni muistuttaa, että tavoitteisiin voidaan vastata ottamalla kotityöpalveluiden ammattilaisten osaaminen osaksi palveluketjua. Esimerkiksi vanhuspalveluiden henkilöstömitoitukset eivät tällä hetkellä tunnista kotityöpalvelujen ammattilaisia, joten päinvastaiseen suuntaan kulkeminen olisi nyt kohtalokasta.

Lisätietoja:

- puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, JHL, p. 040 702 4772
- puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Jyty, p. 0400 537 756

Kunta-alan unionin muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty. www.jhl.fi, www.jytyliitto.fi