Suomen kirjastoseura: Kirjastoalan koulutusta pitää kehittää, ei karsia

​Oulun ammattikorkeakoulun hallitus esittää kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelman lakkauttamista.

Suomen kirjastoseura toivoo, että esitystä punnitaan opetus- ja kulttuuriministeriössä kirjastoalan koulutuksen kokonaisuuden kannalta. Suomalainen kirjastoverkko tarvitsee palvelujen kehittämiseksi korkeakoulutettuja ammattilaisia ympäri Suomen. Leikkausten sijaan alan koulutusta pitää kehittää ja mahdollisuutta verkko-opintoihin lisätä.

Tällä hetkellä korkeakoulutettujen ammattilaisten osuus kirjastojen henkilöstöstä on huomattavasti muita alueita korkeampi Länsi-Suomessa, johon myös kirjastoalan ammattikorkeakouluopetus keskittyy (Turku, Seinäjoki).

Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus on tarjonnut ainoana oppilaitoksena koko maahan ammattikorkeakoulutasoista verkko-opetusta. Koulutusohjelma on siten palvellut Pohjois-Suomen lisäksi myös Itä-Suomen kirjastoja, joissa on pulaa pätevästä henkilöstöstä.

Oulun AMK:n koulutusohjelma on myös resurssi lähialueen kirjastoille: kirjastoalan opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten kirjastojen kanssa opinnäytteiden ja harjoittelujen muodossa.

Oulun AMK:n hallitus esittää lakkauttamisen yhtenä perusteena sitä, että Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen koulutus vastaa saman alan koulutustarpeeseen. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat kuitenkin erilaisia toimijoita. Yliopistolla painotus on tutkimuksessa ja teoreettisessa tarkastelussa, kun taas ammattikorkeakoulu on lähellä käytännön työelämää ja tähtää työelämää kehittäviin valmiuksiin.

Kannanotto: http://suomenkirjastoseura.fi/toiminta/kannanotot/

Lisätietoja:
Rauha Maarno, toiminnanjohtaja, Suomen kirjastoseura, puh. 044 7481801, rauha.maarno@fla.fi
Jukka Relander, puheenjohtaja, Suomen kirjastoseura, puh. 050 3215632, jukka.relander@lektio.fi
http://suomenkirjastoseura.fi