​Kelan vastine: Kelassa suhtaudutaan tasavertaisesti kaikenikäisiin työnhakijoihin

21.10.2016

Jytyn tiedotteessa (21.10) kirjoitettiin Kelan rekrytoinneista. Tiedotteen mukaan perustoimeentulotuen siirto Kelaan ei ole henkilöstön rekrytoinnin osalta sujunut mallikkaasti. Tiedote sisälsi joitain seikkoja, joita on syytä selventää tai oikaista.

Kela on arvioinut perustoimeentulotuen henkilöstötarpeen olevan vuonna 2017 noin 750 henkilötyövuotta. Tehtäviin tarvittavaa henkilöstöä on rekrytoitu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen hakukierros järjestettiin Kelan omalle henkilöstölle sisäisenä hakuna, toinen kunnissa toimeentulotuen tehtävissä työskenteleville ja kolmas haku kaikille avoimena julkisena hakuna.

Noin kolmasosa toimeentulotukeen tarvittavasta henkilöstömäärästä katetaan Kelan sisäisin henkilöstösiirroin siitä syystä, että Kela pyrkii ennakoimaan mahdolliset henkilöstötarpeen muutokset omissa tehtävissään.

Kela sai toimeentulotuen tehtäviin yli 6 700 hakemusta. Kaikki tehtäviin valitut ovat käyneet läpi samanlaisen rekrytointiprosessin. Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna. Videohaastatteluun osallistui 1 800 henkilöä. Videohaastattelusta jatkoon päässeet 700 henkilöä haastateltiin lisäksi henkilökohtaisesti. Hakijoiden oikeusturvan kannalta on ollut tärkeää, että rekrytointiprosessissa heitä on kohdeltu tasapuolisesti. Ketään ei ole asetettu toisiin nähden eri asemaan valintaperusteisiin kuulumattoman seikan takia.

Rekrytoinneista ovat vastanneet kokeneet esimiehet ja valintapäätökset on tehty hakuilmoituksen kriteerien mukaisesti kokonaisarvioinnin perusteella. Rekrytointiprosessi on mahdollistanut ansioituneimpien hakijoiden valinnan tehtäviin.
Kuntien sosiaalitoimistojen henkilöstölle suunnattu haku järjestettiin huhtikuussa. Tässä haussa oli haettavana tiimipäällikön, etuuskäsittelijän ja palveluneuvojan tehtäviä, joita haki yhteensä 1 137 eri henkilöä (1 558 hakemusta). Hakijoista 679 kutsuttiin haastatteluun ja heistä valituksi tuli 199 henkilöä. Osa valituista on myöhemmin perunut tehtävän vastaanottamisen.

Kunnista Kelaan palkattujen henkilöiden ikäjakauma vastaa Kelan normaalia vuosittaista uusien toimihenkilöiden ikäjakaumaa. Kunnista Kelaan valituista henkilöistä on yli 50-vuotiaita 21 %, 40–49-vuotiaita 20 %, 30–39-vuotiaita 31 % ja alle 30-vuotiaita 28 %. 11 valituista henkilöistä on täyttänyt 55 vuotta. Vanhimmat valitut henkilöt ovat 59-vuotiaita.

Kelan ikäohjelman mukaan Kelan työyhteisöissä suhtaudutaan tasavertaisesti kaikenikäisiin työntekijöihin. Tämä koskee myös rekrytointeja.

Pasi Lankinen, henkilöstöjohtaja
Kelan Esikuntapalvelut, henkilöstövoimavarayksikkö