Jyty: Ansiosidonnaisen leikkaus lyhytnäköistä

14.10.2015

​Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pitää erittäin valitettavana ja lyhytnäköisenä politiikkana hallituksen aikomuksia leikata ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kestoa tilanteessa, jossa maassa on noin 350000 työtöntä eikä työllisyydessä näy paranemisen merkkejä lähivuosien aikana.

”Toteutuessaan leikkaukset tulevat merkitsemään merkittäviä heikennyksiä työttömien toimeentuloon ja uhkaavat viedä yhä suuremman joukon heistä kuntien toimeentuloluukulle. Se on kuin hölmöläisten peiton jatkamista. Samaan aikaan kun valtion menot keventyvät, kuntien maksutaakkaa ollaan kasvattamassa. ”

Jytyn puheenjohtajan mukaan on erittäin ongelmallista, jos hallituksen asettaman työryhmän työttömyysturvauudistusesitys perustuu vain uskoon, että ansiosidonnaisen lyhentämisellä työttömät työllistyisivät nykyistä nopeammin.

”Pikemminkin nyt tulisi miettiä sitä, miten leikkausten sijaan työttömyysturva voisi toimia nykyistä kannustavammin ja joustavammin tilanteessa, jossa työtön haluaa esimerkiksi kouluttautua työttömyysaikana. Nykyäänhän sekin on sanktioitu ja turvan voi menettää. ”

Hallituksen lopullinen esitys työttömyysturvan muutoksista valmistuu keväällä 2016. Työryhmän ehdotus toimii hallituksen yksityiskohtaisen lainvalmistelun pohjana. Sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alusta. Jos työryhmän esitys toteutuu, pisin ansiosidonnainen lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Alle kolmen vuoden työhistorialla ansiosidonnaiselta putoaisi nykyisen 400 päivän sijaan 300 päivän jälkeen. Vain 58 vuotta täyttäneillä kesto on säilymässä 500 päivässä. Toimien nettovaikutus julkisiin menoihin olisi arviolta 135 miljoonaa euroa vuoden 2019 menojen tasolla.

Lisätietoja: pj. Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty edustaa noin 62 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.