Järjestöbarometri 2016: Sote-uudistus muuttaa järjestöjen toimintaympäristöä ja kumppanuuksia

1.10.2016

Järjestöbarometrin 2016 mukaan yli puolet valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä ja vajaa viidennes niiden paikallisyhdistyksistä arvioi sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttavan merkittävästi toimintaansa. Huolta on siitä, millaiset mahdollisuudet järjestöillä on vastaisuudessa toimia palveluntuottajina ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä kunnissa. Lähes tuhat järjestöä tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, eniten ympärivuorokautisia asumispalveluita. Tämä käy ilmi Järjestöbarometri 2016:sta, jonka SOSTE julkaisi perjantaina 30.9.

Barometrissä todetaan, että sosiaali- ja terveysjärjestöt elävät suurten muutosten keskellä: Sote-uudistus muuttaa niiden toimintaympäristöä ja kumppanuuksia. Järjestöt ovat useimmiten toimineet kunnissa ja tehneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhdessä kuntien kanssa. Nyt kuntien rinnalle tulevat kumppaneiksi maakunnat.

Nyt ilmestyneen kymmenennen barometrin erityisteemoja ovat järjestöjen tulevaisuus ja niiden henkilöstö- ja johtamiskäytännöt.

Lue lisää: http://www.soste.fi/ajankohtaista/jarjestobarometri-2016-monikulttuurisuus-ei-ole-uhka-sosiaali-ja-terveysjarjestoille.html