Hallitus tiukentaa työn vastaanottamisvelvollisuutta työttömyysjaksojen lyhentämiseksi

20.10.2016

​Hallitus antoi 20.10.2016 eduskunnalle esityksen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää työttömyysjaksoja. Muutoksilla korostetaan työttömyysetuuden vastikkeellisuutta sekä työttömän velvollisuutta hakea työtä ja parantaa edellytyksiään työllistyä.

Esityksen mukaan työttömällä olisi kolmen kuukauden ammattitaitosuojan päätyttyä velvollisuus työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä hakea ja ottaa vastaan myös sellaista kokoaikatyötä, josta maksettava palkka on työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kustannusten jälkeen pienempi kuin hänelle maksettava työttömyysetuus.

Esitetyillä muutoksilla ohjattaisiin työssäkäyntiin myös kotoa 80 kilometrin päähän ulottuvan työssäkäyntialueen ulkopuolella. Jos henkilöllä on oma auto käytettävissään, hänen edellytettäisiin käyttävän sitä työmatkoihin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella, eikä työpaikan sijainti työssäkäyntialueen ulkopuolella enää olisi pätevä syy erota työstä.

Työstä kieltäytymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa pidennettäisiin, jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta.

Lue lisää:
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/tyon-vastaanottamisvelvollisuutta-tiukennetaan-tyottomyysjaksojen-lyhentamiseksi