Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt tapasivat, työllisyystyöryhmän raportin pohjalta haetaan edelleen yhteisymmärrystä

6.10.2016

​Työllisyystyöryhmän raportin pohjalta haetaan yhä yhteisymmärrystä kolmikantaisesti. Hallitus keskusteli työryhmän ehdotuksista keskiviikkona 5. lokakuuta työmarkkinakeskusjärjestöjen johdon kanssa Kesärannassa. Tapaamisesta laadittiin muistio, jonka pohjalta työtä ratkaisun löytämiseksi haetaan.
Hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin ja työllisten määrän lisääminen 110 000 henkilöllä.

Lue lisää:
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-ja-tyomarkkinakeskusjarjestot-tapasivat-kesarannassa-5-lokakuuta

Muistio tapaamisesta: http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1266558/Muistio+hallituksen+ja+ty%C3%B6markkinakeskusj%C3%A4rjest%C3%B6jen+tapaamisesta+5.10.2016/6a309142-49e7-44fa-ae90-c2fbdebdd171