Hallitus aikoo lyhentää ansiosidonnaisen kestoa

Hallitus aikoo leikata ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kestoa 500 päivästä 400 päivään. Niillä, joilla on alle kolme vuotta työhistoriaa, kesto alenisi 400 päivästä 300 päivään. 58 vuotta täyttäneillä kesto säilyisi 500 päivänä.

Lisäksi hallitus aikoo pidentää omavastuuaikaa viidestä seitsemään päivään. Maksettavaa korotettua ansio-osaa on tarkoitus myös alentaa. Uudet korotetun ansio-osan prosentit ovat 55 ja 25.

Hallituksen asettaman rtyöryhmän esityksen mukaan pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosista luovuttaisiin. Toimien nettovaikutus julkisiin menoihin olisi arviolta 135 miljoonaa euroa vuoden 2019 menojen tasolla. Arviossa ei ole otettu huomioon dynaamisia vaikutuksia.

Hallitus sanoo arvioivansa kaikkien työllisyyttä ja kilpailukykyä parantavien toimien yhteisvaikutuksia ja hallitusohjelmassa linjattujen toimien toteutumista kevään 2017 kehysneuvottelujen yhteydessä. Hallitus päättää tuolloin alkuperäisten vaikutustavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisesti tarvittavista täydentävistä toimista.

Hallituksen esitys valmistuu keväällä 2016. Muutos astuu voimaan vuoden 2017 alusta.