10 kysymystä ja vastausta mielenosoituksesta 18.9.

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittavat mieltään Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen. Myös paikallisia mielenosoituksia järjestetään eri puolella Suomea.

Askarruttaako sinua jokin asia liittyen perjantain mielenosoitukseen? Tältä sivulta löydät kysymyksiä ja vastauksia, joissa käydään läpi sinun kannaltasi tärkeimmät asiat. Mikäli jokin asia jäi edelleen askarruttamaan, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi.

1. Mistä mielenosoituksessa on kyse?

Mielenosoituksella puolustamme työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista. Vastustamme hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja. Hallitus ilmoitti viime tiistaina muun muassa vuosilomaoikeuden rajoittamisesta, sairausloman palkattomasta karenssipäivästä, arkipyhien palkattomuudesta sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta pakottamalla.

2. Onko Jyty mukana mielenosoituksessa?

Jyty on mukana mielenosoituksessa liittohallituksen päätöksellä ja kehottaa kaikkia jäseniään osallistumaan.

3. Miksi Jyty on mukana mielenosoituksessa?

Jyty ei voi hyväksyä hallituksen aikeita rajoittaa työmarkkinaosapuolten oikeuksia sopia työntekijöiden työehdoista. Suomalaisen työmarkkinajärjestelmän tärkeä osa on osapuolten välinen laaja sopimusoikeus. Jyty vastustaa myös työntekijöihin kohdistuvia yksipuolisesti päätettyjä työehtojen heikennyksiä.

4. Onko kyseessä lakko?

Kyseessä ei ole lakko. Kyse on mielenosoituksesta, joka on suunnattu hallituksen esittämiä työehtojen heikennyksiä ja sopimusoikeuden rajaamista vastaan. Jytyläiset osallistuvat mielenosoitukseen omalla ajallaan.

5. Onko Jytyn jäsenillä oikeus osallistua?

Mielenosoitus ei miltään osin kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen tai sen määräyksiin eikä se siksi ole työehtosopimuslaissa kielletty työtaistelutoimenpide tai laiton lakko.

Työntekijällä on oikeus poistua työpaikalta mielenosoitukseen ilman seuraamuksia. Työnantaja voi kuitenkin pidättää työntekijän palkan poissaoloajalta.

Viranhaltijoilta oikeus osallistua muita kuin virkaehtosopimusasioita koskeviin työtaistelutoimenpiteisiin on lainsäädännöllä poistettu. Virkasuhteessa oleva ei siis voi mielenosoitukseen työaikanaan osallistua.

6. Onko jokaisen jäsenen pakko osallistua mielenosoitukseen?

Ei ole. Osallistuminen on vapaaehtoista ja jokainen voi itse päättää osallistumisestaan (pl. virkasuhteessa olevat). Suomen lainsäädäntö takaa työntekijälle oikeuden osallistua mielenosoitukseen, mutta osallistuminen ei ole pakollista.

7. Tuleeko jäsenelle vaikeuksia mielenosoitukseen osallistumisesta?

Ei tule. Työntekijöillä on oikeus osallistua mielenosoitukseen (pl. virkasuhteessa olevat). Jyty on ilmoittanut keskitetysti työnantajille osallistumisesta mielenosoitukseen ja tämän lisäksi yhdistykset ja luottamusmiehet ovat olleet paikallisesti yhteydessä työnantajiin. Työntekijän tulee kuitenkin myös itse ilmoittaa lähiesimiehelleen olevansa poissa töistä mielenosoituksen ajan.

8. Korvaako Jyty jäsenilleen ansiomenetystä mielenosoitukseen osallistumisen ajalta?

Ei korvaa. Jytyläisillä (pl. virkasuhteessa olevat) on oikeus osallistua mielenosoitukseen omalla ajallaan.

9. Miten pääsen Helsingin mielenosoitukseen perjantaina?

SAK, Akava ja STTK järjestävät yhteiskuljetuksia Helsinkiin. Näiden kuljetusten tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. Jytyn maksaa jäsentensä osallistumisen kuljetuksiin.

Yhteiskuljetuksen lisäksi myös osa Jytyn yhdistyksistä järjestää omia kuljetuksia. Näistä kuljetuksista saat lisätietoa omasta yhdistyksestäsi.

10. Mistä saa parhaiten ajantasaista tieto mielenosoituksesta?

Jyty lähettää jäsenilleen tietoa sähköpostitse, mutta ajantasaisin tieto löytyy Jytyn nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta. Seuraa Jytyn tiedottamista nettisivujen ja sosiaalisen median välityksellä, jotta saat tiedon muun muassa tarkasta kokoontumispaikasta Rautatientorilla.