Jytyn luottamusmiespäivät: Jäsenistö tarvitsee luottamusmiehiä erityisesti muutostilanteessa

13.3.2017

Jytyn luottamusmiespäiville Jyväskylään 11.-12.3. kokoontui noin 130 jytyläistä luottamusmiestä keskustelemaan ay-toiminnan ja luottamusmiehen työn tulevaisuudesta. Joukossa oli jo pitkän uran luottamusmiehenä toimineita, mutta myös uusia vasta valittuja.

Luottamusmiespäivien avauspuheen piti Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, joka tähdensi luottamusmiehen keskeistä roolia jäsenien edunvalvojana. Pihlajamäen mukaan nykyisessä muutostilanteessa Jytyn jäsenistö tarvitsee liittoa ja sen luottamusmiehiä entistä enemmän. Jytyn tulee kunta-alan vanhimpana ammattiliittona pystyä uudistumaan ja vastaamaan muuttuvaan työnantajarakenteeseen.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola puhui ay-toiminnan merkityksestä sekä kuinka ammattiliittojen pitää reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin. Ay-liikkeen täytyy kyetä vastaamaan monien nuorten esittämiin kysymyksiin ammattiliittojen tarpeellisuudesta. Esimerkkinä nuorten kohtaamista ongelmista Palola nosti esille nollatuntisopimukset. Palola kiinnitti huomiota myös kasvaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten väestön vanhenemiseen ja huoltosuhteen heikkenemiseen. Ammattiliittojen rakenteita tulisi myös kyetä uudistamaan.

Päivien alustusten jälkeen luottamusmiehet kokoontuivat tekemään ryhmätöitä, joiden teemoina olivat liitto- ja paikallistason neuvottelut, työelämän teknologinen muutos sekä tulevaisuuden ammattiyhdistysliike. Lopuksi pohdittiin luottamusmiestyön hyviä käytäntöjä. Viikonlopun keskustelun tuloksena laadittiin jytyläisen luottamusmiehen muistilista ja huoneentaulu.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto nosti puheenvuorossaan esille, kuinka kuntalaisia palvellaan tulevaisuudessa. Koiviston mukaan kaupungistuminen merkitys kasvaa ja kaupunkien väkiluku tulee lisääntymään vielä pitkään. Sote-uudistuksen myötä kuntien tulee jatkossa keskittyä kunnan elinvoiman luomiseen. Rahallisesti kunnan tehtävinä korostuvat perusopetus, päivähoito ja liikenneväylät.

Viestintäkouluttaja Minna Haapsaari syventyi luottamusmiehen vuorovaikutustaitoihin työelämän erilaisissa tilanteissa. Vuorovaikutus työyhteisössä on jatkuvaa ja aina on mahdollisuus kehittää itseään. Jytyläisiä askarrutti erityisesti luottamusmiesten viestinnälliset ongelmatilanteet työyhteisöissä.

Lue lisää seuraavasta Jyty-lehdestä (23.3.), jossa julkaistaan mm. jytyläisen luottamusmiehen muistilista sekä kolmen luottamusmiehen haastattelu.