Sopimusneuvottelut 2017-2018

​​​​Jyty neuvottelee syksyn 2017 lopussa ja vuoden 2018 alussa työehtosopimuksista niin sanotulla liittokierroksella. Jytyn jäsenmääriltään suurimmat sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 saakka, jolloin päättyvät esimerkiksi kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus, kirkon yleinen virka- ja työehdosopimus sekä Jytyn yksityisten alojen Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus.

Jyty on sopijapuolena kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa Jytyn ja JHL:n muodostaman Julkisen alan unioni JAU:n kautta (ent. Kunta-alan unioni) sekä kirkon alan työ- ja virkaehtosopimuksessa Kirkon alan unionin kautta. Lisäksi Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 17​​ eri alan työehtosopimuksista.


 

Uutiset ja tiedotteet

- Yksityissektorin työehtosopimuksista suurin osa irtisanottu (29.11.2017)
- Kunnan pöydässä viralliset neuvottelut käyntiin (28.11.2017)
- Kunta-alan sopimukset sanottiin irti (28.11.2017)
- Jyty: Kunta-alan neuvottelut käyntiin - palkankorotuspaine kova (27.11.2017)
- Kirkon sopimusneuvottelut aloitettiin (23.11.2017)
- Jytyn liittovaltuusto: Palkankorotukset vähintään vientialojen tasolle (22.11.2017)
- Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksien neuvottelut avattu (14.11.2017)
- Useita Jytyn yksityisten alojen neuvotteluja alkanut (6.11.2017)
- Neuvonta-alan työehtosopimusneuvottelut alkoivat keskiviikkona 1.11. (1.11.2017)
- Jyty: Palkkatasa-arvo nostettava neuvottelupöytään (21.10.2017)
- Jytyn ja JHL:n muodostama neuvottelujärjestö Kunta-alan unioni on nyt Julkisen alan unioni JAU (20.10.2017)
- Sopimusneuvotteluiden tilanne 17.10. (18.10.2017)
- Sote muuttaa kunnan sopimusjärjestelmää (9.10.2017)
- Jyty: Ääripalkkamaltilla ei synny sopimuksia (16.9.2017)
- Blogi: Syksyn liittokierrokset alkavat, ja sote-valmistelu jatkuu (29.8.2017)
- Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia (17.8.2017)
- Jytyn liittovaltuusto: Epätasa-arvoinen palkkakehitys pysäytettävä (24.5.2017)
- Jytyn jäsenistö vaatii palkankorotuksia naisten matalapalkka-aloille (29.4.2017)


Lisätietoa:

020 789 3700 - kunnan ja kirkon ala (tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi)

020 789 3710 -  yksityinen sektori (tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi)