Oikeus osallistua

Mielenosoituksella vastustamme erityisesti hallituksen suunnitelmia rajoittaa sopimusvapautta säätämällä pakottavaa lainsäädäntöä. Mielenosoitus ei kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen tai sen määräyksiin eikä se siksi ole työehtosopimuslaissa kielletty työtaistelutoimenpide tai laiton lakko.

Sinulla on Suomen lainsäädännön mukaisesti oikeus poistua työpaikalta mielenosoitukseen omalla ajalla ilman seuraamuksia. Työnantaja voi kuitenkin pidättää palkkasi poissaoloajalta. Jyty ei korvaa ansiomenetystä.

Viranhaltijoilla ei ole oikeutta osallistua muita kuin virkaehtosopimusasioita koskeviin työtaistelutoimenpiteisiin. Virkasuhteessa oleva ei siis voi osallistua mielenosoitukseen työaikanaan ilman työnantajan erikseen myöntämää lupaa.
 
Huolehdimme siitä, että Jytyn jäsenyhdistykset ja luottamusmiehet informoivat työnantajaa mielenosoituksesta. Tästä huolimatta sinun tulee myös itse kertoa lähiesimiehellesi mielenosoitukseen osallistumisesta.