Yksityisen alan neuvottelupäivät

25.-26.10.2018
Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.9.2018
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus

 

Kurssin sisältö

Jytyn yksityisen alan henkilöstön edustajien neuvottelupäivillä käydään läpi ajankohtaisia yksityisalojen työehtosopimuksiin liittyviä asioita ja Tes-ryhmien edunvalvontaa sopimusaloittain.

Tavoitteena on koota yhteen saman työpaikan ja sopimusalan jäseniä. Neuvottelupäivät antavat tietoa ja tukea yksityisen alan henkilöstön edustajille heidän tehtävissään.​​ Päivien aikana osallistujat tutustuvat muiden yksityisen alan yhdistysten  toimiviin henkilöstönedustajiin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä. Neuvottelupäivillä keskustellaan omaan työhön ja työpaikkaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista, työehtosopimuksista ja kehitysnäkymistä. 

Neuvottelupäivät antavat sinulle tietoa ja tukea tehtävässäsi. Päivien aikana tutustut muiden yksityisenalan yhdistysten henkilöstönedustajiin sekä vaihdat kokemuksia toimivista käytännöistä. 

Kouluttajina  neuvottelupäivillä ovat Jytyn yksityisen alan sopimusvastaavat.​

Ohjelma

Koulutuspäivien ohjelma julkaistaan lähempänä päiviä. Päivien aikana käydään läpi ajankohtaisia edunvalvonta asioita sekä ajankohtaiset tes-kysymyksiä pienryhmissä. Perehdymme myös yritystalouden tunnuslukuihin joita henkilöstönedustajat tarvitsevat tehtävissään. käymme läpi myös tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtävviin toimenpiteisiin. 

Tästä linkistä löydät ohjelman Yksityisalan neuvottelupäivät 2018.docx 

Osallistumisoikeus

on pääluottamusmiehillä, luottamusmiehillä, työsuojeluvaltuutetuilla, työsuojelutoimikunnan jäsenillä, yhteistoimintaedustajilla ja yhdistysten puheenjohtajilla (vaihtelee eri sopimusalojen välillä). Lisäksi pääsääntöisesti edellä mainittujen varaedustajilla (vaihtelee eri sopimusalojen välillä).

Matkustaminen

Liitto maksaa palkalliseen koulutukseen oikeutettujen (myös kaikkien varaluottamusmiesten) osalta kurssimaksun ruokailuineen ja majoituksineen sekä matkat Jytyn matkustusohjesäännön mukaan. Poikkeavista matkustustavoista on etukäteen sovittava kurssisihteerin kanssa.

Lisätietoja

Lisätietoja käytännön järjestelyistä koulutussihteeri Päivi Närhi, puhelin 020 789 3748 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Neuvottelupäivien ohjelma lisätietoja antaa kehitysjohtaja Mika Periaho, puhelin 020 789 3760 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Tästä Jässärin kautta, ilmoittautumislomakkeella joko sähköpostitse koulutus@jytyliitto.fi  tai postitse: Jyty / koulutus, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki