Rådplägningsdagar för förtroendemän och ordföranden

11.-12.4.2018
Vasa
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.3.2018
Koulutuksen tyyppi: Svenskspråkig utbildning; Luottamusmieskoulutus


Kursens innehåll


Rätt att delta

Huvudförtroendemän, förtroendemän och deras suppleanter samt lokala föreningars ordföranden.

Kostnader

Förbundet betalar kurspaketet och resorna för alla andra som har rätt att delta förutom för ordföranden. Ordförandens kurspaket och resor betalar föreningen. Resorna betalas enligt billigaste färdmedel. För avvikande resesätt ska överenskommas med regionbyro.

Tilläggsuppgifter

Närmare information om kursen ger regionombudsman Maria Sparv t. 0400 970 090 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Anmälningarna

Anmäl dig via Jässäri eller med anmälningsblankett till Vasa regionkansli, regionombudsman  Maria Sparv  E-post förnamn.efternamn@jytyliitto.fi