Luottamusmiesten perusopinnot 2 (yksityiset alat ja AVAINTES)

27.-28.9.2018
Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.8.2018
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus

Kurssin sisältö

 

Yhteistoiminta- ja työsuojelu, työ- ja virkaehtosopimukset (yksityisen alan sopimukset ja AVAINTES), jäsenhuolto ja ajankohtaiskatsaus.

Yksityisen alan sopimusten ja AVAINTES-sopimuksen koulutusosuudessa osanottajat jaetaan sopimusalakohtaisiin ryhmiin.

Osallistumisoikeus

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varaedustajansa sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtajat.  Kurssille voivat osallistua uudet, aiemmin luottamusmieskursseja käymättömät tai pitkään sivussa olleet luottamusmiehet ja puheenjohtajat. Luottamusmiesten perusopinnot 1 tulee olla mielellään suoritettuna.

Osassa yksityisen alan sopimuksia osallistumisoikeus on myös varaedustajille. AVAINTES:ssä osallistumisoikeutta ei ole varaedustajille. Liitto kustantaa varaedustajien kulut, mikäli työnantaja päästää kurssille.

Koulutus on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi.

Lisätietoja yksityisten alojen osallistumisoikeudesta täältä

Lisätietoja AVAINTES alan osallistumisoikeudesta täältä

Kustannukset

Liitto maksaa muiden palkalliseen koulutuksen oikeutettujen paitsi puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat. Puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat maksaa yhdistys. Matkat maksetaan  Jytyn matkustusohjesäännön mukaan. Poikkeavista matkustustavoista on etukäteen sovittava aluetoimiston kanssa.

Lisätietoja

Etelä-Suomen aluetoimisto, järjestöasiamies Tina Havukainen, puhelin 040 550 7335 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Lisätietoja kurssin ohjelmasta antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström p. 020 789 3726 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Jässärin kautta tai ilmoittautumislomakkeella,  järjestöasiamies Tina Havukainen sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi