LM-teemakurssi, muutoskuormituksesta palautuminen resilienssi

31.1.2018 0:00
Oulu
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 20.12.2017
Koulutuksen tyyppi: Luottamusmieskoulutus

Kurssin sisältö

Mitä tehokkaammin organisaatio, tiimi tai yksilö selviävät sekä palautuvat resursseja kuluttavasta muutoksesta tai poikkeamatilanteesta sitä korkeammasta resilienssistä puhutaan. Resilienssiä tilanteiden hallintaan syntyy siitä, että pikaisten tai hätäisten ratkaisujen lisäksi pyritään analysoimaan kohdatut ongelmat sekä etsimään niihin yhä tehokkaampia ratkaisumalleja. Resilienssi-testin sekä ammattilaisen henkilökohtaisen kehittämisen kautta voidaan kehittää tehokkaampia toimintamalleja muutoksien hallintaan ja niistä selviämiseen.

      
    

Osallistumisoikeus

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän varaedustajansa sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtajat. Kurssille voivat osallistua vain ne luottamusmiehet ja puheenjohtajat, jotka ovat suorittaneet luottamusmiesten perusopinnot tai vastaavat opinnot.

Kustannukset

Liitto maksaa muiden palkalliseen koulutuksen oikeutettujen paitsi puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat. Puheenjohtajan kurssipaketin ja matkat maksaa yhdistys. Matkat maksetaan  Jytyn matkustusohjesäännön mukaan. Poikkeavista matkustustavoista on etukäteen sovittava kurssisihteerin kanssa.

Lisätietoja

Kurssin käytännön järjestelyistä lisätietoja antaa koulutussihteeri Kirsti Varis, puhelin 020 789 3728 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi
Ohjelmasta lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Tästä Jässärin kautta, ilmoittautumislomakkeella joko sähköpostitse koulutus@jytyliitto.fi  tai postitse: Jyty / koulutus, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki