FM Tema, konflikthantering

3.2.2016 0:00
Vasa
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.12.2015
Koulutuksen tyyppi: Svenskspråkig utbildning

Kursens innehåll

 

Rätt att delta

Huvudförtroendemän, förtroendemän och deras suppleanter samt lokala föreningars ordföranden.

Kostnader

Förbundet betalar kurspaketet och resorna för alla andra som har rätt att delta förutom för ordföranden. Ordförandens kurspaket och resor betalar föreningen. Resorna betalas enligt billigaste färdmedel. För avvikande resesätt ska överenskommas med regionbyro.

Tilläggsuppgifter

Närmare information om kursen ger Ulla Salmenheimo-West, 020 789 3777 eller Maria Sparv  020 789 3778 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Anmälningarna

Anmäl dig via Jässäri eller med anmälningsblankett till Vasa regionkansli, organisationsombudsman  Maria Sparv  E-post förnamn.efternamn@jytyliitto.fi