AVAINTES-alan koulutus

​Luottamusmieskoulutus

Osallistumisoikeus palkalliseen luottamusmieskoulutukseen on pääluottamusmiehellä tai vastaavassa asemassa olevalla luottamusmiehellä. Työehtosopimuksessa ei ole mainintaa varaluottamusmiesten osallistumisoikeudesta. Otamme myös heidät mukaan koulutuksen, mikäli työnantaja päästää.

Mikäli työnantaja päästää, luottamusmies voi osallistua kaikille Jytyn teemakursseille ja neuvottelupäiville (pois lukien muiden alojen työehtosopimuskoulutus sekä yksityisen alan neuvottelupäivät). Usein työnantaja suhtautuu myönteisesti myös muihinkin kuin vain palkalliseksi hyväksyttyihin koulutuksiin.

Liitto kustantaa kurssille osallistuvien luottamusmiesten matkakustannukset, täysihoidon ja matkakorvaukset. Huom. Vuorotteluvapaalla, sairaslomalla tai muulla vastaavalla vapaalla ei voi osallistua koulutukseen.

Kunta-alan luottamusmiehet voivat hakeutua AVAINTES alan kurssille, mikäli työnantaja suhtautuu tähän myönteisesti ja työpaikan luottamusmies tai osa hänen edustamaansa henkilöstöä on mahdollisesti siirtymässä AVAINTES:in piiriin.

AVAINTES:in palkalliseksi hyväksytyt koulutukset vuodelle 2018 löydät tämän linkin takaa.

Yhteistoiminta - ja työsuojelukoulutus

Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutuksesta ei ole mainintaa työehtosopimuksessa.

Työsuojelukoulutus on lakisääteistä. Työnantaja voi päästää työsuojelun luottamushenkilön Jytyn koulutukseen, joskaan velvoitetta ei ole päästää juuri liiton kurssille. Mikäli työnantaja päästää henkilöstön edustajan yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukseen, voi hän osallistua koulutukseen.

Kustannukset korvataan samoilla ehdoilla kuin luottamusmieskoulutuksessa.