Tulossa toinen Kiila-kuntoutus 2017

Jyty hakee jäsenistölleen Kelalta toukokuussa 2017 alkavaa toista Kiila-kuntoutusta, joka on tarkoitettu  toimisto- ja hallintohenkilöstölle.

Perustietoa Kiila-kuntoutuksesta

Kiila-kuntoutus on Kelan uusi kuntoutusmuoto työssä oleville. Sen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä.

Kohdehenkilöt ja valintakriteerit

  • jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai yrittäjinä
  • joiden työkyky ja ansaintamahdollisuudet ovat sairauden vuoksi heikentyneet tai niiden arvioidaan heikentyvän merkittävästi lähivuosina
  • joka on valmis tekemään muutoksia ja haluaa jatkaa työssä oloaan

Hakijoiden kuntoutustarvetta ja -mahdollisuutta tulee olla selvitetty työpaikalla ja/tai työterveyshuollossa ja työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina ja yksilöllisen avopäivän sekä käyntikertojen yhdistelmänä. Kurssi toteutetaan 1 – 1.5 vuoden aikana.

Pitkien matkojen tai hankalien kulkuyhteyksien päästä kulkeville tarjotaan majoitusmahdollisuus.

Kurssin toteuttaa:

Kylpylähotelli kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela (Siilinjärvi)
Puh. 044 7476 111 (vaihde)

Kurssille hakeminen

Koska kurssille hakemiseen täytyy varata aikaa voit aloittaa hakemusvalmistelut jo nyt! Hakemukset vastaanottaa Kela.

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU101, liitteeksi lääkärin B-lausunto kuntoutustarpeesta sekä esimiehen kanssa tehty työpaikkaselvitys, lomake KU 200.

Hakemukseen tarvittava kelan kurssin numerotunniste ilmoitetaan myöhemmin kun kela on hyväksynyt kuntoutuksen. Varsinaisen hakemuksen voit laitaa vasta sitten kun saamme kurssin numerotunnisteen.

Kuntoutujan jaksot

Kuntoutujan tilanteen arviointi                                                         

Toukokuussa 2017 yksilöllinen jakso 1 vrk ja asiantuntija 1 käyntikerta työpaikalla

Ryhmäjaksot

  • syyskuu 2017 ryhmäjakso, 4 vrk
  • 2018 ryhmäjakso, 3 vrk
  • 2018 ryhmäjakso, 3 vrk
  • 2018 ryhmäjakso, 3 vrk

ryhmäjaksojen välissä voidaan toteuttaa 2 yksilöllistä käyntikertaa kuntoutujan tarpeen mukaan

Kurssiajat alustavia ja tarkentuu Kelan päätöksen jälkeen.

Ota yhteyttä, kysy lisää:

Lisätiedot

Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija
puh. 044 788 9493
s-posti: jani.heikkurinen(at)kunnonpaikka.com